Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vyvlastnění

Vyvlastnění

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Ústředním tématem práce je pojem ze správního práva – vyvlastnění. Autor na začátku práce vysvětluje základní pojem vyvlastnění, sleduje, co je cílem vyvlastnění, a uvádí podmínky, za kterých k němu dochází. Dále představuje proces vyvlastnění z hlediska několika zákoníků. Práce objasňuje, že i proces vyvlastnění se provádí za náhradu a popisuje průběh vyvlastňovacího řízení. V závěru je vysvětleno užívání vyvlastněného pozemku a stavby.

Obsah

1.
Vymezení základních pojmů
2.
Proces vyvlastnění
2.1
Listina základních práv a svobod
2.2
Občanský zákoník
2.3
Stavební zákon
2.4
Zákon o vodách
2.5
Zákon o obraně státu
2.6
Další předpisy
3.
Cíl vyvlastnění
4.
Podmínky vyvlastnění
5.
Náhrada za vyvlastnění
6.
Vyvlastňovací řízení
7.
Užívání vyvlastněného pozemku a stavby
8.
Seznam použité literatury

Úryvek

„Vyvlastněním se v české právní úpravě rozumí výjimečný a nejzávažnější zásah státu do majetkových práv, zvláště pak do práva vlastnického, případně do dalších práv k nemovitostem, který je možný jen na základě zákona a postupem zákonem upraveným a vždy za náhradu. Právním důsledkem tohoto zásahu je:
1) odnětí vlastnického práva dosavadnímu vlastníkovi a vznik vlastnického práva pro jiný subjekt (pro navrhovatele);
2) omezení vlastnického práva (zřízením věcného břemene);
3) zrušení věcného břemene.
2. Vlastnictví a vlastnické právo
Vlastnictví v právním smyslu se označuje jako vlastnické právo. Rozlišujeme mezi vlastnickým právem objektivním a vlastnickým právem subjektivním.
Vlastnické právo v objektivním smyslu je představováno souborem právních norem regulujících společenské vlastnické vztahy. Zachycuje vlastnictví, tj. existující systém těchto vztahů a jeho prostřednictvím i systém rozděleni věcí ve společnosti, které představují objekty těchto vztahů.
Vlastnické právo v subjektivním smyslu je definováno jako právo jednotlivce určitou věc v mezích stanovených právním řádem držet, užívat a nakládat s ní svou mocí, nezávislou na moci jiného k téže věci a v téže době, podle své vůle a ve svém zájmu. Současně zahrnuje i právem garantovanou možnost vlastníka vyžadovat od všech ostatních subjektů, aby se zdrželi zasahování do těchto jeho práv proti jeho vůli a takovým způsobem, který by ho rušil, omezoval, nebo dokonce mu bránil v jejich výkonu.
3. Veřejný zájem
Tento pojem platná právní úprava výslovně obsahově nevymezuje. Lze ovšem odvodit, že jde o takový zájem, který je možno blíže určit jako zájem společnosti – tedy zájem veřejně prospěšný. Samozřejmě nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy.
4. Věcná břemena
Podle občanského zákoníku věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří určité osobě.“

Poznámka

Seminární práce Univerzity Pardubice z Fakulty ekonomicko-správní, předmět Správní právo.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2125
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse