Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vývoj českých právních dějin

Vývoj českých právních dějin

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, Bílovec

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku z předmětu základy společenských věd na téma vývoj českých právních dějin. Dále popisuje přehled právního vývoje na našem území od Sámovy říše, přes panovnické rody, 20. století až do dnešních dnů.

Obsah

1.
Historický vývoj českého státu
2.
Přemyslovci
3.
Husitství
4.
Jagellonci
5.
Habsburkové
6.
Ústava
7.
Rakousko
8.
Rakousko-Uhersko
9.
První republika
10.
Československo
11.
Ústava ČR

Úryvek

"a) historický vývoj českého státu
- po prvobytně pospolné společnosti se na našem území nastává období feudalismu (9.-19.st.)
- v prvopočátku obyčejová forma práva – později v právním partikularismu právo obecné/zemské, poté se vzrůstající mocí stavů vzrůstá i právní partikularismus (rozdrobenost, právo platící odděleně pro jednotlivé vrstvy tj. právo městské – pro obyvatele měst, právo poddanské – pro obyvatele vesnic, právo církevní - pro duchovní stav)
- významná změna nastala v době pobělohorské - odstraněn právní partikularismus, proběhla unifikace práva tj. odstranění rozdílu mezi právem městským, poddanským atd.
- nejstarší právní útvary na našem území:
 Sámův kmenový svaz (623 – 658) – není státní útvar, pouze kmenový svaz
- Sámo: francký kupec, sjednotil Slovany v obraně proti Avarům a franckému králi Dagobertovi
- po Sámově smrti se říše rozpadla
- písemné právní památky se nedochovaly, předpokládá se existence zvykového práva a přejímání práva ze západních států
Etapu feudální dělíme do několika podetap:
• raně feudální stát a právo (Velká Morava – Přemyslovci + Český stát, 9.- pol.11.st.)
• rozvinutý feudální stát, feudální rozdrobenost (pol.11.st. - konec 14.st.)
• husitské hnutí (1400-1434) - města získávají privilegia
• stavovský stát (1434-1620) - Jiří z Poděbrad; privilegia šlechty, stav = společenská vrstva s privilegii
• absolutistický stát (1620-1848)
 Velká Morava (833 – 906/907) – centralizovaná feudální monarchie
- spojení Moravského (kníže Mojmír) a Nitranského knížectví (kníže Pribina), Pribina uzavřel spojenectví s Franky  Mojmír v tom viděl nebezpečí a krizi řešil násilným obsazením
- hierarchie společnosti:
1. kníže – soudní, správní a zákonodárný orgán (dvorská kancelář zajišťovala diplomat.styk)
2. vojenská družina – donucovací aparát
3. župani – stát rozdělen do správních jednotek - hradní župy, soudní moc, administrativa
4. svobodní rolníci, řemeslníci – jejich práce byla obživou dvora, rolníci – naturálie, řemeslníci – daně, dále dvůr žil z cel
- právo
- soudnictví – řídilo se obyčejovým právem (Fundské anály, 849 – jednání Franků a Slovanů)
- zákony – jen v případech potřeby novelizace starých obyčejů, či když obyčej úplně chyběl
- ordály = boží soudy – používali se v trestním řízení jako důkazní prostředek
a) pro muže: vložení ruky do horkého oleje, musel vylovit minci, ruka se poté zabalila a když upadla muž vinen, když se uzdravila – nevinen (Bůh to tak chtěl)
b) pro ženy: svázány a s připevněným kamenem do vody, vyplavala-li nevinná
- Byzantské právo – 863 příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, právní památky
 Zákon sudnyj ljudem (soudní zákon pro laiky) – nejstarší slovanská právní památka, vychází z Eklogy, základní trestní a občanské úpravy
 Collectino cannonum – západořímská sbírka, Metoděj ji obdržel přímo od papeže
 Církev.právo: Metodějova homilie,Nomokánon (M. překlad byz.sbírky kanonického práva)
 Přemyslovský stát (pol. 9.st. – 1306)
- český stát vznikal na troskách Velkomoravské říše (ale existoval už i před VŘ), vládli zde Přemyslovci (suverenitu získali vyvražděním Slavníkovců a Vršovců – další silné rody)
- právo
- 922 – biskup Vojtěch dostal od Boleslava II. právo rušit manželství, vybírat desátky, zakládat kostely (rozpor s kanonickým – církevním – právem)
- kníže Břetislav (1035 – 1055): připojil k Čechám Moravské území, právní činnost
o Břetislavova dekreta: řešila trestněprávní postihy za porušování křesťanské morálky (monogamie bez rozvodu, trest za opilectví a hazard), vymýtit pohanské zvyky (morény, pálení čarodějnic, Velikonoce), pohřbívání na hřbitově
o Zákon o seniorátu (1055): pravidla nástupnictví na český trůn zásadou - na trůn nastupuje vždy nejstarší člen (muž) vládnoucího rodu (později primogenitura)
- 26.9.1212 – Zlatá bula sicilská Ferdinanda II.: dědičně titul český král, král měl hodnost říšského arcičíšníka a taky hodnost kurfiřta (možnost aktivní účasti na volbě římského krále)
- v 11. st. se panovník považuje za vlastníka všeho území, správa jeho vůlí, vznikla hradská správa = síť hradů pokrývající území, přičemž hrad je centrem správy, úředníci hradu: kastelán (výkonná moc, správa hradu), hradský soudce, vladař (správa obyvatel okolí), archyprezbyter (kněz), družina (vymáhala placení daní)
- honorování z výnosů panovnických půd
- vnitřní kolonizace (12 st.) – osidlování neobydlených částí
- právně tzv. Statuta Konrádova – podpořen princip svobodného vlastnictví pozemků
- imunity - panovníkem zaručené právní ochrany klášterů (prováděly profesionální kolonizaci)
- Regály (od 11.st.) – práva, která přísluší panovníkovi z titulu jeho funkce
o mincovní regál: panovník má právo ražby vlastních mincí, jmenuje horního úředníka – ten na ražbu dozírá, má soudní moc pro horní města"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky českých státních znaků, které zabírají cca půl stránky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28293
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse