Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Význam celostátního volebního obvodu pro výstupy volebního systému v Polsku a důsledky jeho odstranění

Význam celostátního volebního obvodu pro výstupy volebního systému v Polsku a důsledky jeho odstranění

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Brno

Charakteristika: Práce poskytuje rámcovou charakterizaci polského volebního inženýrství v letech 1991 – 2001. Zkoumá vznik a působení celostátního volebního obvodu na výsledky voleb a zjišťuje, jaké důsledky mělo odstranění tohoto systému v roce 2001. Komparuje výsledky voleb z různých let a provádí simulace možných výstupů pro rok 2001 pro případ, že by se stále používala původní metoda převádění hlasů na mandáty.

Obsah

1.
Úvod
2.
Výchozí podmínky pro změnu volebního systému v Polsku
3.
Jednání o novém volebním zákoně
4.
Podoba volebního zákona
5.
Výsledky voleb 1991
6.
„Oprava“ volebního systému v roce 1993 a jeho účinky
7.
Potvrzení stabilizace - volby 1997
8.
Změna volebního systému před volbami v roce 2001, její příčiny a důsledky
9.
Simulace volebních výsledků v roce 2001
10.
Závěr - zhodnocení působení celostátního obvodu
11.
Literatura a internetové zdroje

Úryvek

"Podoba volebního zákona

Podle přijatého volebního zákona byly volby v Polsku všelidové, přímé, rovné a svobodné a hlasování je prováděno tajně. Prezident Polské republiky vyhlašuje datum konání voleb nejpozději čtyři měsíce před uplynutím funkčního období Sejmu s tím, že den voleb připadá na nepracovní den posledního měsíce funkčního období Sejmu. Volební kampaň začíná v den, kdy prezident konání voleb oznámí, a je ukončena 24 hodin před dnem voleb. Týden před samotnými volbami je zakázáno zveřejňovat předvolební průzkumy veřejného mínění.
Do Sejmu se v roce 1991 volilo stále 460 poslanců, přičemž 391 z nich listinným poměrným systémem v 37 obvodech respektujících územně správní uspořádání . V jednotlivých obvodech byly mandáty přidělovány pomocí Hare-Niemeyerovy kvóty s metodou nejvyššího zbytku. Zbývajících 69 mandátů mělo být rozděleno v celostátním obvodu , přičemž soutěž o tyto mandáty byla determinována taktéž výsledky kandidátních listin v jednotlivých obvodech. Mandáty z celostátního obvodu měly být rozděleny mezi uskupení se ziskem min. 5% podpory pro kandidátku na celostátní úrovni nebo ziskem mandátů v nejméně pěti obvodech. Pro celostátní obvod byla schválena pětiprocentní klausule a modifikovaný dělitel Sainte-Laguë.
Podmínkou registrace kandidátní listiny pro obvod bylo předložení alespoň 5000 voličských podpisů, pokud však kandidátka získala v obvodě nejméně 50000 podpisů nebo splnila podmínku 5000 podpisů v pěti obvodech, byla dalšího shromažďování podpisů zproštěna a mohla kandidátní listiny předkládat ve všech obvodech . Poslanci navíc odmítli do systému zařadit jakoukoli klausuli na úrovni obvodů, takže bylo nakonec dosaženo takového nastavení volebního systému, které zaručovalo téměř maximální proporcionalitu. Jediným omezením se tak stal přirozený volební práh, který díky velikosti obvodů nebyl příliš vysoký. O mandát se mohli ucházet pouze kandidáti na volební listině. Aktivní volební právo bylo ohraničeno 18 lety věku a pasivní 21 lety . Volič měl jeden hlas, který mohl odevzdat jediné kandidátce a mohl udělit jeden preferenční hlas. Navíc absence jakékoli volební klauzule zajistila přenos výrazně fragmentované a nestabilní politické scény i na parlamentní úroveň. Byla tak ale zároveň zaručena téměř absolutní reprezentativnost všech názorových proudů polské společnosti. Volby do Senátu se konaly nadále podle většinového systému, tentokrát však jednokolově ve dvoumandátových obvodech .
Podobu nového volebního zákona, podle něhož se měly konat první svobodné volby do Sejmu, silně ovlivnil tehdejší stav stranického systému, stejně jako neklidné období tranzice a ekonomicko-sociálních otřesů. Volby do Sejmu v roce 1991 přinesly výsledky, které do značné míry kopírovaly situaci v polském stranickém systému a které také umožnily vstup do sněmovny představitelům 29 politických formací.

Výsledky voleb 1991

Volby do Sejmu se uskutečnily 27. října 1991. Kandidovalo 111 politických uskupeni, z nichž bylo 29 kandidátních listin do celostátního obvodu. Volební účast dosáhla 43,2%, z 27,5 milionů oprávněných voličů jich přišlo volit 11,9 milionu. Mandáty do Sejmu obdrželo 29 politických uskupení. Nejvíce mandátů získala UD (62), po ní následovaly SLD (60), WAK (Volební katolická akce) (50), PSL (48), KPN (46), POC (44), KLD (37), PL (Občanské porozumění) (28), NSZZ “S” (Nezávislý samosprávný odborový svaz “Solidarita”) (27) a mnoho dalších, přičemž některé kandidátní listiny získaly po jediném mandátu. Nastavení volebního systému a obdržené počty hlasů žádné z větších stran neumožnily dosáhnout dominantnější pozice v Sejmu. Pro malé strany se ukázala být klíčovou vyšší koncentrace jejich voličů v některých obvodech."

Poznámka

Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie, seminární práce do předmětu Volební systémy a volby.
Práce obsahuje několik tabulek. Rozsah čistého textu je 15 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20283
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse