Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Vypracované otázky ke zkoušce z personalistiky - okruhy ke zkoušce

Vypracované otázky ke zkoušce z personalistiky - okruhy ke zkoušce

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o soubor 25 vypracovaných otázek do předmětu personalistika. Autor ve zkratce uvádí stručné informace o náplni práce personalisty a objasňuje termíny i různá témata z personální politiky, jejichž seznam je uveden v desetinném obsahu.

Obsah

1.
Okruh č. 1
1.1
Pracovní místo, vytváření pracovních úkolů a míst
1.2
Výhody a nevýhody specializace
1.3
Získávání zaměstnanců, výhody a nevýhody získávání z vlastních zdrojů
2.
Okruh č. 2
2.1
Odlišnosti personální práce a řízení lidských zdrojů, úkoly řízení lidských zdrojů
2.2
Faktory pracovního prostředí
2.3
Rozmisťování pracovníků, vnitřní a vnější mobilita
3.
Okruh č. 3
3.1
Personální strategie, personální politika, dílčí personální politiky
3.2
Postup analýzy pracovních míst, otázky týkající se pracovních úkolů a pracovníků
3.3
Profil pracovníka, profil pracovního místa
4.
Okruh č. 4
4.1
Strategické řízení
4.2
Vnitřní a vnější podmínky organizace
4.3
Personální plánování a jeho oblasti, intuitivní a kvantitativní metody plánování potřeby pracovníků
5.
Okruh č. 5
5.1
Úloha manažerů v oblastech řízení lidských zdrojů (ŘLZ), úkoly personálního útvaru
5.2
Analýza pracovních míst – obsah práce, metody práce, pracovní prostředí
5.3
Výhody a nevýhody získávání zaměstnanců z cizích zdrojů
6.
Okruh č. 6
6.1
Pracovní místo, vytváření pracovních úkolů a míst
6.2
Výhody a nevýhody specializace
6.3
Získávání zaměstnanců, výhody a nevýhody získávání z vlastních zdrojů
7.
Okruh č. 7
7.1
Výhody a nevýhody specializace
7.2
Nový přístup k tvorbě pracovních míst
7.3
Metody zkoumání výkonu práce na pracovním místě
8.
Okruh č. 8
8.1
Úkoly hodnocení pracovníka a význam hodnocení
8.
2 Metody zjišťování informací o pracovním místě
8.
3 Metody výběru pracovníků
9.
Okruh č. 9
9.1
Rozhovor o hodnocení pracovníků
9.2
Rozmisťování pracovníků
9.3
Profil pracovníka
10.
Okruh č. 10
10.1.Přijímací pohovor
10.2
Faktory pracovního prostředí
10.3
Rozšiřování obsahu práce a obohacování práce, pracovní místo
11.
Okruh č. 11
11.1
Význam personální práce pro podnik
11.2
Pracovní místo, vytváření pracovních úkolů a míst
11.3
Analýza pracovních míst – obsah práce, metody práce, pracovní prostředí
12.
Okruh č. 12
12.1
Nový přístup k tvorbě pracovních míst
12.2
Metody zkoumání výkonu práce na pracovním místě
12.3
Faktory pracovního prostředí
13.
Okruh č. 13
13.1
Postup při získávání pracovníků, výběr zaměstnanců
13.2
Metody výběru pracovníků
13.3
Adaptace nových zaměstnanců
14.
Okruh č. 14
14.1
Postup při přijímání nových zaměstnanců
14.2
Orientace pracovníků, oblasti orientace a jejich obsah
14.3
Časový plán orientace
15.
Okruh č. 15
15.1
Hodnocení pracovníků
15.2
Hodnocení výsledků práce, hodnocení pracovního a sociálního chování pracovníka
15.3
Úkoly hodnocení pracovníka a význam hodnocení
16.
Okruh č. 16
16.1
Rozmisťování pracovníků
16.2
Profil pracovníka
16.3
Profil pracovního místa
17.
Okruh č. 17
17.1
Aktivní a pasivní stránka vnější mobility
17.2
Povyšování a převedení na jinou práci
17.3
Převedení na nižší funkci, odchody pracovníků a penzionování
18.
Okruh č. 18
18.1
Plánování vzdělávání pracovníků
18.2
Používané metody vzdělávání, jejich použitelnost a účinnost
18.3
Vzdělávání na pracovišti a mimo pracoviště
19.
Okruh č. 19
19.1
Pracovněprávní úkony
19.2
Agenturní zaměstnávání
19.3
Základní principy pracovněprávních vztahů
20.
Okruh č. 20
20.1
Jmenování a volba vedoucích zaměstnanců
20.2
Převedení na jinou práci
20.3
Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru, dohoda o hmotné odpovědnosti
21.
Okruh č. 21
21.1
Skončení pracovního poměru
21.2
Právo odborových organizací
21.3
Kolektivní smlouva v ČR
22.
Okruh č. 22
22.1
Metody při propouštění pracovníků
22.2
Oblasti vzdělávání pracovníků
22.3
Rozvoj lidských zdrojů
23.
Okruh č. 23
23.1
Zkušební doba a konkurenční doložka
23.2
Jmenování a volba vedoucích zaměstnanců
23.3
Převedení na jinou práci
24.
Okruh č. 24
24.1
Postup analýzy pracovních míst, otázky týkající se pracovních úkolů a pracovníků
24.2
Metody zjišťování informací o pracovním místě
24.3
Personální plánování a jeho oblasti
25.
Okruh č. 25
25.1
Personální marketing
25.2
Přijímací pohovor
25.3
Postup při přijímání nových zaměstnanců

Úryvek

"Otázky z Personalistiky: 5.
1. Úloha liniových manažerů v oblastech ŘLZ, úkoly personálního útvaru
úloha liniových manažerů:spolutvůrci personální strategie a politiky,vytváření a analýza prac.míst, per.plánování, získávání a výběr pracovníků, přijímaní a orientace pracovníků.,hodnocení vzdělávání a rozvoj pracovníků, odměňování práce, rozmisťování , propouštění, penzionování pracovníků, prac.vztahy,pece o pracovníky, personální informační systém. úkoly per.útvaru-zajišťuje činnost.:odbornou, koncepční a metodickou, poradenství a kontrola, spec. služby v oblasti RLZ vedoucím pracovníkům, úkoly k vnějším institucím-statistiky,statni správa
2. Analýza pracovních míst – obsah práce, metody práce, pracovní prostředí
Rodgerův 7mi bodobý model, Monroův a Fraserův 5ti stupňový mod. Je dán množstvím a typy úkolů dané práce, jejich složitost a propojení, specializace-udělat více práce na základě zvýšit produktivitu práce, při nezměněném úsilí metody práce:jak by se měla práce vykonávat-postupově diagr.,vyvoj.diagr.(varianta postupně diagr.když existuje více řešení), pohyb.studie(způsob, jak rozpoznat zákl.pohyby a přesuny nezbytné ke splnění prac.úkolu),čas.studie(postup ke stanoveni průměrné doby potřebné ke splnění určitých úkolů),náhodná pozorování (statistická metoda pozorování pracovního procesu za účelem zvýšení efektivnosti), prac.prostředí:souhrn všech materiálních a sociálních psychologických podmínek pracovní činnosti – ovlivňuje pracovníka při práci i jeho vztah k vykonávané práci a zaměstnání
3. Výhody a nevýhody získávání zaměstnanců z cizích zdrojů
výhody: zaměstnanci s novými představami,názory a pohledy,příležitost využít vědomosti a zkušenosti nového zamce, širší možnost výběru, nevýhody: vyšší náklady na získání nových zamců, delší doba na zapracování,adaptaci

Otázky z Personalistiky: 6.
1. Pracovní místo, vytváření pracovních úkolů a míst
prac.místo-místo jedince v org.přiřazuje jedinci konkrétní okruh úkolů a odpovědností přiměřených jeho schopnostem. Vytváření pracovních úkolů a míst-prac.úkoly:musí přispívat k dosaženi cílů organizace,přinášet uspokojení pracovníků a motivovat je, nesmí mít negativní vliv na fyzické a duševní zdraví pracovníků,byt v souladu s kvalifikaci a dalšími schopnostmi,v souladu se zákonem a dalšími předpisy, před započetím je třeba zodpovědět.otázky.:co,kdy, kde,proč,jak,kdo
2. Výhody a nevýhody specializace
V.:není třeba klást takový důraz na kvalifikaci pracovníků-snadnější získávání i zácvik,opakování stejných úkonu zvyšovat zběhlost a výkonnost pracovníků ,zvyšuje se účinnost využívání dovednosti prac.,snížení mzdových nákladů –náhrada živé práce stroji,dosahuje se větší shody s provedeni finálního výrobku. N:monotónní a nudná práce,zdrav. důsledky specializace,nespokojenost pracovníků s prací ,pravděpodobnost odchodu z organizace, zužují se motivace pracovníků,negativní dopady na flexibilitu prac."

Poznámka

Práce obsahuje mnoho zkratek a pravopisných chyb.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19889
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse