Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Vývoj sociální politiky až do současnosti - přednášky 5/5

Vývoj sociální politiky až do současnosti - přednášky 5/5

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky popisují vývoj sociální politiky. Zmiňují se o její historii jako praxi, důraz kladou na vývoj institucionalizované solidarity v jednotlivých historických obdobích. Přibližují hlavní systémy moderní evropské sociální politiky – britský, německý a švédský. Charakterizují také ideová východiska a rozebírají evropský kontext soudobé sociální politiky. Předchozí přednáška se nachází zde Systematická podoba sociální politiky soudobého státu - přednáška 4/5.

Obsah

1.
Historie sociální politiky (SP) jako praxe
1.1.
Od sociálního blahobytu po společenskou spravedlnost pro všechny
1.2.
Institucionalizace společenské solidarity – starověk
1.3.
Institucionalizace společenské solidarity – středověk
1.4.
Institucionalizace společenské solidarity (SS) – raný novověk
1.5.
Institucionalizace SS se vznikajícím moderním státem
1.6.
Institucionalizace moderní SP
1.6.1.
Německá moderní SP
1.6.2.
Britská moderní SP
1.6.3.
Švédská moderní SP
1.7.
Vývoj evropského SP směřování – shrnutí
1.7.1.
Německo
1.7.2.
Velká Británie
1.7.3.
Švédsko
2.
Ideová východiska SP – obecně
2.1.
Společenská solidarita v tradiční společnosti
2.2.
Společenská solidarita v moderní společnosti
2.3.
Konceptualizace moderní společnosti
2.4.
Vztah občana a státu
2.5.
Ideová východiska SP
2.6.
Vlivy na konceptualizaci moderní SP
2.7.
Hlavní téma SP
2.8.
Tradiční společnost
2.9.
Moderní společnost
2.10.
Myšlenky ovlivňující konceptualizaci moderní SP
3.
Soudobá východiska SP
3.1.
Ideová východiska pro SP
3.1.1.
Konsensualistické východisko
3.1.2.
Soudobý umírněný liberalismus
3.1.3.
Soudobý krajní liberalismus
3.1.4.
Komunitarismus
3.1.5.
Konfliktualistické východisko
3.1.6.
Umírněný socialismus
3.1.7.
Soudobý marxismus (neomarxismus)
3.1.8.
Konzervatismus
4.
Sociální doktrína státu
4.1.
Sociální práva
5.
Modely SP
5.1.
Tři modely státu
5.1.1.
Redistributivní typ SP
5.1.2.
Výkonový typ SP
5.1.3.
Reziduální typ
5.2.
Modely dle Giddense a Alberta
5.3.
Vznik moderní SP
5.4.
Stav SP dnes
6.
Evropský kontext soudobé SP
6.1.
Evropský sociální model (ESM)
6.2.
Charakteristické rysy ESM do roku 2000
6.3.
Rysy ESM po 2000
6.4.
Sociální politika v EU
6.5.
Historie EU
6.5.1.
Římská smlouva 1957
6.5.2.
Usnesení rady ministrů – 1974
6.5.3.
Maastrichtská smlouva
6.5.4.
Amsterodamská smlouva
6.5.5.
Lisabonská smlouva
6.6.
Soudobé tendence EU v SP

Úryvek

"Institucionalizace společenské solidarity – středověk
- sociální péče ve středověku je organizovaná zejména na náboženském principu jako mravní povinnost věřících
- sociální péče je hlavně záležitostí církví: církev ji vykonává v specializovaných organizacích
- oproti starověku došlo ke specializaci a profesionalizaci sociální péče
- stále jde jen o pasivně pojímanou sociální péči (výzvy k vlastní odpovědnosti jedince za jeho sociální situaci pouze sporadické)

- 8.- 9. st.: první zákony, které ukládají lenním pánům povinnost starat se o své poddané
- soustavnější sociální péče je záležitostí církve
o církev vytvořila v blízkosti kostelů a klášterů útulky: poskytují min. stravování a ubytování
o církevní řády poskytují soc. péči v oblasti péče o chudé, handicapované, nemocné (hlavně ženské řády), později péče o vzdělávání (hlavně mužské řády)

- 16. st. období reformace (přelom středověku a raného novověku): vznikly městské chudinské zákony a došlo k reorganizaci sociální péče
- nové prvky mají zdroj v protestantství (soc. organizace protestantské církve = sborová diakonie)
o výchova chudých k práci
o individualizace péče o chudé a první sledování sociální potřebnosti
o nový druh sociální péče: péči o cizince, o vyhnance z vlasti
- vznikají církevní bratrstva = organizace se sociálně pečovatelskými činnostmi
o jde o kluby laiků (ne kněží), příznivců určitého náboženského společenství

Institucionalizace společenské solidarity – raný novověk
- výkon a kontrolu sociálně zabezpečovacích činností provádí jak církev, tak stát
- občané začínají být pod vlivem protestantismu právně zavazováni k vlastní odpovědnosti za své sociální žití
o hlavním prostředkem vlastního soc. zabezpečování je práce
o práce nabývá na stále větší váze jako společenská hodnota

- v renesanci v 16. st. ožívá antický vzor společenské solidarity na bázi spolků řemeslníků a umělců – vznikají cechy
- činnosti cechů:
o ochrana kvality výrobků
o určování pravidel obchodování s výrobky
o pořádání společenských akcí
o sociální péče pro své členy (poskytování určitých požitků a pomoci v sociálně nepříznivých situacích)
- cechy nabývají postupně na významu a znamenají důležitý prvek sekularizace (zesvětšťování) organizace společnosti včetně sociální oblasti"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21513
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse