Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vyšetření řečové komunikace dvou žáků základní školy

Vyšetření řečové komunikace dvou žáků základní školy

Kategorie: Komunikace, Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci jsou představeni dva žáci první třídy běžné základní školy, pozornost je soustředěna na vyšetření a následné zhodnocení úrovně jejich řečové komunikace. Vybrána byla dívka, u které probíhá normální jazykový vývoj, a chlapec, který vyrůstá v bilingvním prostředí, v němž se hovoří romsky a česky. Z tohoto důvodu u něj vznikají logopedické problémy. Vyšetření obou dětí byla zpracována autorkou práce a dvěma vychovateli.

Obsah

1.
Úvod
2.
Dívka - hodnocení řečové komunikace
2.1.
Závěry z hodnocení řečové komunikace
3.
Chlapec - hodnocení řečové komunikace
3.1.
Závěry z hodnocení řečové komunikace
4.
Můj nástroj na instrument "vyšetření řečové komunikace"
5.
Použitá literatura

Úryvek

"Dívka
Hodnocení řečové komunikace
„Vyšetření komunikace“ šestileté dívky proběhlo při jednodenní skautské výpravě, tudíž jsem měla dostatek příležitostí sledovat její interakce a komunikaci s vrstevníky i s vychovateli. O vyplnění formuláře jsem požádala vedoucí tohoto zájmového kroužku (dále označována jako vychovatelka).
Veškeré zdravotní potíže vychovatelka neguje, o absolvovaných vyšetřeních nemá informace. Dívka je vychovávána v rodině, v níž se hovoří pouze česky.
Školní povinnosti zvládá dívka bez nejmenších problémů. V kontaktu s vrstevníky působí introvertním dojmem, sama kontakt nevyhledává a spíše si hraje sama. Inklinuje spíše ke komunikaci s dospělými, který iniciuje zpravidla ona.
Mám–li hodnotit srozumitelnost jejího řečového projevu, pak ho ve shodě s vedoucí oddílu označuji za plně (100 procent) srozumitelný. Hodnocení slovní zásoby, zvláště pak srovnáme-li ji s jejími vrstevníky, je rovněž pozitivní. Slovní zásoba je nejen většího rozsahu, ale jsou patrny i kvalitativní rozdíly co se obsahu, skladby či preference určitých slov týče. Pokud dívka reaguje holými větami, pak zpravidla když je nervózní nebo má-li mluvit před větší skupinkou lidí. V dialogu a je-li si jistá, používá souvětí. Interindividuální rozdíly ve slovní zásobě mezi dětmi, které vstupují do školy, popisují i Langmajer a Krejčířová (2006), a přičítají je rozličným sociokulturním prostředím, ze kterých děti do školy přicházejí. Slovní druhy používá dívka ve správných tvarech a bez nejmenších problémů. Zájmena používá jen ve vhodných souvislostech, nikoliv v prázdných frázích typu „viděl jsem to“. Pro popis situace vždy najde vhodná a přesná slova.
Úroveň jejího vyprávění je různá v závislosti na podmínkách, ve kterých vypráví. Jak již bylo výše řečeno, dívka si je při vystupování před více lidmi nejistá a bývá nervózní. V takovýchto situacích vypravovaný příběh často ztrácí logickou strukturu, obsahuje nepodstatné věci a v celkovém projevu pak vyznívá zmateně. V těchto situacích tak dívka potřebuje doplňkové otázky, které ji ve vyprávění navádí. V odpovědích na ně již působí jistěji. Při vyprávění před menším počtem lidí dovede vyprávět strukturovaně a bez větších problémů. Přichází-li s námětem vyprávění ona sama, pak zpravidla před dospělými, v komunikaci s vrstevníky je spíše posluchačem než vypravěčem. Co se týče porozumění, není patrný žádný problém. Potíže s vyjádřením jsou nejvíce patrné v bodech – „nesouhlasit“, „zeptat se na něco“, „získat si pozornost“ (zejména pak v případě vrstevníků). V situacích, ve kterých si dívka není jistá, se objevují problémy i s body „vysvětlit něco“, „vyjádřit myšlenku“ – to však s vhodnou podporou zvládá.

Závěry z hodnocení řečové komunikace
Na základě vyhodnocení dvou formulářů „Vyšetření komunikace“ se nedomnívám, že by dívka disponovala narušenou komunikační schopností a proto si nemyslím, že by bylo potřebné doporučit návštěvu logopedického zařízení. Jednoznačně bych však doporučila všem subjektům, které se podílí na její výchově (rodina, škola, skautský oddíl), aby vhodnými metodami posilovaly dívčinu sebedůvěru, sebejistotu v jednání a podporovaly ji v interakcích s vrstevníky."

Poznámka

Práce byla použita pro předmět Logopedie na Univerzitě Hradce Králové. Instrument "vyšetření komunikace", který je v textu zmíněn, není obsahem práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21408
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse