Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Výtvarná, pracovní, tělesná, hudební výchova na základní škole praktické - vypracovaná otázka ke zkoušce 3/6

Výtvarná, pracovní, tělesná, hudební výchova na základní škole praktické - vypracovaná otázka ke zkoušce 3/6

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje metodám a postupům aplikovaným pedagogem v hodinách výtvarné, pracovní, tělesné a hudební výchovy na praktické základní škole. Popisuje jejich cíle, funkce i organizaci a také si všímají průběhů hodin. Předchozí otázku naleznete zde Psychopedie jako vědní obor - vypracovaná otázka ke zkoušce 2/6 a následující zde Výchova k partnerství a sexuální výchova osob s mentálním postižením - vypracovaná otázka ke zkoušce 4/6.

Obsah

1.
Výtvarná výchova
1.1
VV v nižších ročnících ZŠ praktické
1.1.1
Kreslení
1.1.2
Malování
1.1.3
Modelování
1.2
VV ve vyšších ročnících ZŠ praktické
2.
Hudební výchova
2.1
Rozcvičování v hodinách hudební výchovy
2.2
Pěvecká výchova
2.3
Instrumentální činnost
2.4
Hudebně-pohybové hry
2.5
Hudební poslech
3.
Tělesná výchova
3.1
Organizace tělesné výchovy
3.2
Zdravotní tělesná výchova (ZTV)
3.3
Obsah předmětu tělesná výchova
3.4
Tematické bloky TV na ZŠ praktické
4.
Pracovní výchova
4.1
Didaktické zásady pracovního vyučování
4.2
Metody pracovního vyučování
4.3
Organizační formy pracovního vyučování
4.4
Struktura pracovního vyučování na základní škole praktické
4.5
Obsah pracovního vyučování na ZŠ praktické

Úryvek

"Kreslení
• Základní poučení dítěte o čáře, linii a tvaru aby byly žáci schopni běžné trojrozměrné věci převést do čar a dvourozměrného vidění
• V počátečních fázích dítě velmi rádo interpretuje vlastní produkci – dejme mu prostor
• Při výběru tématu využíváme konkrétní téma – nejlépe s přírodní tématikou (řekneme dítěti, jaký konkrétní strom má kreslit)
• Posléze můžeme přejít k ilustracím pohádek, výtvarným představám
• Zadání tématu musí vždy předcházet motivační rozhovor – hovoříme o tom, co kreslíme, proč to kreslíme, vymýšlíme vyprávění na konkrétní předmět, upozorňujeme na jeho vlastnosti

Malování
• Dva specifické problémy:
• Plocha
• Barvy
• Plocha
• Plocha z pohledu dětí představuje prostředí, v němž se pohybují
• Projekce figury do plochy může vypovědět o sebevědomí dítěte, aspiraci aj.
• pro žáky s MR je příznačná jistá bezradnost, jestliže je postavíme před úkol pokreslit plochu
• techniky překonání zábran
• technika prvotního impulzu (učitel sám začne malbu skvrnou a náznakem linie)
• mozaika (děti manipulují s tvary vystřiženými z papírů po ploše)
• technika barevných skvrn (tuš rozfoukáme do tvarů a domalováváme štětcem)
• zadání netradiční plochy (kreslíme na jinou plochu než papír – nábytek, oblečení, starý deštní, aj.)
• malování dekorativních a ornamentálních tvarů (práce má jisté zákonitosti – usnadňuje to dětem orientaci a snižuje úzkost)
• Barva
• Problémy barvu pojmenovat – žáci se tedy musí naučit barvy pojmenovat a třídit
• Náměty pro učení rozeznávání barev:
• Hledání věcí v místnosti, které jsou jedné barvy třeba červené
• Třídění podle barev hromádku geometrických tvarů
• Malování podle diktování barev
• Motají do klubíčka barevné bavlnky a přitom je pojmenovávají
• Hra s barevným dominem
• Procvičování subjektivního hodnocení barev (jaké jsou barvy podzimu, zimy…)
• Nejvhodnější je procházka přírodou k procvičování barev
• Od počátku procvičujeme s barvou i její odstíny
• Seznamujeme s barvami teplými studenými, smutnými a veselými, lehkými, těžkými, kontrastními barvami
• Jakmile se podaří barvy zafixovat – učíme žáky barvy odvozené
• Malování
• Malbu je vhodné začínat měkkými štětci
• Dbáme na navození příjemné atmosféry, pocitu pohody a radosti
• Nešetříme chválou a uznáním
• Žáky necháme malovat v takové poloze, která je pro ně příjemná
• Aktivitě předchází motivační hovor, dramatizace, hudební zážitek, aj
• Děti neopravujeme, neovlivňujeme jejich invenci"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Kapitola o hudební výchově a částečně také kapitola o tělesné a pracovní výchově se shodují s prací Rozumová a řečová, pracovní výchova na základní škole speciální - vypracovaná otázka ke zkoušce 1/6.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20926
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse