Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vývojová psychologie

Vývojová psychologie

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, Bílovec

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku z předmětu základy společenských věd na téma vývojová psychologie. Práce nejprve popisuje vznik, vývoj a předmět psychologie, poté rozebírá vývojovou psychologii Eriksona.

Obsah

1.
Vznik
2.
Předmět
3.
Rozlišení
4.
Vývoj lidské psychiky
5.
Koncepce vývoje
6.
Metody vývojové psychologie
7.
Vývojové teorie

Úryvek

"Vznik vývojové psychologie
- V první polovině 20. stol. (začátek), kdy se psychologie rychle rozvíjela.

Předmět vývojové psychologie
- Řeší problematiku psychického vývoje jedince, zejména vztahy mezi dědičností a vlivy prostředí.
- Podrobně řeší jednotlivé věkové období – jejich znaky, životními problémy, přechody z jednoho období do druhého

Rozlišení z hlediska aspektů
- Tělesný (biologický) vývoj - zkoumáme jednotlivé znaky vývoje od prenatálního věku ke stáří. (Nejvíce změn je během dospívání).
- Duševní (psychický) vývoj - např. sebevědomí, potřeby, zájmy.
- Sociální vývoj - vztahy k rodičům, vrstevníkům, společnosti.

Vývoj lidské psychiky-Vývoj lidské psychiky lze sledovat ze 2 základních pohledů:
Fylogeneze = vývoj živočišného druhu (v našem případě člověka). Vývoj psychiky
člověka v souvislosti s historickým vývojem společnosti (dobové zvláštnosti - např. různá představa krásy, nebo jazyk jako výsledkem tisícileté tradice národa).
Fylogeneze = vývoj živočišného druhu.

Ontogeneze = duševní vývoj jednotlivce. Vývoj lidské psychiky od prenatálního období do stáří. Zkoumání věkových zvláštností vývoje.
Ontogeneze = duševní vývoj jednotlivce.

Koncepce vývoje
1.Paul Baltes: „Celoživotní vývoj“
• vývoj je:
– celoživotní proces, v němž žádné období není důležitější (x psychoanalýza, dětství)
– multidimenzionální (bio-psycho-sociálně-duchovní přístup)
– multidirekcionální (současně evoluce, stagnace i involuce)
– plastický (plasticita – do jaké míry jsme schopni život změnit, formovat x psychoanalýza, nulová plasticita, zážitky z dětství jsou nenapravitelné)
(rezilience (nezdolnost) – schopnost osobnosti odrazit se od negativních zkušeností, dostat se na vyšší životní úroveň obohacen o zkušenosti)
– kontextuální a historický (kontext minulosti a současné kultury je třeba brát vždy na zřetel)

2.Urie Bronfenbrenner: „Ekosystémová koncepce vývoje“
• náš vývoj se v každém okamžiku skládá ze 4 systémů:
– mikrosystém – primární sociální skupiny (škola, rodina, partner)
– mezosystém – vzájemná ovlivňování se (interakce) dvou mikrosystémů (rodina -> partnerství)
– exosystém – sociální skupiny, kterých člověk není přímou součástí, ale ovlivňují ho (dítě je ovlivňování pracovním prostředím rodičů)
makrosystém – společnost, nejširší kontext

Metody vývojové psychologie

• longitudinální (dlouhodobý přístup):
– náročný, ale vědecky přesný
– výzkumný soubor je dlouhodobě sledován, změny zaznamenávány v určitých obdobích
(viz. Matějček – výzkum nechtěných dětí, 2x zamítnuta interupce)
• přímý (sečný) přístup:
– omezený čas na zachycení jevu
– každý soubor je v jiném věku (fázi vývoje) -> zkreslení kontextem
• semilongitudiální přístup:
– více souborů, které jsou pozorovány kratší dobu
• retrospektivní anamnestický přístup:
– zpětné zaznamenávání

Vývojové teorie:

Erik Erikson
- představitel kulturní psychoanalýzy (klasická hlubinná psychoanalýza moc sexualizující a biologizující přístupy)
- život se skládá z interakcí prostředí a člověka -> psychosociální teorie
v každé vývojové fázi probíhá tzv.psychosociální krize (střet základních zkušeností, kvalit), jejíž vyřešení je nutné pro postup na vyšší úroveň, pokud k vyřešení nedojde - těžké osvojování vývojových úloh (v 1.roce života střet důvěry a nedůvěry,nedůvěra může zůstat po zbytek života)

Erikson
Teorie osmi věků. Po ukončení etapy následuje vždy křižovatka (+ nebo −).
0 – 1 vědomí přijetí a důvěry k okolí
2 – 3 vědomí autonomie nebo pocit hanby (sebeuvědomění)
4 – 6 iniciativa nebo pocit viny (osvojování společenských norem)
7 – 12 od školy do puberty
18 – 20 dospívání a hledání své identity (především sexuální)
20 – 25 partnerství nebo izolace (období intimity, schopnost navazovat vztahy
26 – 60 schopnost překonat problémy nebo stagnace (dospělost - činorodost a aktivita)
60 – spokojenost nebo zoufalství (stáří - integrita, zralost)

Jean Piaget – teorie kognitivního vývoje. Snaha rozlišit věkové období podle mezníků.
prenatální početí – porod
novorozenecké porod – 3 měs.
kojenecké – do 12 měs. začátek chození
batolecí (též mladší předškolní) – do 2 sebeuvědomění
starší předškolní 3 – škola
mladší školní 7 – 12 osamostatnění
starší školní 12 – 15 puberta
adolescence 16 – 20 profilace, hlubší vztahy
mladší dospělost – převzetí zodpovědnosti
střední dospělost – 45 výchova dětí, kariéra
starší dospělost 45 – 60 schopnost přijmout roli důchodce
počáteční staroba 60 – 71
pokročilá staroba 75 –"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28262
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse