Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Vývoj správní vědy - výpisky z přednášek

Vývoj správní vědy - výpisky z přednášek

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z přednášek veřejné správy o vývoji správní vědy. Zmíněny jsou počátky zkoumání veřejné správy spojené s merkantilismem a kameralistikou. Dále je uvedeno dělení přístupů ve správní vědě na tradiční a moderní směry, v rámci kterých jsou popsány nejvýznamnější představitelé a přístupy. Zmíněna je zde představa byrokratického státu M. Webera, škola vědeckého řízení H. Fayola a americký přístup public administration school. Text dále obsahuje vymezení negativ byrokracie, kterými se ve svých teoriích zabývali Robert Merton, Herbert Simon a Michel Crozier. V závěru jsou charakterizovány nové modely veřejné správy, současná situace, včetně uvedení typů úředníků a systémů státní služby.

Obsah

1.
Vývoj správní vědy
1.1.
17. století – merkantilismus
1.2.
18. století - kameralistika
1.3.
19. století - vznik správního práva
2.
Hlavní teoretické přístupy ve správní vědě
2.1.
Tradiční
2.2.
Moderní
2.3.
Max Weber
2.3.1.
Znaky moderní byrokracie - Weber
2.3.2.
Důsledky pro postavení úředníka
2.3.3.
Principy veřejné správy v administrativním státě
2.4.
Škola vědeckého řízení (Henry Fayol)
2.5.
Public Administration School v USA (Woodrow Wilson)
2.6.
Zkoumání negativ byrokracie a disfunkcí
2.6.1.
Robert Merton: ritualismus byrokracie a přemístění cíle
2.6.2.
Herbert Simon a teorie omezené racionality
2.6.3.
Michel Crozier: byrokratický fenomén
2.7.
NPM (New Public Management) – Nové modely veřejné správy
2.7.1.
Společné předpoklady a charakteristiky nových modelů VS
2.7.2.
Prvky NPM
2.7.3.
New Public management
3.
Současná diskuse
4.
Model státní služby – Británie
4.1.
USA
4.2.
Kontinentální Evropa – legalistický přístup
4.3.
Francie – státní služba
5.
Typy úředníků (manažerů) ve VS na základě historické zkušenosti (Farnham)
5.1.
Britský parlamentní model
5.2.
Německý model
5.3.
Francouzský model
5.4.
Nový manažer v britském modelu
6.
Systémy státní služby
6.1.
Srovnání managementu ve veřejném a v soukromém sektoru

Úryvek

"Hlavní teoretické přístupy ve správní vědě

1) Tradiční (= legalistický přístup ke zkoumání)
- silně se přiklání k právu, zabývá se analýzou správního práva - správní věda chápána jako analýza správního práva
- předmětem: právní normy a jejich výklad na základě dedukce

2) Moderní
- správní věda je samostatný obor
- předmětem zkoumání: správa jako druh řízení
- správa analyzována nejen abstraktně, ale v konkrétních souvislostech.
- využití řady metod (nejen deduktivní, ale také komparativní a induktivní) - multidisciplinární charakter ( využití různých metod používaných v právu, teorii řízení, sociologii, psychologii,…)

Max Weber - byrokratický stát
- představa dokonalé byrokracie s racionálním rozhodováním
- Weber položil základ administrativnímu státu: moderní stát = byrokracie a administrativa

- rozdíl mezi tradičním (zvyky, tradice) a racionálním panstvím stejný jako rozdíl mezi patrimoniální a byrokratickou správou
- patrimoniální správa
- týká se feudalismu
- založena na vztahu mezi pánem a klienty (poddanými)
- dochází k souběhu soukromého a veřejného (vlastnictví úřadu).
- byrokratická správa
- rozhoduje podle neosobních norem věcného charakteru
- normám jsou podřízeni všichni
- byrokratická správa je racionální a jediné možné řízení společnosti moderní doby

Znaky moderní byrokracie - Weber
1) hlavní znaky: věcnost, racionalita
2) byrokratická správa = nepřetržité vyřizování záležitostí podle pevně daných a víceméně vyčerpávajících pravidel abstraktního charakteru
3) členové byrokratické aparátu mají pevně stanovené kompetence
- kompetence úředníka odvozena od jeho kvalifikace
4) existuje princip úřední hierarchie
- vyšší úřady kontrolují a dohlíží na nižší úřady
- nižší úřady mají právo odvolání, právo podat stížnost vůči vyšším úřadům
5) úředníci musí být vyškoleni: nutné pro ovládnutí pravidel, na jejichž základě se rozhoduje
- znalost příslušných pravidel představuje základ specializovaného vědění úředníků
6) úřední jednání je fixováno písemnou formou
- písemná akta zhotovuje štáb podřízených úředníků
7) oddělení soukromého a veřejného (týká se majetku, místa, času)
- materiální správní prostředky nejsou ve vlastnictví úředníků
- úřední (veřejný) a soukromý majetek odděleny"

Poznámka

Tato práce obsahuje tabulky.
Práce je psána v bodech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17669
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse