Vývojová psychologie


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou vývojové psychologie. Nejprve uvádí teorii periodizace psychického vývoje, včetně možných poruch, poté se věnuje genezi a struktuře sebepojetí člověka. Popisuje vývoj citů a emocí. Charakterizuje všechny fáze lidského života - od prenatálního období, až po stáří a stárnutí.

Obsah

1.
Předmět a metody vývojové psychologie
2.
Teorie periodizace psychického vývoje
3.
Poruchy vývoje se zaměřením na psychiku, příčiny patologických variant vývoje
5.
Geneze a struktura sebepojetí člověka
6.
Vývoj citů a emocí
7.
Prenatální období
8.
Novorozenecké období
9.
Kojenecký věk
10.
Batolecí období
11.Předškolní věk
12.
Nástup do školy, školní zralost
13.
Školní věk
14.
Období dospívání
15.
Období adolescence
16.
Období mladé dospělosti
17.
Období střední dospělosti
18.
Období starší dospělosti
19.
Stárnutí

Úryvek

"1) Předmět a metody vývojové psychologie
- vývojová psychologie usiluje o poznání souvislostí a pravidel vývojových proměn v jednotlivých oblastech lidské psychiky a porozumění jejich mechanizmům
- duševní vývoj lze charakterizovat jako proces vzniku a zákonitých proměn psychických procesů a vlastností v rámci diferenciace a integrace celé osobnosti
- psychický vývoj jako takový zahrnuje kvantitativní a kvalitativní změny, zahrnuje též jednoduchý rozvoj i zásadnější, který může vyvolat změnu kvality
- tři hlavní oblasti psychického vývoje:
- 1.biosociální vývoj, který zahrnuje tělesný vývoj a veškeré proměny s ním spojené, zabývá se též faktory, které jej ovlivňují př.: různé sociokulturní postoje k lidskému tělu a jeho vývojovým proměnám
- 2. kognitivní vývoj, který zahrnuje všechny psychické procesy, které se nějak spolupodílejí na lidském poznávání. jde o proměnu způsobu uvažování v průběhu života, ovlivňují ho mnohé faktory
- 3. psychosociální vývoj, který zahrnuje proměnu způsobu prožívání osobnostních charakteristik a mezilidských vztahů, př. sociální pozice
- všechny tyto tři oblasti se navzájem ovlivňují a díky tomu, že jsou ve vzájemné interakci, dochází k tomu, že se jeden od druhého lišíme, ale v rámci České republiky a sociokulturního prostředí jsme stejní

Činitelé psychického vývoje
- jedince od jeho početí až do smrti ovlivňují především dědičné dispozice a výše zmiňované podměty z prostředí, které jsou vzájemné interakci
- genetický program obsahuje informace potřebné pro vznik nového jedince, který má všechny typické znaky svého druhu
- tento program se vytvořil v průběhu evoluce a vytváří se nadále, i on se stává výsledkem interakce genetických dispozic a prostředí
- životní prostředí může být výhodnější pro jedince s určitými vlohami a ti mohou mít v danou chvíli více potomstva než jiní a tím pomalu měnit genon celé společnosti
- jde o určitý typ selekce, která funguje i v současnosti, přestože mnohé umělé zásahy do lidského geonomu rovnováhu mezi dědičnými dispozicemi a prostředím porušují
- za základní jednotku genetické informace je gen, za jednotku genu (obsah = informace, která může být velice rozmanitá)
- geny jsou lokalizovány na chromozomech, kde zaujímají určitou polohu, proto je možné vytvořit genetickou mapu jednotlivých vloh
- některé geny mohou svoji polohu na chromozomech měnit a ovlivnit tak i genetickou informaci
- genetický kód vytváří specifická struktura deoxirybonukeové kyseliny a její kombinace, dna má podobu vlákna, které bývá různým způsobem svinuto a uloženo v jádru buňky
- na stupni svinutí závisí aktivita některých genů
- v průběhu vývoje dochází k postupné aktivizaci jednotlivých složek dědičného programu
- každý člověk má 46 chromozomů, které tvoří 23 párů, jedna sada je z otcovského organizmu a druhá z mateřského, ve 22 párech mají oba chromozomy stejný tvar i velikost nazývají se autozómy, protože jsou tvarově i obsahově stejné, jednu dvojici tvoří pohlavní chromozómy, které se nazývají heterozómy a mohou mít jinou velikost, tvar i jiný genetický obsah a jejich hlavní a zpravidla jedinou fcí je určení pohlaví, ženské xx, mužské xy
- pohlaví budoucího plodu je tedy určováno spermií, která nese buď chromozom x nebo y"

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://septima.gvn.cz/predmety/vyvojova%20psychologie.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16320
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse