Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Vysvětlete význam a strukturu platební bilance země

Vysvětlete význam a strukturu platební bilance země


Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručné zápisky vysvětlující význam a strukturu platební bilanci země a naznačuje možnosti ovlivňování jejích dílčích sald cestou kurzových změn, stručně popisuje definici nebo hlavní kategorie platební bilance, je zde také uveden princip účtování platební bilance nebo investiční pozice a zahraniční zadluženost.

Obsah

1.
Platební bilance

Úryvek

"Základní bilance
Odráží vývoj položek, které jsou nejčastěji považovány za autonomní – běžného účtu a dlouhodobého kapitálu. V praxi se moc nepoužívá.

Oficiální vyrovnávací bilance: součet sald běžného, kapitálového, finančního účtu a chyb a opomenutí a dává kumulativní saldo a měří změnu oficiálních měnových rezerv nutnou k vyrovnání součtu všech předchozích účtů. Bilance odpovídá velikosti bilanci na účtu oficiálních měnových rezerv. Znaménka jsou ale opačná. Oficiální vyrovnávací bilance je v deficitu, když měnové rezervy klesají a v přebytku, když měnové rezervy rostou.

Devizový trh - trh, na kterém jsou vzájemně směňovány měny různých zemí (přesněji depozita v různých měnách). Devizový trh existuje jako neorganizovaný trh s volným přístupem, na kterém se střetávají exportéři a importéři, bankovní obchodníci s devizami a devizoví obchodníci centrálních bank prostřednictvím telekomunikačních prostředků. Obchoduje se zde pouze s plně konvertibilními měnami (většina národních měn jen konvertibilní jen zčásti - Kč je pouze vnitřně konvertibilní měnou).

Devizový kurz - určité měny v daném časovém okamžiku představuje cenu této měny vyjádřenou v jednotkách jiné měny. Cena je určena interakcí nabídky a poptávky. Pokud se nabízené množství určité měny rovná poptávanému, pak hovoříme o rovnovážném devizovém kurzu - ten dále determinuje ceny zahraničního zboží a zahraničních aktiv - když se domácí měna zhodnocuje, domácí zboží se stávají v zahraničí dražšími a zahraniční zboží se doma stává levnější. A naopak.

Stadia platební bilance:
• mladý a rostoucí dlužnický stát – od revoluce až po občanskou válku vykazovaly Spojené státy větší vývoz než dovoz. Evropa jim půjčovala na vytvoření kapitálové zásoby. USA byly typickým mladým a rostoucím dlužnickým státem.
• zralý dlužnický stát – zhruba od roku 1873 až do roku 1914 se obchodní bilance USA dostávala do přebytku. Tím, že museli platit úroky z dřívějších půjček, udržoval se jejich běžný účet skoro v rovnováze.
• nový věřitelský stát – za 1. světové války USA půjčovaly Anglii a Francii
• zralý věřitelský stát – příjmy z kapitálu a investic v zahraničí přinesly přebytky na straně „neviditelného“ obchodu

Investiční pozice a zahraniční zadluženost
Čistá mezinárodní investiční pozice zachycuje rozdíl stavu zahraničních aktiv a zahraničních pasiv země k danému datu. Strukturou odpovídá finančnímu účtu a změně stavu devizových rezerv. V závislosti na tom, zda má země v daném okamžiku kladnou či zápornou čistou mezinárodní investiční pozici, označujeme ji jako čistého věřitele nebo dlužníka.

Běžný účet a finanční účet nejsou obvykle v jednotlivých letech vyrovnány. Ekonomika může běžně vykazovat několik let deficit běžného účtu financovaný přebytkem finančního účtu (případ ČR). Část přílivu zahraničního kapitálu má formu zahraničních úvěrů a půjček. V takovém případě však země akumuluje svůj zahraniční dluh. Akumulované dluhy je nutno po určité době splácet. Proces splácení by měl probíhat tak, že země má po několik let přebytek na běžném účtu, který umísťuje do deficitu na finančním účtu. V dlouhém období se tak v součtu rovná běžný účet účtu finančnímu a platební bilance jako celek je uváděna do rovnováhy. (tento proces zajišťují tržní mechanismy, někdy jim ale musí napomáhat fiskální a monetární politika)

Deficit na běžném účtu je často uváděn jako rizikový či dokonce negativní faktor. Neměl by překračovat určité hranice, ty se obvykle měří v procentech hrubého domácího produktu."

Poznámka

všb-tuo

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28126
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse