Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Výrobek- definice, popis komplexního výrobku

Výrobek- definice, popis komplexního výrobku


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na téma výrobek. Popisuje definici výrobku i komplexní výrobek od značky po obal a služby výrobku.

Obsah

1.
Obecný popis výrobku
2.
Značka výrobku

Úryvek

"Je jeden z prvků marketingového mixu
- Je to statek nebo služba, který se stává předmětem směny na trhu a je určen k uspokojení potřeb zákazníka
- Marketing chápe výrobek jako komplexní
- Komplexní výrobek je souhrn všech fyzických a psychologických vlastností výrobku, jejichž prostřednictvím dochází k uspokojení potřeb zákazníků
- Komplexní výrobek má 3 vrstvy :

- Jádro : - Tvoří podstatu výrobku, jeho funkční vlastnosti a vyjadřuje užitnou hodnotu
- 1. Slupka : - To čím se výrobek od jiného liší ( Design, značka, kvalita, obal )
- 2. Slupka : - Doplňky k výrobku – podpora prodeje ( servis, slevy, záruka, splátky )


Značka výrobku

- Cílem je vytvoření pozitivního vztahu mezi značkou a kupujícím
- Značkou rozumíme identifikaci výrobku určitého výrobce pomocí jména, čísla, symbolu, tvaru
- Je vnímána spotřebitelem pozitivně

- Vlastnosti značky : - Krátká
- Jednoduchá
- Snadno zapamatovatelná
- Originální tvary a barva

- Dvojí úžitek značky : 1) Marketingový : - Odlišení výrobku různých firem na trhu
2) Finanční : - Dobrá a zavedená značka má značnou hodnotu
- Hodnota je tím vyšší čím je větší povědomost zákazníka
- Míra hodnoty značky je daná ochotou zákazníka
- Význam značky : - Odlišení výrobku od konkurence
- Záruka kvality
- Vytváří image výrobku
- Slouží ke komunikaci mezi výrobcem a zákazníkem
- Usnadňuje zavádění nového výrobku na trh již pod známou značkou
- Při dobré zkušenosti se zákazník vrací ke značce"

Poznámka

Práce obsahuje malý graf.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x541e9a357994c.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Vyrobek.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse