Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Vývoj ekonomie a základní ekonomické problémy a otázky - výpisky z přednášek

Vývoj ekonomie a základní ekonomické problémy a otázky - výpisky z přednášek

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z přednášek z ekonomie. Heslovitou formou popisuje historický vývoj ekonomie i základní ekonomické problémy a otázky. Dále se zabývá nejen makroekonomií, monetární a diskontní politikou, ale také nezaměstnaností a fiskální politikou.

Obsah

1.
Vývoj Ekonomie
1.1.
Antické Řecko
1.2.
Antický Řím
1.3.
Křesťanství – po Kristu
1.4.
Scholastikové
1.5.
Merkantilismus
1.6.
Fyziokraté
1.7.
Klasická ekonomie
1.8.
Rozkol
1.9.
Marxismus
1.10.
Keynesiánská ekonomie
1.11.
Ekonomie soudobého středního proudu
2.
Základní ekonomické problémy a otázky
2.1.
Výrobní faktory
2.2.
Hranice produkčních možností
2.3.
Tržní ekonomika - Teorie nabídky a poptávky
2.3.1.
Zákon rostoucí nabídky
2.3.2.
Vlivy působící na poptávku
2.3.3.
Cenová elasticita (pružnost) poptávky
2.3.4.
Důchodová elasticita poptávky
2.3.5.
Křížová elasticita poptávky
2.3.6.
Cenová elasticita nabídky
2.3.7.
Dokonale neelastická nabídka
2.3.8.
Nedokonalá elasticita nabídky
2.4.
Teorie chování domácnosti
2.5.
Teorie užitku
2.6.
Indiferenční analýza – ordinální pojetí užitku
2.6.1.
Analýza indiferenčních křivek
2.7.
Chování spotřebitele – meze chování
2.8.
Teorie chování firmy
2.8.1.
U nás
2.8.2.
Analýza nákladů firmy
2.8.3.
Antimonopolní politika
2.8.4.
Herfindahlův index
2.8.5.
Indiferenční křivka
3.
Makroekonomie
3.1.
Agregátní poptávka
3.2.
Agregátní nabídka
3.3.
Makroekonomické agregáty
3.4.
Čistý ekonomický blahobyt
3.5.
Teorie permanentního důchodu, hypotéza životního stylu
3.6.
Investice
3.7.
Teorie určení produktu GNP
3.8.
Analýza agregátní poptávky
3.9.
Agregátní nabídka
3.10.
Odvození principu multiplikátoru
4.
Monetární politika
4.1.
Historický vývoj peněz
4.2.
Funkce peněz
4.3.
Empirická definice peněz = peněžních agregátů
4.4.
Vztah ke zlatu
4.5.
Transakční poptávka po penězích
4.6.
Finanční zprostředkovatelé
4.7.
Centrální bankovnictví
4.8.
Diskontní politika
4.9.
Růst HDP/GNP
4.10.
Nezávislost Centrálních bank
4.11.
Mezinárodní měnový fond (IMF)
4.12.
Světová banka (NB)
4.13.
Evropská centrální banka (CCB)
5.
Nezaměstnanost
5.1.
Typy nezaměstnanosti
5.2.
Mzdy
5.3.
Phillipsova křivka (PC)
5.4.
Dobrovolné mzdové a cenové směrnice
5.5.
Důchodová politika založená na daních – nástroje
6.
Fiskální politika
6.1.
Státní rozpočet
6.2.
Alokační efektivnost
6.3.
Přerozdělování a náklady rovnosti
6.4.
Teorie komparativní výhody
6.5.
Protekcionismus a volný obchod

Úryvek

"Analýza indiferenčních křivek
1) Indiferenční křivky dokonalých substitutů
- je nám jedno jestli použijeme jeden nebo druhý substitut
- indiferenční křivky budou přímkami, které jsou rovnoběžné
- mezní míra substituce (MRS) je konstantní

2) Indiferenční křivky ne zcela dokonalých substitutů
- mezní míra substituce se snižuje
jen velmi nepatrně

3) Indiferenční křivky dokonalých komplementů
- stejný užitek nám přinese kombinace jedny lyže a jedny vázání
- vyšší užitek nepřinesou dvoje lyže a jedny vázání

4) Indiferenční křivky ne zcela dokonalých komplementů
- čaj můžu pít bez cukru, ale i sním

5) Indiferenční křivky a neutrální statek
- vůči němu jsem indiferentní

6) Indiferenční křivky a nežádoucí statek
- předpokládá se, že člověk může takový statek
odmítnout, ale jsou případy, kdy to
nelze: např. jsem v hospodě a jsem tam kůli
pivu, ale zároveň nedobrovolně konzumuji kouř
- čím více kouře, tím nižší užitek

1) Standart racionality monetárního cíle
- člověk jedná racionálně pokud jedná efektivně = jedná z hlediska cíle, který sleduje
v okamžiku volby v tomto případě se nehodnotí racionalita samotného cíle

2) Standart racionality zájmu o sebe sama
- racionální člověk zvažuje náklady a prospěch, který se týká jeho samotného
- 4 základní vlastnosti preferencí:
a) úplnost preferencí
- pořadí preferencí je úplné umožňuje-li spotřebiteli seřadit všechny statky

b) tranzitivita
= při úplném seřazení musí platit pokud preferujeme A před B
nebo => A před C
B před C
c) více je lépe
- lidé mohou se statky volně disponovat

d) klesající míra mezní substituce (MRS)
- čím více jednoho statku spotřebitel má tím více tohoto statku by musel dostat,
aby byl ochoten vzdát se jedné jednotky druhého statku, kterého má relativně málo

Chování spotřebitele – meze chování
Omezená racionalita
- je založena na chybném vnímání utopených nákladů
- otázka rozhodování v podmínkách neúplného souboru informací (s touto teorií přišel
Herbert Simon) - získávání všech informací je nemožné
- další získávání informací stojí čas
- čím víc informací tím těžší je rozhodnout
- musíme zvážit kolik vlastně informací potřebujeme, aby nám to bylo k užitku
- Daniel Kahneman a Amos Tversky přišli s tvrzením, že lidé často porušují základní axiomy racionální volby
- základním jejím tvrzením bylo o zastupitelnosti bohatství (jdu do kina s už koupeným
lístkem, někdo mi ho cestou ukradne – koupím si nový)

Asymetrická oceňovací funkce
- lidé nehodnotí alternativy podle funkce užitku, ale podle oceňovací funkce definované pro změny bohatství
- od Daniela Kahnemana a Amose Tverského

- užitek je rostoucí funkcí celkového bohatství
- užitek roste nejprve strmě a potom čím dál pomaleji

- i malý nárůst bohatství nám přinese velký užitek
- velký nárůst nám moc užitku nepřinese
(první jednotky mají větší význam)

- ztrátám připisují lidé větší váhu"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 48,5 strany. Práce obsahuje tabulky, výpočty a schémata.
Práce obsahuje věcnou chybu - Herfindhalův index má být Herfindahlův index.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15139
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse