Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Vývojová psychologie - zápisky z přednášek

Vývojová psychologie - zápisky z přednášek

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek se věnují vývojové psychologii. Charakterizují tuto psychologickou disciplínu, uvádí její historický vývoj i směry. Pojednává o determinaci psychického vývoje, o duševním vývoji a jeho periodizaci. Následuje popis vývoje člověka od prenatálního období do stáří, ve kterém nechybí téma manželství a rodiny.

Obsah

1.
Charakteristika vývojové psychologie
1.1.
Vznik, předmět, definice, základní pojem a otázky
1.2.
Členění, vztah vývojové psychologie k jiným vědám, cíl vývojové psychologie
1.3.
Metody
1.4.
Historie
1.4.1.
Vývojová psychologie v českých zemích na počátku 20. století
1.5.
Determinace psychického vývoje
1.5.1.
Teorie
1.6.
Duševní vývoj a zákony vývoje
1.7.
Periodizace duševního vývoje
1.7.1.
Podle Piageta
1.7.2.
Podle Ericssona
1.7.3.
Podle Atkinsona
1.7.4.
Podle Freuda
1.7.5.
Podle Příhody
1.7.6.
Podle Langmayera a Matějíčka
2.
Prenatální období
2.1.
Blastemové období
2.2.
Embryonální období
2.3.
Fetální období
2.4.
Vývoj (3. týden - 40. týden)
2.5.
Porod
2.6.
Šestinedělí
3.
Novorozenecké období
3.1.
Vrozené reflexy
3.2.
Somatika miminka
3.3.
Reakce na zevní vlivy
3.4.
Kvality spánku a bdění
4.
Kojenecké období
4.1.
Základní psychické potřeby
4.2.
Vývoj motoriky
4.2.1.
Princip vývojového směru
4.2.2.
Princip střídavého postupování neuromotorických funkcí
4.2.3.
Princip funkční asymetrie
4.2.4.
Princip individualizace a autoregulace
4.3.
Vývoj hrubé motoriky
4.4.
Vývoj jemné motoriky
4.5.
Vývoj poznávacích procesů
4.5.1.
Zraková percepce
4.5.2.
Sluchová percepce
4.5.3.
Proces učení
4.6.
Paměť, vývoj myšlení, vývoj řeči
4.7.
Emoční vývoj (citový)
4.8.
Návyky, výživa
5.
Batole
5.1.
Tělesné zvláštnosti
5.2.
Pohyb
5.2.1.
Hrubá a jemná motorika
5.3.
Rozvoj poznávacích procesů (psychiky)
5.3.1.
Vnímání
5.3.2.
Myšlení
5.3.3.
Řeč
5.3.4.
Pozornost
5.3.5.
Paměť
5.4.
Vývoj citů
5.4.1.
Strach, zlost, žárlivost, radost
5.4.2.
Vyšší city
5.5.
Sociální vývoj
6.
Období předškolního věku
6.1.
Tělesný a pohybový vývoj
6.2.
Psychika
6.3.
Fantazie
6.4.
Myšlení
6.5.
Řeč
6.6.
Pozornost
6.7.
Paměť
6.8.
City
6.9.
Socializační proces
6.10.
Činnosti
7.
Školní zralost
7.1.
Tělesná a psychická zralost
7.2.
Sociální a citová zralost
7.3.
Důsledky nezralosti
8.
Dítě školního věku
8.1.
Mladší školní věk
8.1.1.
Tělesný vývoj
8.1.2.
Psychické procesy
8.1.3.
Citový a sociální vývoj
8.2.
Střední školní věk
8.2.1.
Tělesný vývoj a psychické procesy
8.2.2.
Vývoj citů
8.2.3.
Zájmy
8.3.
Starší školní věk
8.3.1.
Tělesný vývoj a psychické procesy
8.3.2.
City
8.3.3.
Sociální vztahy
8.3.4.
Zájmy
8.4.
Adolescence
8.4.1.
Charakteristika období
8.4.2.
Psychické procesy
8.4.3.
Sociální vztahy
9.
Dospělost
9.1.
Mladší dospělost
9.1.1.
Tělesná a duševní stránka
9.1.2.
City, sociální vztahy
9.2.
Střední dospělost
9.2.1.
Krize
9.3.
Starší dospělost
10.
Manželství
10.1.
Fáze manželství
10.2.
Rodina, její funkce a krize rodiny
11.
Stáří
11.1.
Psychické procesy
11.2.
Sociální oblast, city
11.3.
Psychohygiena

Úryvek

"Stáří
- 60 – 65 až konec
- mladší stáří 65-75
- starší stáří 75-90 = pokročilý věk,
- dlouhověkost 90-výše = kmetství,

gerontologie - věda o stáří
geriatrie - péče o staré obč.
gerontopsychiatrie - zabývající se psychickými poruchami souvisejícími s procesem stárnutí a se stářím,

- vrcholná fáze čl. závisí na – způsobu života, návycích, kde žil,

- projevy - ochabnutí svalů, úbytek hmotnosti, snížení kapacity plic, fyz. výkonnost klesá, hrubá a jemná motorika špatná (zhoršení úchopu, závratě), poruchy orgánů (srdce, zažívací org., revma,...), smysl. orgány, úbytek zubů, vrásky, pigmentové skvrny, časté jsou úrazy – léčení je ztížené

Psychické procesy
- zpomalení duševní činnosti
- myšlení – pokles pružnosti myšlenkových operací (originalita, abstrakce)
- řeč – pokles mluvní pohotovosti, ztrácení slov, jednoduché věty
- paměť – narušení fází paměti (reminiscence – ví co dělal před 40 lety, ale neví co dělal včera), pokles krátkodobé paměti
- nemoci – alzheimer, demence – úbytek rozumových schopností

Sociální oblast
- klesá sociabilita, špatné přizpůsobení, neradi nové věci, lpí na stereotypech, nechtějí nové
- nesou těžce ztrátu
- obava z rizika, ztráta nadšení, zájmu o okolí, pokles motivace, kritičnost, nic je nebaví"

Poznámka

Práce má heslovitou formu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11751
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse