Vývoj kresby

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje nejprve vývoj dětské kresby. Poté ukazuje na symboliku geometrie kresby a rozebírá významy barev, postav, rodiny, zvířat, věcí a dalších častých symbolů. Upozorňuje také na důležitost "vynechávek". Další část se věnuje kresebnému testu tří stromů, na kterém nejprve vysvětluje obecnou symboliku a poté ji ukazuje na kresbách dětí v různých životních situacích. V závěru přemýšlí nad tím, jak se může na kresbě projevit postižení dítěte.

Obsah

1.
Kresba jako diagnostický materiál
2.
Geometrie kresby
3.
Výtvarný projev z vývojového hlediska
4.
Co dítě kreslí? - Symbolika kresby
5.
Kresebný test tří stromů
6.
Některé další symboly
7.
Co dítě vynechalo
8.
Dítě a rodina
9.
Kresby dětí s postižením
10.
Obrázková příloha - kresba stromu

Úryvek

"Co dítě vynechalo

Pro interpretaci kreseb bývají právě vynechávky velmi příznačným vodítkem. Nejdůležitější roli hrají nevědomé vynechávky, na které dítě v zápalu tvořivosti zapomnělo. Právě tyto vynechávky většinou ukazují na pravé sociální a citové problémy dítěte. Chybí-li například v kresbě domu cesta nebo dveře, znamená to , že je dítě uzavřené a špatně komunikuje s okolím. Vynechá-li nějaký prvek na figuře člověka, vypovídá to samo za sebe. Obličeje bez úst například svědčí o neschopnosti komunikovat nebo o držení nějakého tajemství, které nesmí vyjít najevo.

Dítě a rodina

Je dobře znáno, že vlastnosti, chování a osobnost dítěte se formuje díky rodině, ve které dítě vyrůstá. Dítě je na své rodinné prostředí těsně napojeno a proto se není čemu divit, že se při testování dítěte kresbou používá také test rodiny. Ostatně toto téma jsem už částečně přiblížila v kapitole 3.4 Zobrazení věcí v tzv. testu tří stromů.
Nyní bych se ovšem chtěla zmínit o jednom z nejrozšířenějších testů rodiny, který se skládá ze dvou částí. V první časti dítě dostane papír na který má nakreslit rodinu a v druhé části dostane druhý s pokynem, ať nakreslí svou rodinu. První kresba bude obrazem rodiny ideální, takové jakou si dítě vysnilo a ve které se promítají všechny jeho přání, kdežto rodina druhá bude znázorněna tak jak ji zná z vlastní zkušenosti. Dítě do této kresby promítne své city a zachytí vztahy mezi jednotlivými členy. Po celou dobu kreslení je důležité dítě pozorovat a naslouchat mu, ale pokud možno nezasahovat a vyhýbat se odpovědím na jeho otázky. Kreslíř může mít problémy se zobrazením některých postav nebo je nenakreslí vůbec, což hodně vypovídá o jeho vztahu k dané osobě. Po dokončení obrázku je dítě požádáno,
aby obrázek popsalo a řeklo pár vět ke každé postavě, kterou nakreslilo, popřípadě kde se děj nakreslený na obrázku odehrává. Dítě se často ptá, může-li nakreslit rodinu zvířat nebo mimozemšťanů? Tyto rodiny jsou ve skutečnosti kopiemi rodiny skutečné.

Matka – Hlavní je umístění matky na papíře. Většinou se nachází vprostřed nebo
pod ochranou postavy otce. Nakreslí-li se dítě mezi rodiči, znamená to, že mezi sebou mají konfliktní vztah a dítě se tím trápí. Někdy bývá matka znázorněna při určité činnosti, dle níž můžeme usoudit na kvalitu jejích vztahů vůči okolí.

Otec – U dětí z rodin, kde převládá pohodová atmosféra bývá hodnota otce zvyšována. Syn ho nakreslí doprostřed papíru a velkých rozměrů, dcera mu na mužnosti dodá přidáním prvků jako je meč nebo knír. Při narušených vztazích mezi otcem a dítětem však může být vše jinak. Agresivita může být projevována zmrzačením postavy, případně je postava zmenšena a odsunuta do pozadí nebo není nakreslena vůbec. Dítě může tento problém vyřešit také tím, že mezi sebe a otce postaví nějakou překážku, kus nábytku nebo třeba zeď.

Sourozenci – Každé dítě ve svém sourozenci vidí jakéhosi soka, s kterým se musí dělit
o lásku rodičů, proto se často stává, že sourozenci na obrázcích chybí nebo jsou nějakým způsobem zdeformovaní. Z žárlivosti bývají sourozenci vyobrazováni jako slepí, jednorucí nebo zcela přeškrtaní, čímž se jim autor snaží ubrat na hodnotě."

Poznámka

Téma ke zkoušce z vývojové psychologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9792
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse