Vývojová psychologie

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledně a srozumitelně zpracované přednášky z vývojové psychologie představují ve své první části předmět disciplíny a významné teorie vývoje osobnosti Sigmunda Freuda, Erika Eriksona a Jeana Piageta. Druhá část textu pak podrobně charakterizuje jednotlivá stádia vývoje člověka z hlediska tělesného, psychického a sociálního.

Obsah

1.
Předmět vývojové psychologie
2.
Čtyři základní okruhy obecné vývojové psychologie – typy genezí
3.
Vývoj
4.
Fáze vývoje
5.
Vývojová psychologie a hraniční disciplíny
6.
Bio-psycho-sociální model
7.
Psychoanalýza
7.1.
Sigmund Freud
7.2.
Periodizace duševního vývoje
7.2.1.
Orální stadium
7.2.2.
Anální stadium
7.2.3.
Falické stadium
7.2.4.
Stadium latence
7.2.5.
Genitální stadium
8.
Eriksonova teorie
8.1.
Erik Erikson
8.2.
Osm věků člověk, identita a ego
8.2.1.
Rané dětství
8.2.2.
Batolecí věk
8.2.3.
Předškolní věk
8.2.4.
Školní věk
8.2.5.
Dospívání
8.2.6.
Období mladé dospělosti
8.2.7.
Období střední dospělosti
8.2.8.
Období pozdní dospělosti
9.
Piagetova teorie kognitivního vývoje
10.
Fáze vývoje
11.
Prenatální období až kojenecké období
12.
Rizikové faktory v těhotenství matky
13.
Fetální alkoholový syndrom
14.
Novorozenecké období
15.
Kojenecké období
15.1.
Tělesný a psychický vývoj
15.2.
Sociální projevy
15.3.
Poruchy kojeneckého věku
16.
Batolecí období
16.1.
Psychický vývoj
16.2.
Sociální vývoj
17.
Předškolní období
17.1.
Psychický vývoj
17.2.
Řeč, školní zralost
17.3.
Psychopatologie
18.
Mladší školní věk
18.1.
Kognitivní vývoj, řeč
18.2.
Sociální vývoj
18.3.
Poruchy psychického vývoje
19.
Starší školní věk
19.1.
Tělesný a psychický vývoj
19.2.
Poruchy psychického vývoje
20.
Dospívání
20.1.
Psychický a sociální vývoj
20.2.
Poruchy psychického vývoje
21.
Věk dospělosti
22.
Osobnosti a instituce vývojové psychologie v ČR

Úryvek

"Předmět, metody a poznatky VP
- empirická věda - poznatky získané zkušenostmi, popisuje pozorované.

Předmětem VP
= zkoumat zákonitosti psychického vývoje člověka
= shromažďovat, analyzovat, popisovat a třídit poznatky o duševním životě čl. od počátku až do konce jeho vývoje.
= vývoj

- proces postupných změn v životě člověka se označuje slovem genesis = řecky vznik, rození.
- metody poznání - metodologie - předmět zkoumáme určitou metodou a z toho vyplývají poznatky.
- VP vytváří ucelenou teorii vývoje - snaží se zobecňovat a vytvářet závěry.
- predikce (vědecké předvídání, předpoklad) - tzn. že vývoj se skládá z předpověditelných úseků - spíše platí pro dospělé, u dětí a dospívajících působí vnější vlivy a procesy seberegulace - možnost predikce omezují.
- VP - obecná + speciální (hodně podrobný obor)

4 základní okruhy obecné vývojové psychologie - typy genezí
Podle časového měřítka rozlišujeme 4 typy GENEZÍ (původ, vznik):
1) studium fylogeneze psychiky (řec. fylon = rod, plemeno, národ, kmen) - kmenový vývoj organizmů - tzn., pozorujeme a srovnáváme chování všech různých druhů živočichů v celé vývojové řadě, jejich životní projevy a chování v přirozených životních podmínkách - např. při vyhledávání potravy, při obraně teritoria, při napadání kořisti, při námluvách, při péči o potomky. Nauka (etologie) = srovnávací biologie chování z toho se pak odvozuje duševní vývoj člověka.

2) studium antropogeneze psychiky - proces vzniku, utváření a vývoj člověka jako biologické a společenské bytosti v různých historických etapách a v různých civilizacích. Obor Kulturní antropologie, Etnopsychologie (národnostní), Etnografie (hmotná a duchovní kultura národů), Psychohistorie (literatura, umění, historie), atd.

3) studium ontogeneze psychiky
- (řec. ón, 2. pád ntos = ten, který je, existuje)
– vývoj člověka a vývoj jeho psychiky od početí až do smrti, souvisí s tím i vývoj tělesný

4) studium aktuální geneze - vývoj určitých psychických procesů v průběhu nějakého jiného procesu, např. vývoj učení - otázka paměti, způsobu myšlení, představivosti, osvojování si speciálních dovedností, atd. - existuje vztahový rámec a studujeme ty jevy, které se tam uplatňují – motivace, učení

VP – zabývá se psychickým vývojem jedince v čase
Vývoj - různé definice, např.:
- proces evolučních změn tělesných a duševních znaků člověka v průběhu jeho individuálního života. Tyto změny spolu navzájem vnitřně souvisejí.
- vývoj je změna, ale ne každá změna je vývoj.
- v dětství a dospívání - proces výstavby stále komplexnějších struktur, který probíhá interindividuálně a homogenně (mající stejnou strukturu).
- v pozdějších fázích života dochází k narůstání individualizace průběhu vývoje na základě vnějších a osobních zvláštností."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25907
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse