Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Výsledek hospodaření - maturitní otázka

Výsledek hospodaření - maturitní otázka

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v heslech i souvislém textu rozebírá výsledky hospodaření. Věnuje se struktuře výsledků, nákladům, výnosům, zisku, efektivnosti a rentabilitě, rozdělení výsledků hospodaření, zdanění zisku a rentabilitě.

Obsah

1.
Výsledek hospodaření
2.
Struktura výsledku
3.
Náklady – nástroje řízení nákladů
3.1
Druhové členění nákladů
3.2
Náklady ve vztahu k objemu výroby
3.2.1
Variabilní (proměnlivé)
3.2.2
Fixní (stálé)
3.2.3
Celkové (smíšené)
3.3
Členění nákladů podle fází koloběhu hospodářských prostředků
3.3.1
Náklady na pořízení
3.3.2
Náklady na výrobu
3.3.3
Náklady na realizaci
3.4
Náklady podle vnitropodnikových útvarů
3.5
Účetní členění nákladů
3.5.1
Provozní náklady
3.5.2
Finanční náklady
3.5.3
Mimořádné náklady
3.6
Účelové (kalkulační) členění nákladů
3.7
Náklady v závislosti na změně
3.8
Explicitní a implicitní N
3.8.1
Nástroje řízení nákladů – nákladové modely
3.8.1.1
Využití soustavy rovnic
3.8.1.2
Metoda krajních bodů
3.8.1.3
Metoda nejmenších čtverců
4.
Výnosy – zvyšování výnosů
4.1
Členění výnosů podle výkonů (účelové hledisko)
4.2
Členění výnosů podle vnitropodnikových útvarů
4.3
Členění podle ekonomických směrů odbytu
4.4
Účetní členění výnosů
4.5
Řízení výnosů podniku
4.5.1
Ceny vycházejí z nákladů zvýšených o ziskovou přirážku
4.5.2
Ekonomický přístup k tvorbě ceny
4.5.3
Marketingový přístup k tvorbě ceny
5.
Zisk, význam zisku
5.1
Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami podniku
6.
Efektivnost a rentabilita
7.
Rozdělení výsledku hospodaření
8.
Zdanění zisku
9.
Rentabilita

Úryvek

“N jsou vyvolány zhojováním určitého sortimentu a objemu produkce. Při změnách v sortimentu a objemu se mění i celkové N podniku. Mezi objemem výroby a N není vždy přímá závislost. Pokud by existovala, pak by se celkové náklady musely měnit přímo úměrně v závislosti na objemu výroby a průměrné náklady na jednotku produkce by byly konstantní.

Variabilní (proměnlivé) – jednotlivé nákladové druhy se mění při změnách objemu produkce.

- proporcionální – celkové N se mění přímo úměrně se změnou objemu, průměrné N na jednotku produkce jsou konstantní

- progresivní – celkové N rostou rychleji než objem výroby, průměrné náklady na jednotku rostou, mohou vznikat např. tím, že při zvýšení intenzity práce vzniká více zmetků, přesčasy, použití progresivní úkolové mzdy

- degresivní – celkové N rostou pomaleji než objem výroby, průměrné N klesají: při zvýšeném objemu výroby se vytvářejí podmínky pro vyšší využití výrobních činitelů (snížení ztrát a odpadu materiálu, zvýšení normy výkonu při úkolové mzdě.

Fixní (stálé) – jsou nezávislé na růstu objemu výroby, vztahují se k určitému intervalu objemu výroby, při jeho překročení se mění skokem. Do výroby se vkládají výrobní činitelé s určitou výrobní kapacitou, která se postupně při zvyšování objemu výroby využívá. Jestliže se kapacita výrobních faktorů vyčerpá, další zvýšení výroby předpokládá vložení nových. Rozdíl mezi instalovanou a skutečně využitou výrobní kapacitou umožňuje rozlišit využité a volné N. Volné fixní N jsou tou částí fixních N, která není využita skutečným objemem produkce. Do výroby musí být ale vždy vloženy celkové fixní N. Ukazatel volných fixních N vypovídá o možnostech zvýšit objem produkce.

Úspory fixních N nedosahujeme menším vynaložením hospodářských prostředků a práce, ale rozležením celkových fixních N na větší objem produkce. Tuto úsporu označujeme jako relativní úsporu fixních N.

Celkové (smíšené) – N, které zahrnují fixní i variabilní složku. Rozlišení fixních a variabilních N se využívá pro zjištění, jak změny v objemu výroby ovlivní celkové N podniku, pro hodnocení návratnosti vložených prostředků. Návratnost variabilních N je zajištěna realizací výkonů podniku. Naproti tomu fixní N jsou spojeny se zhotovováním určitého objemu výroby. Variabilní N jsou stanoveny ve vztahu ke každé jednotce vyráběné produkce, jejich snižování je možné pomocí opatření, které zajistí snížení N na jednotku – úspornostní forma hospodárnosti. Fixní N umožňují zhotovit určitý objem produkce a N na jednotku budou klesat, jestliže se podaří max. využít kapacitu – účinnostní forma.

C, Členění nákladů podle fází koloběhu hospodářských prostředků
Náklady na pořízení – zásoby OM pro výrobu musí zajistit zásobovací oddělení s min. N. Při řízení zásob provádím e zejména: propočty spotřeby materiálu, bilanci materiálu, stanovení optimální výše dodávky, stanovení optimální výše zásob.

Náklady na výrobu – mzdy výrobních dělníků, spotřeba energie a materiálu… Tyto N stanovujeme předem v rozpočtech a kalkulacích. Po skončení výroby je srovnáváme s N skutečnými. Při vzniku rozdílu hledáme příčiny odchylek.

Náklady na realizaci – vznikají při prodeji finálních výrobků (skladování výrobků, obaly, mzdy).

D, Náklady podle vnitropodnikových útvarů

Podle místa jejich vzniku – pokud má každý N své místo vzniku, lze zabezpečit tomuto středisku i příslušné zdroje a vzniklé N lze porovnávat s objemem výkonů daného střediska.

Podle odpovědnosti za jejich vznik – to vyplývá z požadavku měřitelnosti zásluh každého střediska."

Poznámka

Práce částečně cituje http://halek.info/dokumenty/dpo_p1_09.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14228
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse