Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývojové tendence současné spisovné češtiny v oblasti hláskosloví a tvarosloví

Vývojové tendence současné spisovné češtiny v oblasti hláskosloví a tvarosloví

Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická, Plzeň

Charakteristika: Úkolem této práce je nastínit a přiblížit vývojové tendence, jimiž se norma současného spisovného českého jazyka ubírá. Okrajově je uvedena syntaktická a lexikální rovina, kde jsou zmíněny pouze obecné zákonitosti vývoje. Důraz je však kladen na vývoj a současné tendence hláskosloví a tvarosloví.

Obsah

1.
Úvod
2.
Druhy tendencí vývoje současné spisovné češtiny
2.1.
Demokratizace a intelektualizace
2.2.
Terminologizace a determinologizace
2.3.
Internacionalizace, integrace a diferenciace
3.
Hláskoslovný vývoj
3.1.
Historie
3.2.
Současnost
4.
Současný tvaroslovný vývoj
4.1.
Skloňování podstatných jmen
4.2.
Tvaroslovný vývoj u sloves
5.
Závěr

Úryvek

"2. Druhy tendencí vývoje současné spisovné češtiny
Chceme-li se tedy zabývat tendencemi v současné spisovné češtině, měli bychom si ze všeho nejdříve ujasnit, co vlastně označuje pojem „současný spisovný jazyk“. V minulosti se tímto problémem zabývali jazykovědci Pražského lingvistického kroužku, později pak Alois Jedlička. V zásadě se shodli na vymezení současného jazyka jako jazyka „žijících generací“, časově tedy období přibližně padesáti až šedesáti let. Jiný lingvista, František Čuřín, z jehož poznatků a výkladu v této práci z velké části čerpám (proto zde budu pracovat s tímto vymezením), považoval pro své výzkumy v 80. letech minulého století za současnou spisovnou češtinu posledních dvaceti až třiceti let, tj. cca jednoho generačního období.
Důležitou skutečností je nerovnoměrnost vývoje jazyka. Jednotlivé roviny se nevyvíjejí se stejnou intenzitou. V současné době zaznamenáváme ve spisovné češtině nejdynamičtější rozvoj ve skladbě a slovní zásobě, zatímco morfologická a zejména hláskoslovná složka jazyka se vyvíjí méně. Přesto zde určité tendence existují a je důležité je rozpoznat a popsat. O to se pokusím v následujících kapitolách, nejprve bych však rád uvedl nejzákladnější typy směřování českého spisovného jazyka jako celku.

2.1 Demokratizace a intelektualizace
Základním charakteristickým rysem spisovné češtiny je fakt, že její vývoj je zásadně určován běžně mluveným českým jazykem. Pronikáním prvků jazyka běžně mluveného do jazyka spisovného dochází k výraznému sbližování obou útvarů. Tento proces se nazývá demokratizace a souvisí s tzv. socializací spisovného jazyka, tedy jevem, kdy se rozšiřuje počet aktivních uživatelů i pasivních konzumentů spisovného jazyka. Nástroji socializace spisovné češtiny jsou v současnosti především média a tisk. Zde je ovšem nezbytné poznamenat, že probíhá i proces opačný – jazyk spisovný ovlivňuje jazyk běžně mluvený a posiluje v něm ty prvky, které jsou v obou útvarech shodné.
V důsledku vědeckotechnického rozvoje v současné společnosti má velký vliv také tendence intelektualizační. Ta je do jisté míry opakem demokratizace. Podle B. Havránka intelektualizací rozumíme „přizpůsobování jazyka k tomu, aby jeho jazykové projevy mohly být určité a přesné, podle potřeby abstraktní a aby byly schopné vyjádřit souvislost a složitost myšlení.“ Intelektualizace je jevem vyskytujícím se téměř výhradně v lexikální a syntaktické rovině jazyka, proto se jí v této práci důkladněji věnovat nehodlám."

Poznámka

Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra slovanských jazyků a obecné jazykovědy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18775
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse