Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výroba hliníku

Výroba hliníku


Kategorie: Chemie, Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta UHK, Hradec Králové

Charakteristika: Práce podrobně popisuje výrobu čistého hliníku z vytěženého bauxitu (jeho čištění a elektrolýzu vzniklého oxidu hlinitého). Stručně pojednává i o jeho vlastnostech a použití.

Obsah

1.
Vlastnosti a použití hliníku
2.
Výroba hliníku
2.1.
Výskyt hliníku
2.1.1.
Bilance pravděpodobného zisku čistého hliníku z 1 tuny bauxitu
2.2.
První fáze výroby
2.3.
Druhá fáze výroby

Úryvek

"1. Vlastnosti a použití hliníku
Hliník je kovový prvek ze 13. (III.A) skupiny periodické soustavy prvků. Je stříbrobíle zbarvený, lehký (malá hustota), kujný, tažný a dobře elektricky vodivý. Je odolný proti korozi, protože se pasivuje (pokrývá se) tenkou vrstvičkou oxidu a hydroxidu hlinitého, která brání dalším reakcím[1, str.129].
Hliník má velký průmyslový význam, je to patrně druhý nejvyužívanější kov vůbec hned po železe[2, str. 363]. Na začátku 20. stol. byl prakticky nevyužívaný,ale jak ukazuje následující graf a tabulka, zaznamenal větší nárůst výroby, než některé jiné neželezné kovy[7, str. 265]"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a výpočty o rozsahu cca dvou stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56ba09195ef4e.zip (808 kB)
Nezabalený formát:
vyroba_hliniku.pdf (830 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse