Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Vypracované přednášky z managementu - 1/2

Vypracované přednášky z managementu - 1/2

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text velmi přehledně, čtivě a uceleně shrnuje teoretické poznatky z managementu. Prvních sedm otázek se zabývá krátkým úvodem do managementu a jednotlivými managerskými činnostmi, jako je plánování, organizování, personalistika, vedení, kontrolování a rozhodování. Pokračování přednášek naleznete zde - Vypracované přednášky z managementu - 2/2.

Obsah

1.
Úvod do managementu
1.1
Podstata managementu
1.2
Vymezení pojmu management
1.2
Vědecký přístup k problematice managementu
1.4
Manažeři
1.4.1
Manažerské funkce
1.4.2
Hierarchie manažerů
1.5
Management a podnikání
1.6
Vývoj managementu
1.7
Systémový přístup k operačnímu managementu
2.
Plánování
2.1
Úloha (význam) plánování
2.2
Manažerská funkce plánování
2.3
Soustavy plánů
2.4
Stanovení cílů plnění plánů
2.5
Management (řízení) podle cílů
2.6
Integrační procesy v plánování
2.7
Grafické metody plánování
2.8
Vztah plánu a prognózy
3.
Organizování
3.
1 Úloha organizování
3.2
Vytváření pracovních úkolů
3.3
Vytváření organizačních struktur
3.4
Organizační úrovně a rozpětí řízení
3.5
Organizace pracovní doby
4.
Personalistika
4.1
Úloha personální práce v organizaci
4.2
Personální funkce (činnosti)
4.3
Analýza pracovních míst
4.4
Personální plánování
4.5
Získávání pracovníků
4.6
Výběr pracovníků
4.7
Přijímání a orientace pracovníků
4.8
Hodnocení pracovníků
4.9
Rozmisťování pracovníků
4.10
Odměňování pracovníků
4.11
Rozvoj kvalifikace pracovníků
4.12
Péče o pracovníky
5.
Vedení
5.1
Úloha vedení v procesu řízení
5.2
Motivace k aktivitě v pracovní činnost a její stimuly
5.3
Manažerské styly vedení
5.4
Úloha skupinového prostředí,vnitřní a vnější prostředí
5.5
Manažerské role
5.6
Manažerská etika
6.
Kontrolování
6.1
Úloha a význam kontrolní činnosti
6.2
Proces kontroly
6.2.1
Funkce kontroly, zásady kontroly a fáze kontroly
6.2.2
Obsah základního kontrolního procesu
6.3
Hodnotící kriteria kontroly
6.4
Klasifikace kontrolních procesů
6.5
Požadavky efektivní kontroly
6.6
Kontrolní techniky
7.
Rozhodování
7.1
Význam racionálního rozhodování
7.2
Vyhledávání, hodnocení a výběr variant pro rozhodnutí
7.2
Rozhodování v podmínkách určitosti, neurčitosti a rizika
7.3
Rozhodovací proces, jeho fáze a základní prvky
7.4
Rozhodování prostřednictvím komisí a skupin

Úryvek

„1.5 Management a podnikání

Podnikání = činnost prováděná soustavně za účelem dosažení zisku. Podmínky podnikání jsou určeny zákony. Ve vyspělých tržních ekonomikách jsou rozhodující cíle dobrých organizací orientovány na úspěšné přežití v reálném konkurenčním prostředí a na dlouhodobou hospodářskou a sociální prosperitu. Nezbytnou podmínkou k dosažení těchto cílů je aktivní, inovačně orientované podnikatelské chování. Klíčem k podnikatelskému chování je vždy určitý způsob myšlení a jednání lidí, zpravidla pak vlastníků organizací (podnikatelů) a manažerů. Je označováno jako podnikavost. Tou se rozumí schopnost:

• včas objevit (identifikovat) nebo vytvořit a pak návazně účelně a účinně využít podnikatelské příležitosti, které podnikatelskému subjektu vznikají z aktivní interakce s okolím.

Obecně se pro úspěšné podnikání doporučuje:
● přiměřeně jasná cílová představa o účelu a základních podmínkách uvažované podnikatelské příležitosti;
• motivace zvládnout podnikatelskou příležitost;
• vhodné načasování podnikatelské akce;
• profesní a kvalifikační příprava;
• mít promyšlený podnikatelský záměr a postup jeho realizace;
• nezbytné zdrojové zajištění (finance, plochy, stroje, zařízení, materiál atd.).

Rozlišuje se vnější a vnitřní podnikavost.
Vnější, často označovaná jako „entrepreneurship“ je obvykle schopnost objevit nebo záměrně vytvořit a návazně i efektivně využít příležitostí, které podnikatelskému subjektu vznikají z aktivní součinnosti s okolním světem (trhem, zákazníky, partnery). Předpokladem přitom je umět zhodnotit disponibilní zdroje (vlastní či úvěrované finanční prostředky, lidi, materiály, suroviny, budovy, plochy apod.), vyráběné výrobky a poskytované služby, a to v podmínkách soutěže s konkurenty.

Vnitřní, často označovaná jako „intrapreneurship“ je obvykle schopnost aktivního, iniciativního a tvůrčího nacházení a efektivního využívání vnitroorganizačních (vnitropodnikových, vnitrozávodových atd.) příležitostí pro lepší plnění poslání a soustavy cílů organizací. Může se týkat libovolné oblasti reprodukčního procesu organizace. Zdůrazňuje tvůrčí inovaci, zlepšovatelskou aktivitu, racionalitu a kvalitu prováděných prací, využívání disponibilních zdrojů (lidí, strojů, zařízení,
ploch, budov apod.) a soutěživost mezi pracovníky.

Vnější a vnitřní podnikatelská činnost jsou obvykle úzce propojeny, překrývají se a doplňují. V současném managementu se dnes nejednou zdůrazňuje, že je to právě vhodné propojení vnější a vnitřní podnikavosti, které vede k nadprůměrné
podnikatelské úspěšnosti. Jak vnější, tak i vnitřní podnikavost pro svůj vznik, rozvoj a využití vyžadují přiměřenou míru volnosti („autonomii“= samostatnosti) v pravomoci rozhodování a jednání pracovníků v organizačních jednotkách, kde mají být efekty podnikavosti vytvořeny. Mají také bezprostřední vazbu na metody organizace práce.
Podnikavost je dnes nezbytnou podmínkou úspěšného fungování velmi rozdílných typů organizací. Platí to i pro rozsáhlou sféru služeb.

Realizací vnější podnikavosti v praktickém životě je podnikání, které je obvykle v západní literatuře označováno populárním slovem „ business“. V tomto smyslu lze pracovně definovat podnikání jako proces uplatnění schopností, umění a motivace lidí nacházet, vytvářet a využívat příležitosti pro zabezpečení prosperity podnikatelského subjektu (jednotlivce, kolektivu, organizační jednotky). Předpokládanou prosperitu je nutno konkretizovat způsobem měření (ukazateli metriky) apod., a to vždy pro předem zvolenou oblast činnosti a pro časový horizont. Podnikání jako komplexní proces je též označováno jako ucelený postup realizace jednotlivých podnikatelských činností."

Poznámka

Práce obsahuje grafy, tabulky i schémata. Čistý text dosahuje cca 72 stran.
Rozsah jednotlivých přednášek je 9 až 11 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19749
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse