Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Vývoj psychologie - výpisky z přednášek

Vývoj psychologie - výpisky z přednášek

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z přednášek psychologie na téma vývoj psychologie. Hlavní důraz je kladen na počátky psychologie v rámci antické filozofie. Autor popisuje vývoj směřující k ustavení psychologie jako samostatné vědy, vytvoření jejího názvu, metod a teorií. Zmiňuje jednotlivé psychologické směry: behaviorální směr, operacionalismus, strukturalismus, hlubinnou psychologii, duchovědnou psychologii, personalismus, humanistickou psychologii, transpersonalismus, kognitivní psychologii.

Obsah

1.
Psychologie v rámci filozofie v antice
1.1
Platón
1.2
Theophrastos
1.3
Aristoteles
2.
Vydělení psychologie z filozofie
2.1
Název psychologie
2.2
Teorie
3.
René Descartes
3.1
Metody
3.2
Měření reakčního času
4.
Ruští fyziologové (reaktologové)
5.
Behavio(u)rální směr
5.1
OVERD behaviour
5.2
COVERT behaviour
6.
Neobehaviorismus
7.
Operacionalismus
8.
Strukturalismus = gestaltismus = tvarová psychologie
9.
Hlubinná psychologie
9.1
Freud
9.2
Význam psychoanalýzy
9.3
Psychosexuální vývoj člověka (vývoj sexuálního pudu (libida)
9.4
Teorie komplexů
9.4.1
Napoleonský komplex
9.4.2
Hérostratovský komplex
9.4.3
Oidipův komplex
9.4.4
Elektřin komplex
9.5
Kritika Freuda
9.6
Pokračovatelé - neopsychoanalytici
10.
Směry psychologie vzniklé před 2.sv. válkou
10.1
Duchovědná psychologie = psychologie porozumění (Verstehende Psychologie)
10.2
Personalismus
11.
Směry po 2.sv. válce
11.1
Humanistická psychologie
11.1.1
Carl Rogers
11.2
Transpersonalismus
12.
Kognitivní psychologie = poznávací
14.1
U. Niesser

Úryvek

"Směry psychologie vzniklé před 2.sv. válkou

Duchovědná psychologie = psychologie porozumění (Verstehende Psychologie)
- protipól behaviorismu: zaměřuje se na lidské prožitky a jejich porozumění
- představitelé: Emanuel Spranger, W. Dilthey
- cíl: pochopit smysl lidského prožívání
- analyzuje motivy, hodnoty – nutné pro porozumění prožitků
- snahou je věnovat se soustavě prožitků, zkoumat komplexně – smysluplné souvislosti života
- směr je zaměřen subjektivně: psychologie má zkoumat individuální prožitky
- odmítá použití přírodních věd v rámci psychologie, protože odvádí pozornost od prožitků
- kritika směru: příliš jednostranné zaměření, odmítání kvantitativních věd – statistiky

Personalismus
- orientuje se na zkoumání osoby, osobnosti
- zdůrazňuje individualitu člověka
- hlavní představitel: William Stern (dílo Persone und Sache)
- osobnost je zdrojem poznání, nejvyšší hodnotou (paralela s antickou filozofií, kde duše prvotním hybatelem)
- od osobnosti se odvíjí vše ostatní, je zdrojem dalších hodnot
- Stern řeší vztah osoby k ostatním objektům (lidem, věcem): rozlišil osobu a objekty
- věci lze rozebrat, analyzovat, ale osoby rozebrat nejde (osobnost dělit nejde, protože dělením by se porušila její jedinečnost v podobě komplexnosti osobnosti)
- kladl důraz na zkoumání osobnosti jako celku
- psychologie je podle něj věda o osobě schopné prožívání (ne každá osoba je prožívání schopná)
- zavedl pojem psychosomatická neutralita: neutrální vztah mezi psychickými a fyzickými jevy (snaha překonat asocianismus, kde podpobný pojem poprvé použit – nepodařilo se, stejné tvrzení)
- kritika: jedinou hodnotou je osobnost a její prožívání – je potlačeno zkoumání chování

Směry po 2.sv. válce

Humanistická psychologie
- reakcí na kritiku behaviorismu byl vznik neobehaviorismu, operacionalismu, humanistické psychologie
- vznik 60.léta 20.stol.
- cíl: probudit humanistický ideál osobnosti (všestranně rozvinutá lidská osobnost), proto návrat k antice: kalokagathia = ideál všestranně nadaného člověka
- tvrdí, že v každém člověku je harmonická složka, kterou je nutno rozvíjet
- zavádí pojem vnitřní psychický potenciál = člověk je k něčemu předurčen, problém je zjistit k čemu (člověk nemusí sám odhalit, ani jeho rodiče, škole – může se minout povoláním)

- představitel: Abraham Maslow
- zabýval se teorií motivace: stanovil hierarchii potřeb (Maslowova pyramida) – nejnižší potřeby fyziologické, nejvyšší potřeba seberealizace

- teorie sebeaktualizace (self-actualization)
- člověk touží po naplnění lidského potenciálu, který je ovládán 2 rovinami potřeb a tendencí: potřeba růstu, rozvoje x potřeba bezpečí

1) potřeba růstu, rozvoje
2) potřeba bezpečí


- souboj 2 protikladných tendencí: člověk má potřebu rozvíjet svůj potenciál, růst x na druhé straně chce budovat zázemí, bezpečí, domov
- pokud dominuje 1 z tendencí, je to na úkor té druhé (př. buduji domov – zakrním)
- psycholog by měl poradit, kde je místo člověka, co je pro něj optimální (s cílem předejít krizi: člověk buduje kariéru, v pozdějším věku mu začne chybět zázemí)
- pokud nemá člověk stanoven cíl, není schopen zodpovědět smysl existence

- paralela s antikou: Maslow tvrdí, že lidská duše je svobodná: člověk má možnost volby – buď usilovat o svůj rozvoj nebo budovat zázemí
- člověk musí nést odpovědnost za to, co si vybral"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17531
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse