Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývoj ústavního systému v českých zemích v letech 1848 - 1939

Vývoj ústavního systému v českých zemích v letech 1848 - 1939

Kategorie: Historie, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje vývoji ústav v českých zemích od roku 1848 až do vzniku Československa. V první části je popisována situace z porevolučních let 1848 – 1867, dále se práce zabývá českými snahami o seberealizaci v rámci Rakouska a vývojem během první světové války. Závěr pojednává o první československé ústavě a o mnichovské dohodě. Součástí práce jsou přílohy s texty jednotlivých zákonů a deklarací.

Obsah

1.
Úvod
2.
Ústavní vývoj v českých zemích v letech 1848 – 1867
2.1
Rok 1848 – „jaro národů“
2.2
Dubnová ústava
2.3
Březnová ústava
2.4
Obnovení absolutismu
2.5
Říjnový diplom
2.6
Únorová ústava
2.7
Dualismus
2.7.1
Prosincová ústava
3.
Ústavní vývoj v letech 1867 – 1918
3.1
České snahy o seberealizaci v rámci Rakouska
3.3
Clevelandská dohoda
3.3
Tříkrálová deklarace
3.4
Pittsburská dohoda
3.5
Washingtonská deklarace
3.6
Provolání Národního výboru a Martinská deklarace
3.7
Zákon o zřízení samostatného státu
3.7.1
Prozatímní ústava
4.
Ústavní vývoj 1918 - 1939
4.1
Zákon č.121/1920 Sb.
4.1.1
Vlastní ústavní listina - První ústava Československa
4.2
Mnichovská dohoda – nastupující doba nesvobody
4.3
Vzniklo Československo omylem?
5.
Závěr
6.
Přílohy
6.1
Tříkrálová deklarace
6.2
Washingtonská deklarace
6.3
Provolání Národního výboru československého o samostatnosti
6.4
Zákon o zřízení samostatného státu
6.5
Zákon o prozatímní ústavě
6.6
Ústavní listina Československé republiky
6.7
Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava

Úryvek

„1.2 Dubnová ústava

Rok 1848 znamená pro Rakousko pád absolutní monarchie. Revoluční kvas v Evropě nutí císaře nejprve k přislíbení a poté i samotné přípravě moderní konstituce habsburské monarchie. Výsledkem mezinárodní situace a domácího nátlaku bylo vydání ústav, které měly upokojit domácí situaci a zkonsolidovat rakouskou akceschopnost.
První ústava vydaná pro Předlitavsko se nazývala dubnová ústava (vydána 25. 4. 1848) či Pillersdoďova podle rakouského ministra vnitra, který připravil její koncept. Jako všechny další rakouské ústavy byla vyhlášena z vůle císaře, aniž by ji schválil sněm. V sedmi částech zakotvovala postavení císaře, vlády, zemských sněmů, říšského sněmu a občanská a politická práva občanů. Zajímavé je, že tato ústava vlastně nikdy neplatila, neboť na jejím základě byl pouze svolán říšský sněm jako ústavodárné shromáždění. České země a Moravu ústava považovala pouze za říšské provincie.
Říšský sněm, zvolený na základě ústavy, zasedal od 10. 7. 1848 do 7. 3. 1849, kdy byl v Kroměříži rozehnán.

1.3 Březnová ústava

Březnová ústava byla vyhlášena součastně s císařským manifestem, jímž byl současně rozpuštěn Kroměřížský sněm. Je nazývána podle rakouského ministra Stadionova ústava. Je datována 4. 3 1849, vyhlášena byla 7. 3. 1849. Ústava má 16 částí, rozdělených na 123 paragrafů. Tato další z řady odkrojkových ústav nečinila rozdíl mezi jednotlivými zeměmi českými, rakouskými či uherskými, celý stát pojímala jako jedno uzemí. Vychází z ideje jednotného státního, obchodního a celního území. Rakousko se stává s odvoláním na Pragmatickou sankci, která umožnila nástupnictví i ženské linii habsburského rodu, dědičnou monarchií.
Součastně byla k této ústavě vydána i listina lidských práv a svobod, pouze pro země rakouské, tedy mimo Uher. Ve třinácti paragrafech zakotvila svobodu vyznání, vědy a vyučování, slova, tisku, zákaz cenzury, právo petiční, svobodu shromažďovací a spolčovací, nedotknutelnost osoby, svobodu domovní a ochranu listovního tajemství.
V platnost tato ústava nevešla. Pouze její některé části byly provedeny patenty a ministerskými nařízeními.

1.4 Obnovení absolutismu

Konec březnové ústavy přivodila říšská rada, která byla ustanovena v dubnu 1851, kdy hlavní úkol této rady byl návrat k absolutní monarchii. Toto období se nazývá různými názvy, neznámější je „absolutismus bachovský“, podle císařského ministra vnitra Alexandra Bacha (1813-1893). Byla zavedena opatření, která stanovila výslovnou odpovědnost ministrů panovníkovi „kabinetními listy“ ze srpna 1851 a posléze tzv. „silvestrovské patenty“, které znamenaly již otevřený přechod k absolutismu. Březnová ústava byla zrušena.
Bylo pouze potvrzeno zrušení roboty a rovnosti občanů. Náboženská svoboda byla ponechána pouze v rozsahu státem uznaných církví. Součástí patentů bylo provedení základní organizační dělení správy země (rozdělení na obce, okresy, kraje a země). Bylo zavedeno trojinstanční soudní řízení, byl zrušen porotní systém a veřejnost soudního řízení. Občanský a trestní zákoník byly společné pro všechny země.

1.5 Říjnový diplom

Bachovský absolutismus padl s jeho tvůrcem v roce 1859. Na základě porážek na italském bojišti se Rakousko dostalo do mezinárodní izolace. Císař František Josef I. to řešil značnými ústupky, jak výše uvedeno padl ministr Bach a s ním i policejní ministr Kempen. Nastal čas k liberálním změnám, byla rozšířena říšská rada. Nebyl to parlament v dnešním slova smyslu, měl funkci pouze poradní ve věci státního rozpočtu a rozpočtu jednotlivých zemí. Tvorba a schvalování zákonů byla zcela vyloučena, pouze mohly panovníkovi předkládat dobrá zdání.
V důsledku mezinárodních i vnitřních poměrů však rada postupně dostávala více pravomocí, zejména pak zemské sněmy. Zákonodárná moc je stále v rukou císaře, ale za spolupůsobení zemských sněmů.
Návrat k obnovení ústavnosti byl dovršen dvěma akty. Císařským manifestem a tzv. Říjnovým diplomem z 20. října 1860. V prvním z dokumentů císař obhajuje potřebu absolusticky vládnout, císařskou radu jako určující v dalším vývoji monarchie.
Za právní základ monarchie opět bere pragmatickou sankci z roku 1713, vedle centralistické nutnosti připouští i jisté možnosti federalizace monarchie na základě historických tradic jednotlivých zemí, a to s vědomím práva historického. Za základní princip byl prohlášen návrat k parlamentarismu a vyzvednuta úloha zemských sněmů. Společný sněm či jakási práva České Koruny nezmiňoval. Čeští politici jej vcelku uvítali, základ viděli v možnosti obnovení historických práv českého království na základě práva historického v diplomu zmíněného.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18029
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse