Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývoj a základní členění hudebních forem

Vývoj a základní členění hudebních forem

Kategorie: Hudba vážná

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Tato práce velmi podrobně a přehledně zachycuje vývoj a dělení jednotlivých typů hudebních forem. Definuje také hudební formu, její prvky a věnuje se práci s nimi.

Obsah

1.
Hudební forma
2.
Prvky hudební formy
2.1
Motiv
2.2
Téma
2.3
Figura
2.4
Pasáž
3.
Práce s prvky hudebních forem
3.1
Práce s motivem či tématem
3.1.1
Opakování
3.1.2
Variace
3.1.3
Inverze
3.1.4
Augmentace
3.1.5
Diminuce
3.1.6
Krácení
3.1.7
Dělení
4.
Malé písňové formy
4.1
Malá jednodílná písňová forma
4.2
Malá dvoudílná písňová forma
4.3
Malá třídílná písňová forma
5.
Velké písňové formy
6.
Variace
7.
Kontrapunktické formy
7.1
Passacaglia neboli ciaccona ( franc. chaccone )
7.2
Invence ( nápad )
7.3
Preludium
7.4
Chorální předehra
7.5
Fuga
8.
Sonátová forma
9.
Rondo
10.
Cyklické formy
10.1
Svita
10.2
Sonátový cyklus
11.
Hudba programní a absolutní
12.
Hudební formy instrumentální
12.1
Invence
12.2
Bagatela
12.3
Idyla a selanka
12.4
Ekloga
12.5
Elegie a dumka
12.6
Nokturno
12.7
Serenáda
12.8
Píseň beze slov
12.9
Legenda
12.10
Balada
12.11
Rapsodie
12.12
Romance
12.13
Humoreska
12.14
Capriccio
12.15
Novela
12.16
Ukolébavka
12.17
Etuda
12.18
Preludium
12.19
Toccata
12.20
Fanfára a intráda
13.
Hudební formy vokální a vokálně – instrumentální
13.1
Vokální hudba
13.1.1
Lidové písně
13.1.2
Zlidovělé písně
13.1.3
Umělá píseň
13.1.4
Romance a balady
13.1.5
Serenáda
13.1.6
Chanson
13.1.7
Hymna
13.1.8
Melodram
13.2
Velké formy scénické
13.2.1
Opera
13.2.2
Opereta
13.2.3
Balet
13.2.4
Muzikál
13.3
Nejevištní formy vokálně – instrumentální
13.3.1
Kantáta
13.3.2
Oratorium
13.3.3
Mše
13.3.4
Rekviem

Úryvek

“SONÁTOVÁ FORMA

Kořeny klasické sonátové formy sahají až na počátek 17. století, odkud pocházejí nejstarší sonáty. Byly to jednověté nebo cyklické instrumentální skladby s malou dvoudílnou či třídílnou písňovou formou. Teprve v průběhu hudebního klasicismu, na konci 18. století, se forma sonáty ustaluje a stává se pozvolna třídílnou. Klasická sonátová forma je tedy třídílná.

První díl se nazývá expozice, druhý provedení, třetí repríza. Nezřídka se stává, že expozici uvádí třeba i delší introdukce a po repríze následuje koda.
Téma v expozici nastupuje vždy v hlavní tónině, má zpravidla energický, pevný výraz zdůrazněný obvykle pádným rytmem. Po úseku vytvořeném z hlavního tématu následuje mezivěta, která připravuje nástup dalšího tématu – vedlejšího. Na něj navazuje téma závěrečné.
V provedení se zpracovává myšlenkový materiál obsažený v expozici,zpravidla ne všechen, ale jen výběr dle uvážení skladatele. Hudební myšlenku v této části obměňuje tematická práce ( dělení, krácení, inverze apod. ).
Na provedení navazuje repríza. Významnější rozdíly mezi expozicí a reprízou, tedy mezi první a poslední částí, se objevují až od doby Mozartovy a ještě více Beethovenovy, v klasických sonátách raného období bývalo zvykem pojímat reprízu jako věrný obraz expozice.
Sonátová forma byla někdy upravována dílčím způsobem podle okamžitého záměru skladatele. Jeví se to především v redukci počtu témat (jen dvě) anebo v jejich rozmnožení (tak vzniká tzv. skupina hlavních nebo vedlejších témat), v rozšiřování nebo naopak krácení reprízy, někdy i provedení. Jindy se dokonce některá z těchto částí vynechává.
V pozdějších sonátách Beethovenových se poměrně často objevuje sonátová forma o větším počtu dílů. K tomuto rozšíření dochází mohutným rozpracováním kody, která takto vytváří čtvrtý díl, jindy nastupuje po repríze znovu kratší, tzv. druhé provedení a po něm ještě jedna menší druhá repríza. Jedna z forem, která převzala skoro doslovně schéma formy sonátové, byl novější typ ouvertury.

RONDO

Již ve 12. století se užíval označení skladby výrazem rondeau pro taneční písně. V 17. století bylo rondo skladbou, ve které se několikrát navracelo totéž téma, mezi jehož opakování se vkládaly tzv. couplety ( kuplety ), což byly kratší mezihry vytvářené buď z hudebních myšlenek ve skladbě dosud neobsažených, anebo vytvořených z motivů hlavního tématu. Forma ronda vyžadovala, aby se hlavní téma opakovalo alespoň třikrát. Tato forma se dnes označuje jako malé rondo, jehož nejjednodušší schéma je a b a c a.
Z malého ronda vznikla ronda velká, jejichž díly jsou mnohem rozsáhlejší, proto je označujeme velkými písmeny. Jejich forma by měla být založena na schématu A B A C A atd., stává se však dosti často, že opakování některého hlavního dílu se vynechává, takže mohou vzniknout formové útvary A B A C B A, A B C A B A apod.
Tato forma byla oblíbena v období klasicismu (Mozart ), vyvíjela se souběžně s formou sonátovou. Setkáváme se tak se skladbami, které vykazují jak znaky ronda, tak i formy sonátové. Rondové znaky však převládají, mluvíme tedy o sonátových typech rond.
Kombinovaná ronda se hojně vyskytují v posledních větách symfonií, sonát, ve finálních větách komorní hudby apod."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13081
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse