Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Výrobní činnost podniku a jeho hospodářský výsledek

Výrobní činnost podniku a jeho hospodářský výsledek

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Ostrava - Poruba

Charakteristika: Maturitní otázka z ekonomie se zabývá výrobní činností podniku a jeho hospodářským výsledkem. Po rozlišení typů výroby jsou uvedena stadia její přípravy a následují informace o zisku a ztrátě jako formách hospodářského výsledku. Nakonec otázka popisuje zdroje informací pro finanční analýzu a členění finanční ukazatele do několika oblastí.

Obsah

1.
Typy výroby
1.1.
Kusová
1.2.
Sériová
1.3.
Hromadná
2.
Příprava výroby
2.1.
Technická
2.2.
Ekonomická
2.3.
Organizační
3.
Formy hospodářského výsledku
3.1.
Zisk a jeho použití
3.2.
Faktory velikosti zisku
3.3.
Ekonomický zisk
3.4.
Ztráta
3.5.
Příčiny vzniku ztráty
4.
Finanční analýza
4.1.
Zdroje informací
4.1.1.
Účetní závěrka
4.1.2.
Výkaz zisků a ztrát
4.1.3.
Cash flow
4.2.
Jednotlivé oblasti ukazatelů
4.2.1.
Ukazatelé výnosnosti
4.2.2.
Ukazatelé likvidity
4.2.3.
Ukazatelé aktivity
4.2.4.
Ukazatelé struktury kapitálu

Úryvek

"Výrobní činnost podniku a jeho hospodářský výsledek
Typy výroby
1/ Kusová např. drobní podnikatelé (truhlář, krejčí); výroba jeřábů, lanovek, kosmických lodí apod. V kusové výrobě se převážně používají univerzální stroje, na kterých se možno zpracovat různé druhy výrobků. Zaměstnanci jsou převážně vysoce kvalifikovaní např. krejčí, která musí umět šít kalhoty, kostýmy apod.
2/ Sériová opakovatelná produkce téměř stejných výrobků, vyrábí se menší počet druhů v různém množství kusů, např. el. Spotřebiče, motocykly, ledničky. Člení se na velkosériovou, středněsériovou a malosériovou výrobu. V této výrobě lze využít i méně univerzálních nebo jednoúčelových strojů. Je třeba kvalifikovaných zaměstnanců, ale také i méně kvalifikovaných zaměstnanců pro pomocné práce např. ve skladu.
3/ Hromadná jde o výrobu s úzkým sortimentem, kde se vyrábí mnoho kasů např. šrouby, pivo, uhlí. Pracoviště jsou většinou určena k stále se opakující operaci a často bývají vybaveny velmi specializovanými a jednoúčelovými stroji. Je třeba kvalifikovaných i méně kvalifikovaných zaměstnanců.
Příprava výroby
1/ Technická příprava Začínáme výběrem námětu na nový výrobek. Ty vyplývají z okolností, které ovlivňují výrobní program na základě nich proběhne vývoj nového výrobku. Během nich vzniknou modely, podle kterých proběhne konstrukční příprava výroby, která se zabývá tím, jaké má mít výrobek vlastnosti, vzhled, tvar, rozměry. Výsledkem je dokumentace např. výrobní výkres. Pak následuje technologická příprava výroby. Ta stanovuje výrobní postup dílny, stroje, na kterých se bude vyrábět. Technolog se rozhodne pro tu metodu, která je optimální a vyvolá co nejnižší náklady. Součástí je stanovení norem.
2/ Ekonomická příprava Při níž se stanoví náklady na výrobek, jeho cena a zisk. Na základě technické výroby můžeme stanovit normy spotřeby materiálu, energie. Na základě norem stanovíme přímé náklady (spotřeba materiálu, energie, mzdové náklady). A jako poslední se stavíme kalkulaci ceny výrobku. Cenu můžeme stanovit i marketingovými metodami a porovnat s cenou, kterou jsme stanovily kalkulací.


3/ Organizační příprava Výroba probíhá v jednotlivých dílnách, kde je zařízení určitým způsobem rozmístěno.
a/ technologické uspořádání Do jedné dílny se soustřeďují příbuzné stroje a zařízení. Vzniká tak střižna, šicí dílny apod. Výrobek tedy prochází několika dílnami. Nevýhodou jsou dlouhé cesty výrobků, a tím i delší doba výroby.
b/ předmětné uspořádání Pracoviště jsou uspořádána tak, aby výroba proběhla v jedné dílně. Výhodou je, že se zkracuje cesta výrobků a tím i doba výroby, snižují se náklady na přepravu.
c/ proudová výroba Jde o takové uspořádání, kdy se pracoviště řadí za sebou tak, jak následují jednotlivé operace. Toto uspořádání mívá často podobu výrobní linky. Nevýhodou je obtížná změna výrobního programu, neboť je nutné změnit nastavení strojů."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27453
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse