Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vývoj lidské společnosti v pravěku

Vývoj lidské společnosti v pravěku

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, příspěvková organizace Gymnázium, Nymburk, Komenského 779, Nymburk

Charakteristika: Obsáhlá, ale zároveň přehledná maturitní otázka z dějepisu pokrývá období pravěku.V úvodu nastiňuje několik teorií vzniku světa a člověka a uvádí prameny poznání historie. Dále sleduje proces vývoje člověka a podrobně popisuje jednotlivé etapy pravěku z hlediska výroby nástrojů, způsobu obživy, společenské organizace a kultury. Nakonec se stručněji zmiňuje o vlivu přírodního prostředí na rozvoj lidské společnosti, souvislosti náboženství a každodennosti nebo přibližuje první známá etnika na našem území.

Obsah

1.
Teorie o vzniku světa a člověka
2.
Prameny poznání (prehistorie a historie)
3.
Vznik a vývoj člověka; antropogeneze, hominizace, sapientace
4.
Periodizace dějin pravěku a jejich stručná charakteristika
4.1.
Členění pravěku
4.2.
Doba kamenná
4.2.1.
Starší doba kamenná
4.2.2.
Střední doba kamenná
4.2.3.
Mladší doba kamenná
4.2.4.
Pozdní doba kamenná
4.3.
Doba bronzová
4.4.
Doba železná
4.4.1.
Halštatské období
4.4.2.
Laténské období
4.5.
Doba římská
5.
Vliv přírodního prostředí na vývoj lidské společnosti (Evropa × Přední východ)
6.
Významné objevy v pravěku (důsledky na rozvoj lidské společnosti, neolitická revoluce)
7.
Souvislost náboženských představ lidí se zkušenostmi z každodenního života
8.
Přehled pravěkého osídlení ČR (podmínky přibližného rozsahu osídlení našeho území)
9.
První známá etnika u nás a jejich charakteristika

Úryvek

"Teorie o vzniku světa a člověka
Na vznik člověka jsou 2 hlavní názory. Oba mají mnoho přívrženců, kteří svoji teorii dokazují.
a) evoluční teorie
- člověk vznikl vývojem (evolucí) z živočišných předků, tedy opic a lidoopů
- anglický přírodovědec Charles Darwin (konec 19. stol.) – O vzniku druhů přírodním výběrem, O původu člověka (přežijí ty druhy, které jsou odolnější k překonávání nepříznivých podmínek)
- anglický antropolog a paleontolog Louis B. Leakey – prohloubil poznání antropogeneze svými vykopávkami v rokli Olduvaj (Tanzanie)
b) teorie stvoření (kreacionistická)
- Bible – Bůh stvořil svět v 6 dnech, první lidé – Adam a Eva (1. kniha Mojžíšova, Genesis)
- Řecko – člověk byl stvořen z hlíny a ohně
- Egypt – člověka stvořili bohové
c) zásah mimozemské civilizace – E. von Däniken

Prameny poznání (prehistorie a historie)
prehistorie – období vývoje lidstva od prvopočátku až k době historické; pravěk
protohistorie – období mezi prehistorií a historií
historie (dějiny) – paměť lidstva; souhrn událostí, které se staly v určitém časovém sledu ve světě

historické prameny
- zdroje informací o minulosti, dokumenty doby
- umožňují rekonstrukci minulých dějů, zkoumání a hodnocení minulosti, událostí, epoch
a) písemné
- psané, kreslené i tištěné texty
- uloženy v archivech a knihovnách
- např. rukopisy
b) hmotné
- kosterní pozůstatky člověka a jeho činností, výtvorů
- uloženy v muzeích, galeriích, skanzenech
- např. nástroje, nářadí, nádoby, zbraně, šperky, artefakty, zbytky staveb, umělecká díla
c) tradiční (mýty, pověsti, písně; dochovány v ústní podobě, šíří se tradicí)
d) obrazové (mapy, atlasy, kresby; uloženy v knihovnách, archivech, galeriích)
e) zvukové, audiovizuální (magnetofonové záznamy, filmy, videokazety, CD disky, …)
- muzea – shromažďují a vystavují především hmotné prameny
- archivy – uchovávají a zpracovávají písemné prameny
- galerie – shromažďují a vystavují umělecká díla (obrazy, sochy)

archeologický průzkum, radiokarbonová (uhlíková) metoda (určuje stáří), …
absolutní chronologie (určitá, přesně víme, kdy se to stalo) × relativní (odhad)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27346
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse