Výpočetní technika

Kategorie: Informatika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bezpečnost. Demontáž - nástroje, nástroje hardwarové, nástroje softwarové, nástroje literární, pořádek na pracovišti (obaly, drobné součástky), konfigurace počítače (softwarová konfigurace, hardwarová konfigurace), vymontování desek. Prevence - teplo (ventilátor, napájecí zdroj, vnější teploty, prach a tepelné zatížení), prach a mechanické poškozování, magnetické pole, statická elektřina, tekutiny, zapínání, vypínání. Sestava počítače. Základní deska (motherboard). Procesory - činnost, vlastnosti, vlastnosti mikroprocesorů Intel, přehled procesorů Intel, mezníky ve vývoji procesorů, jak pracuje Cache. Paměť - rozdělení paměti v počítači, operační paměť, konvenční paměť, rozšířená paměť, oblast vyšší paměti, oblast horní paměti, stránková paměť, vyrovnávací paměť, paměti pro komunikaci s grafickou kartou, virtuální paměť. Sběrnice - sběrnice ISA a příbuzné (sběrnice „PC“, sběrnice ISA, sběrnice EISA), lokální sběrnice (sběrnice VLB, sběrnice PCI, sběrnice AGP), rychlost sběrnic. Řadiče a ovladače. Rozhraní - rozhraní pro disky (zastaralá rozhraní, rozhraní EIDE, rozhraní Ultra ATA, rozhraní SCSI, porovnání EIDE (Ultra ATA) a SCSI), paralelní rozhraní, sériové rozhraní, USB. Vnější paměti - disketové a diskové jednotky (disketové jednotky (pevné disky, geometrie: Hlavy, stopy, cylindry, sektory, clustery, organizace dat, systémové disky, fyzické umístění hlavních oblastí disku), jednotky CD-ROM (způsob uložení dat, detekce a oprava chyb, kapacita, způsoby vkládání disků, konektory a přepínače na zadní straně, konektory a ovládací prvky na panelu, formáty CD, výkonnost CD-ROM, údržba a prevence CD), Digital Versatile/Video Disk (DVD), magnetopáskové jednotky. Zvukové karty - vzorkování (počet rozlišitelných úrovní, rychlost vzorkování), syntéza zvuku hudebních nástrojů (FM syntéza, tabulková syntéza (Wave table), zvukové soubory), propojení zvukové karty s CD ROM. Grafické karty - základní části grafické karty, parametry grafických karet. Monitory - konstrukce a funkce (obrazovkový monitor, LCD monitor, ovládací prvky), parametry (rozlišení, rozteč bodů, připojení), pomocné funkce (řízení spotřeby energie, spořiče obrazovky). Napájecí zdroj - blokové schéma napájecího zdroje, připojení k síti, napájecí konektory základní desky, napájecí konektory diskových jednotek, ventilátor. Klávesnice - zásady prevence a údržby, druhy klávesnic. Myš - princip, připojení (sériový port, port PS/2, USB, bezdrátové připojení), údržba (jiné závady, příčiny, odstranění). Tiskárny - typy tiskáren (jehličkové tiskárny, laserové tiskárny, inkoustové tiskárny (porovnání laserových a inkoustových tiskáren), připojení tiskáren. Oživení mrtvého počítače - co zkontrolovat nejdříve (záruka, viry, dokumentace, nedávné změny, úsporné režimy napájení, přetaktování, neověřený software, neobvyklé konfigurace, vnější kontakty), nalezení vadného dílu (hledání závady pomocí dvou počítačů, hledání závady pomocí jednoho počítače), zavádění systému BIOS (HW předpoklady zavedení systému BIOS, BIOS, činnosti počítače po zapnutí). Instalace desek - konfigurace (adresy vstupů / výstupů, kanály přímého přístupu do paměti (DMA ), úrovně přerušení (IRQ) (adresy přídavných ROM, RAM), instalace základní desky (hardwarové nastavení, výměna baterie), technologie „Plug and Play“ (činnost, podmínky kompatibility, omezení). Zálohování - co je nutné zálohovat (konfigurace HDD a počítače, programy, data), média (diskety, páskové jednotky, výměnné disky, kompaktní disky, pevné disky, síť), způsoby zálohování (četnost, fyzické uložení, programy, kapacita média, příklad). Počítačové viry - projevy virů, druhy virů, způsoby utajení virů, prevence, antivirové prostředky (hardwarové prostředky, softwarové prostředky, postupy při napadení virem).

Obsah

1.
Bezpečnost
2.
Demontáž
2.1
Nástroje
2.1.1
Nástroje hardwarové
2.1.2
Nástroje softwarové
2.1.3
Nástroje literární
2.2
Pořádek na pracovišti
2.2.1
Obaly
2.2.2
Drobné součástky
2.3
Konfigurace počítače
2.3.1
Softwarová konfigurace
2.3.2
Hardwarová konfigurace
2.4
Vymontování desek
3.
Prevence
3.1
Teplo
3.1.1
Ventilátor
3.1.2
Napájecí zdroj
3.1.3
Vnější teploty
3.1.4
Prach a tepelné zatížení
3.2
Prach a mechanické poškozování
3.3
Magnetické pole
3.4
Statická elektřina
3.5
Tekutiny
3.6
Zapínání, vypínání
4.
Sestava počítače
5.
Základní deska (motherboard)
6.
Procesory
6.1
Činnost
6.2
Vlastnosti
6.3
Vlastnosti mikroprocesorů Intel
6.4
Přehled procesorů Intel
6.5
Mezníky ve vývoji procesorů
6.6
How Cache Works
7.
Paměť
7.1
Rozdělení paměti v počítači
7.2
Operační paměť
7.3
Konvenční paměť
7.4
Rozšířená paměť
7.5
Oblast vyšší paměti
7.6
Oblast horní paměti
7.7
Stránková paměť
7.8
Vyrovnávací paměť
7.9
Paměti pro komunikaci s grafickou kartou
7.10
Virtuální paměť
8.
Sběrnice
8.1
Sběrnice ISA a příbuzné
8.1.1
Sběrnice „PC“
8.1.2
Sběrnice ISA
8.1.3
Sběrnice EISA
8.2
Lokální sběrnice
8.2.1
Sběrnice VLB
8.2.2
Sběrnice PCI
8.2.3
Sběrnice AGP
8.3
Rychlost sběrnic
9.
Řadiče a ovladače
10.
Rozhraní
10.1
Rozhraní pro disky
10.1.1
Zastaralá rozhraní
10.1.2
Rozhraní EIDE
10.1.3
Rozhraní Ultra ATA
10.1.4
Rozhraní SCSI
10.1.5
Porovnání EIDE (Ultra ATA) a SCSI
10.2
Paralelní rozhraní
10.3
Sériové rozhraní
10.4
USB
11.
Vnější paměti
11.1
Disketové a diskové jednotky
11.1.1
Disketové jednotky
11.1.2
Pevné disky
11.1.3
Geometrie: Hlavy, stopy, cylindry, sektory, clustery
11.1.4
Organizace dat
11.1.5
Systémové disky
11.1.6
Fyzické umístění hlavních oblastí disku
11.2
Jednotky CD-ROM
11.2.1
Způsob uložení dat
11.2.2
Detekce a oprava chyb
11.2.3
Kapacita
11.2.4
Způsoby vkládání disků
11.2.5
Konektory a přepínače na zadní straně
11.2.6
Konektory a ovládací prvky na panelu
11.2.7
Formáty CD
11.2.8
Výkonnost CD-ROM
11.2.9
Údržba a prevence CD
11.3
Digital Versatile/Video Disk (DVD)
11.4
Magnetopáskové jednotky
12.
Zvukové karty
12.1
Vzorkování
12.1.1
Počet rozlišitelných úrovní
12.1.2
Rychlost vzorkování
12.2
Syntéza zvuku hudebních nástrojů
12.2.1
FM syntéza
12.2.2
Tabulková syntéza (Wave table)
12.2.3
Zvukové soubory
12.3
Propojení zvukové karty s CD ROM
13.
Grafické karty
13.1
Základní části grafické karty
13.2
Parametry grafických karet
14.
Monitory
14.1
Konstrukce a funkce
14.1.1
Obrazovkový monitor
14.1.2
LCD monitor
14.1.3
Ovládací prvky
14.2
Parametry
14.2.1
Rozlišení, rozteč bodů
14.2.2
Připojení
14.3
Pomocné funkce
14.3.1
Řízení spotřeby energie
14.3.2
Spořiče obrazovky
15.
Napájecí zdroj
15.1
Blokové schéma napájecího zdroje
15.2
Připojení k síti
15.3
Napájecí konektory základní desky
15.4
Napájecí konektory diskových jednotek
15.5
Ventilátor
16.
Klávesnice
16.1
Zásady prevence a údržby
16.2
Druhy klávesnic
17.
Myš
17.1
Princip
17.2
Připojení
17.2.1
Sériový port
17.2.2
Port PS/2
17.2.3
USB
17.2.4
Bezdrátové připojení
17.3
Údržba
17.3.1
Jiné závady, příčiny, odstranění
18.
Tiskárny
18.1
Typy tiskáren
18.1.1
Jehličkové tiskárny
18.1.2
Laserové tiskárny
18.1.3
Inkoustové tiskárny
18.1.4
Porovnání laserových a inkoustových tiskáren
18.2
Připojení tiskáren
19.
Oživení mrtvého počítače
19.1
Co zkontrolovat nejdříve
19.1.1
Záruka
19.1.2
Viry
19.1.3
Dokumentace
19.1.4
Nedávné změny
19.1.5
Úsporné režimy napájení
19.1.6
Přetaktování
19.1.7
Neověřený software
19.1.8
Neobvyklé konfigurace
19.1.9
Vnější kontakty
19.2
Nalezení vadného dílu
19.2.1
Hledání závady pomocí dvou počítačů
19.2.2
Hledání závady pomocí jednoho počítače
19.3
Zavádění systému BIOS
19.3.1
HW předpoklady zavedení systému BIOS
19.3.2
BIOS
19.3.3
Činnosti počítače po zapnutí
20.
Instalace desek
20.1
Konfigurace
20.1.1
Adresy vstupů / výstupů
20.1.2
Kanály přímého přístupu do paměti (DMA )
20.1.3
Úrovně přerušení (IRQ)
20.1.4
Adresy přídavných ROM, RAM
20.2
Instalace základní desky
20.2.1
Hardwarové nastavení
20.2.2
Výměna baterie
20.3
Technologie „Plug and Play“
20.3.1
Činnost
20.3.2
Podmínky kompatibility
20.3.3
Omezení
21.
Zálohování
21.1
Co je nutné zálohovat
21.1.1
Konfigurace HDD a počítače
21.1.2
Programy
21.1.3
Data
21.2
Média
21.2.1
Diskety
21.2.2
Páskové jednotky
21.2.3
Výměnné disky
21.2.4
Kompaktní disky
21.2.5
Pevné disky
21.2.6
Síť
21.3
Způsoby zálohování
21.3.1
Četnost
21.3.2
Fyzické uložení
21.3.3
Programy
21.3.4
Kapacita média
21.3.5
Příklad
21.4
Závěr
22.
Počítačové viry
22.1
Projevy virů
22.2
Druhy virů
22.3
Způsoby utajení virů
22.4
Prevence
22.5
Antivirové prostředky
22.5.1
Hardwarové prostředky
22.5.2
Softwarové prostředky
22.6
Postupy při napadení virem

Úryvek

"2. Demontáž
Většina z dále uvedených zásad platí pro demontáž libovolného zařízení.
2.1 Nástroje
Dále uvedené nástroje si pořídíme hned po zakoupení počítače, především nástroje softwarové. Rozumný uživatel počítače v každém okamžiku počítá s katastrofou, která přichází vždy v nejnevhodnější chvíli.
Následující výčet je pouze námět. Každý si postupně vytvoří vlastní množinu nástrojů, které mu nejlépe vyhovují.
2.1.1 Nástroje hardwarové
- šroubovák
- velký plochý
- malý plochý
- velký křížový
- malý křížový
- pinzeta
- kleště
- ploché
- štípací stranové
- skalpel
- pájka
- krabičky na drobné součástky
2.1.2 Nástroje softwarové
a) Systémová disketa
Systémová disketa DOS musí obsahovat
- základní soubory DOSu
- io.sys
- msdos.sys
- COMMAND.COM
Dále bychom na ni měli nahrát
- programy - příkazy DOSu
- FDISK.EXE
- FORMAT.COM
- SCANDISK.EXE
- ovladače pro CD ROM
- oblíbený manažer
- program pro údržbu disku, např. DISKEDIT

Ty programy, které se nevejdou na první disketu, můžeme zkopírovat na druhou, která už nemusí být systémová.
b) Výroba systémové diskety
Pod operačním systémem DOS můžeme vyrobit jednoduchou systémovou disketu pomocí následujících příkazů:
FORMAT A: /S
Tento příkaz disketu zformátuje, tj. smaže všechno, co na ní bylo předtím. Pak na ni zkopíruje systémové soubory IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM. Dále na disketě vytvoří dosovský zaváděcí záznam (DOS Boot Record – DBR). To je krátký program, umístěný ve „služební“ části diskety, takže pro uživatele není přístupný ani viditelný. Tento program dělá z „obyčejné“ diskety disketu „systémovou“. Při startu počítače tento program vyhledá systémové soubory IO.SYS a MSDOS.SYS. Spustí IO.SYS a předá mu řízení dalších činností, které vedou k zavedení systému do počítače.
SYS A:
Pracuje stejně jako FORMAT, až na to, že disketu neformátuje. Můžeme ho použít, když chceme udělat systémovou disketu z diskety, na které už máme programy, které tam chceme zachovat, např. svůj oblíbený manažer.
DISKCOPY A: A:
Vytvoří přesnou kopii zdrojové diskety, a to včetně zaváděcího záznamu. Tento příkaz použijeme, máme-li už hotovou systémovou disketu, a chceme vyrobit ještě jednu. Nebo když koupíme instalační diskety nějakého programu a chceme si udělat jejich záložní kopie.

Systémovou disketu nelze vyrobit pomocí jednoduchého kopírování souborů např. s pomocí příkazů COPY, XCOPY nebo manažeru, protože při tom nedojde k vytvoření zaváděcího záznamu.

Moderní operační systémy také umožňují vytvoření startovací diskety (nebo disket). Poprvé tuto možnost nabízejí při své instalaci. Později můžeme tuto možnost vybrat z nabídky, nebo zadat z příkazového řádku. Např. ve Windows 2000 vytvoříme systémové diskety pomocí nabídky Start, příkazem Spustit, vložením příkazu
d:ootdiskmakeboot a:
kde d: je písmeno přiřazené jednotce CD-ROM. Budeme potřebovat čtyři diskety. V jednotce CD ROM musí být při tom vložen instalační disk."

Poznámka

Přednáškový materiál z informatiky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4957
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse