Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výstavba rozhledny za pomoci prostředků EU

Výstavba rozhledny za pomoci prostředků EU

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Brno

Charakteristika: Případová studie do předmětu Agrární, regionální a environmentální politika EU pojednává o výstavbě a provozu rozhledny u města Tišnov, která byla vystavena občanským sdružením Rozhled na Tišnov. Finance byly získány pomocí veřejné sbírky, od sponzorů a hlavně z prostředků EU. Práce se nejprve zaměřuje na charakteristiku regionu, poté řeší samotné financování za pomoci evropských fondů a nakonec se snaží zhodnotit vliv akce na region.

Obsah

1
Z historie regionu
2
Občanské sdružení Rozhled na Tišnov
3
Zdroje financí
3.1
Dotace ministerstva pro místní rozvoj
3.2
Dotace Jihomoravského kraje
3.3
Příspěvek města Tišnova
3.4
Příspěvky nadací
3.5
Veřejná sbírka
3.6
Příspěvky a dary
3.7
Činnost sdružení
4
Rozpočet
5
SROP
5.1
Charakteristika SROP
5.2
Zařazení projektu do programu SROP
6
Vliv akce na cestovní ruch v regionu a budoucnost projektu

Úryvek

"1 Z historie regionu
Každého návštěvníka Tišnova na první pohled zaujme nádherné přírodní panorama města s velmi členitým terénem, prstencem lesů a hlubokým údolím řeky Svratky a jejich přítoků. Daleké výhledy na město a jeho okolí jsou zajímavé ze všech kopců, nejpůvabnější jsou ale z majestátně se vypínající Květnice a také z protilehlé Klucaniny. Hora Květnice, chránící město ze severu, je přírodní rezervací s teplomilnou květenou a četnými krasovými jevy, z nichž nejkrásnější je rozsáhlý labyrint Královy jeskyně. V porovnání s Květnicí není protáhlý hřeben Klucaniny tak výrazný ani známý. V různých průvodcích je nejčastěji uváděn jako les, na jehož úpatí postavil v roce 1899 MUDr. František Kuthan v historizujícím slohu sanatorium, později přebudované na dnešní nemocnici. Uznávané výsledky a rostoucí věhlas Kuthanova vodoléčebného ústavu a klidný charakter zahradní zástavby města s přírodní scenérií v jeho těsné blízkosti byly hlavní příčinou toho, že se Tišnov stal až do let 2. světové války vyhledávaným lázeňským a rekreačním místem.
Při pohledu z obou tišnovských kopců si nelze nevšimnout rozsáhlého komplexu budov kláštera Porta Coeli, založeného v roce 1233 českou královnou Konstancií pro řeholi sester cisterciaček. Dříve Tišnovský klášter, dnes ležící na území sousední obce Předklášteří, plní přes strastiplné historické překážky dodnes svoji původní funkci. Ucelený soubor většinou barokních budov s gotickým jádrem je jednou z nejvýznamnějších stavebně historických památek Tišnovska. K dalším zdejším památkám patří kostel sv. Václava a Mariánský sloup na náměstí v Tišnově nebo např. budova Komerční banky postavená v roce 1933 ve funkcionalistickém stylu jako „Spořitelna města Tišnova“.
V této době rozvíjel Klub českých turistů za podpory starosty Aloise Řezáče cestovní ruch v Tišnově, který byl prezentován jako klimatické místo na Českomoravské vysočině. Nedílnou součástí aktivit bylo budování vyhlídkových bodů zejména na Klucanině. Aktivity kolem výstavby rozhledny vrcholily v roce 1934 v rámci jubilejních oslav Tišnovska. V tomtéž roce uspořádal KČT turistickou slavnost „Hold přírodě“. Slavnosti se zúčastnil i herec Vlasta Burian, který vystoupil na nově postavenou rozhlednu (viz obrázek vlevo).
Druhá světová válka však v dubnu 1945 zasáhla i Tišnov. Během náletů byla značně poškozena statika stavby a výstup na rozhlednu se stal rizikový. Někdy mezi rokem 1951 a 1952 byla rozhledna rozebrána a Tišnováci se až do konce století mohli dívat pouze na torzo spodního patra (viz obrázek dole).
Cestovní ruch v regionu se opět začal rozbíhat až v 90. letech 20. století. Začátkem nového tisíciletí vznikají snahy o budování místního patriotismu a 27. 6. 2003 byl dokonce založen „Mikroregion Porta“ sdružující některé okolní obce (Borač, Dolní Loučky, Lomnička, Předklášteří, Štěpánovice, Šerkovice a Železné). Svazek se sídlem v Předklášteří byl založen pro řešení společných kulturních a sportovních zájmů, zaměstnanosti a pro regionální rozvoj obecně."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, fotografie a logo o rozsahu cca 3 strany.
Ústav podnikové ekonomiky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26255
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse