Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývoj ve Střední Evropě po I. světové válce

Vývoj ve Střední Evropě po I. světové válce

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem

Charakteristika: Seminární práce seznamuje s vývojem ve Střední Evropě po I. světové válce. Autor se soustředil na dějiny Československa, Německa, Polska, Rakouska a Maďarska. Důraz je však kladen na naše národní dějiny. Cílem práce je postihnout veškeré dějinné události, které předcházely vzniku ČSR a zároveň popsat poválečný stav a problémy, s nimiž se náš stát musel potýkat, ať už se jedná o otázku hranic, hospodářské krize, či zahraniční politiky. V další části práce se dočteme o poválečném vývoji v Německu, které mimo hospodářské krize muselo řešit i řadu dalších problémů, např. reparace či Mnichovský puč. Závěr práce patří nástinu vývoje po I. světové válce v Polsku, Rakousku a Maďarsku.

Obsah

1.
Československo 1918
1.1
Konec roku 1918 a vznik ČSR
1.2
Situace na frontě
1.3
Českoslovenští legionáři
1.4
Pittsburská dohoda
1.5
Ústavodárné shromáždění
1.6
Compiegnské příměří
1.7
Andrássyho nóta
1.8
28. říjen 1918
1.9
Martinská deklarace
1.
10 Nové státy po rozpadu Rakouska- Uherska 1919
1.
11 Pařížská mírová konference
1.
12 Problematika hranic- Těšínsko, Podkarpatská Rus, Sudety 1920
1.13
Malá Dohoda 1921
1.14
Lánská smlouva
1.15
Politická situace v ČSR
1.16
Konference v Janově 1928
1.17
Briand-Kellogův pakt 1929
1.
18 Ekonomická krize v ČSR
2.
Německo
2.1
Reparace
2.2
Poválečná politická scéna v Německu
2.3
Mnichovský puč
2.4
Hospodářská krize v Německu
3.
Polsko
3.1
Polsko a Německo po r. 1918
3.2
Polsko a Rusko
3.3
Pilsudského převrat
4.
Rakousko
4.1
Vznik Rakouska
5.
Maďarsko
5.1
Vývoj Maďarska 1918-1944
Použité prameny

Úryvek

„Československo
1919
Nejdůležitější událostí roku byla Pařížská mírová konference, která se konala v letech 1919-1920. Na této konferenci byla dána definitivní podoba nové Evropy a Světa a byly zde konkrétně realizovány plány uspořádání světa po válce, které vznikaly již během ní. Účastníky konference, zastupující vítěznou Dohodu (27 států + 5 dominií), však vlastní zájmy spíše rozdělovaly než pojily, přestože formálním východiskem bylo již zmíněných 14 Wilsonových bodů. Ačkoliv jednou z nejvíce projednávaných byla otázka budoucnosti Ruska, zástupci Sovětů do Paříže nebyli pozváni. Váhu velmocenských zájmů určovaly osobnosti delegátů: americký prezident Wilson, francouzský ministerský předseda Clemenceau, britský premiér Lloyd George, aj. Československo zastupovali Kramář a Beneš.
Francie, která utrpěla ohromné materiální i lidské ztráty, se chtěla na Německu zahojit, obklopit ho ze všech stran na ní závislými spojenci a získat reparace. Maršál Foch marně žádal, aby se Rýn stal hraniční řekou a to proto, že Velká Británie nechtěla dopustit, aby v Evropě vzrostl vliv Francie. Samotným problémem byly nástupnické státy R-U. Wilson chtěl prosadit myšlenku Společnosti národů, ale nakonec ho Senát kongresu USA nepodpořil a tak se konference obešla bez USA.

Nově vzniklé Československo mělo hned zpočátku mnoho problémů spojených hlavně s otázkami nových hranic a se svými novými sousedy. Jedním z problémů byla otázka Těšínska na severní Moravě. Těšínsko bylo regionem s velmi smíšeným obyvatelstvem, ale převahu měli Poláci (55%) a Čechů bylo jen 27%. Zároveň Těšínskem vedla strategická železnice, která spojovala Čechy se Slovenskem a karvinská uhelná pánev umožnila zpracování oceli. ČSR si Těšínsko nárokovala z historických důvodů a Poláci se dovolávali po tomto území v důsledku převahy polských obyvatel. Tento spor, který probíhal během polsko-ruské války, okamžitě prudce zhoršil vztahy mezi oběma novými státy. V lednu 1919 bylo Těšínsko postupně obsazováno, což hrozilo přerůst v ozbrojený konflikt. Bývalé knížectví bylo rozděleno a o dalším osudu měla rozhodnout nejprve mezinárodní kontrolní komise. Uvažovalo se i o plebiscitu, který se však nekonal, a arbitráži. Nakonec bylo rozhodnutí svěřeno Nejvyšší spojenecké radě. Ta 28. 7. 1920 rozhodla ve prospěch Československa rovněž kvůli návrhu Beneše respektující strategické zájmy ČSR (uhlí, ocel a dráha). Polsko se s tímto nikdy nesmířilo a po mnichovské konferenci 1938 si území vynutilo pro sebe. Nutno podotknout, že přírodní suroviny byly základem pro pozdější ekonomický vzestup Československa.
Další otázkou byla Podkarpatská Rus. Při jednání zástupců Rusínů v USA (pozdější guvernér Podkarpatské Rusi Žatkovič) s T. G. Masarykem projevili zájem o přijetí do nově vznikajícího ČSR. Rozhodli si o tom v plebiscitu 12. 11. 1918. V dubnu 1919 Dohoda souhlasila s připojením Podkarpatskoruska a Saintgermainská smlouva z 10. 9. 1919 tuto skutečnost kodifikovala. Převzetí moci však naráželo na potíže. V držbě se vystřídali maďarští bolševici i vojska rumunska. Na území Podkarpatska byla proto nejprve vyhlášena vojenská diktatura (6. 6. 1919-9.1. 1922). Zásady administrace určoval Generální statut, který definoval Podkarpatskou Rus jako samosprávné území vybavené co nejširší autonomií s vlastním sněmem a guvernérem odpovědným prezidentovi.
Další otázkou byly Sudety. Po rozpadu R-U se „čeští“ Němci pokusili využít jednoho z Wilsonových 14 bodů: práva na sebeurčení. Vyhlásili provincie Deutschbohmen, Sudetenland, Deutshsudmahren a Bohmerwaldgau a delegovali poslance do sněmu Německého Rakouska usilujícího o připojení k Německu. Němečtí představitelé odmítli spolupráci s Národním výborem. Vojenská likvidace sudetských provincií začala koncem listopadu a do konce roku 1918 bylo historické území v českých rukou. Spolupráci Němců s představiteli pražské vlády kromě neochoty z německé strany bránily i ozbrojené srážky doprovázené několika desítkami mrtvých. Hranice Německa s Československem pak potvrdila i mírová smlouva ve Versailles a s Rakouskem smlouva z St.-Germain. Němci se odmítli zúčastnit přípravy Ústavy (1920) a tak ji nemohli ovlivnit. Československá vláda se zavázala dodržovat práva menšin a tento závazek plnila. Němci měli všechna občanská individuální práva, národní školství (včetně vysokého) a možnost plného kulturního vyžití. Opakem vstřícných gest Beneše a Masaryka bylo protiněmecké brojení české nacionální fronty. Až od roku 1926 přijímali představitelé německých aktivistických stran (agrárníci, sociální demokraté) členství ve vládních kabinetech.“

Poznámka

Přehledná práce, obsahuje tabulku a seznam použité literatury.
Seminární práce Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústní nad Labem z Fakulty sociálně-ekonomické.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2102
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse