Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Význam volného času

Význam volného času

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje náplň výchovně vzdělávacích zařízení, definuje vychovatele a vymezuje ho vůči učiteli. Věnuje se roli, kterou tato zařízení zaujímají v životě dítěte, charakterizuje jejich možné nevýhody a upozorňuje na oblasti, ve kterých může dojít k negativnímu působení na dítě. Popisuje dnešní trávení volného času a zamýšlí se nad jeho vývojem. Poslední část pak poukazuje na sociální nerovnosti v přístupu k volnočasovým aktivitám.

Obsah

1.
Úvod
2.
Výchova k volnému času,
3.
Výchovně-vzdělávací zařízení
4.
Rozdíly mezi vychovatelem a učitelem
5.
Negativní účinky na dítě při mimoškolské výchově
6.
Postavení a organizace volného času v současnosti a prognóza do budoucnosti
7.
Sociální nerovnost a nespravedlnost
8.
Závěr

Úryvek

“ Na práci v těchto zařízeních jsou určení kvalifikovaní vychovatelé, kteří se dětem věnují nejen v čase mimo vyučování, ale i po čas prázdnin s nimi vykonávají různé aktivity, kterými se snaží pomáhat formovat vlastnosti osobnosti v duchu všelidských hodnot, uspokojovat a rozvíjet potřeby, zájmy, schopnosti, nadání a talentu, přispívat na získání větší gramotnosti a schopností v oblasti umění, vědy, techniky a sportu, kompenzovat nedostatky sociálního prostředí ve vývinu dětí, předcházet protispolečenské trestné činnosti, AIDS a drogové závislosti, přispívat k uplatnění vědomostí získaných ve vyučování v škole, pomáhat slabším žákům v přípravě na vyučování vést je ke společenské aktivitě, učit žít mezi lidmi, uplatňovat zásady lidského spolužití, umožnit aktivní oddych k přiměřené činnosti, utvářet podmínky a vést k aktivnímu a užitečnému volnému času v prospěch sebe i společnosti.

Kvalifikovaný pracovník v uvedených zařízeních se především odlišuje od učitele. Třeba si uvědomit elementární rozdíly mezi vychovatelem a učitelem. Výhody být učitelem znamená: pracovat s odpočatými žáky v přesně vymezeném prostoru, který byl sestaven na základně psychohygienických požadavků. Vyučování většinou probíhá dopoledne v 45-minutových vyučovacích hodinách s přestávkami. Má přesně určené učební osnovy, mnoho učebních pomůcek a materiálů. Oproti vychovatelovi má ještě jednu velkou „vymoženost“, kterou je hodnocení formou známky, což působí jako motivace. Vyučování a výchova se však nedají oddělit a když hovoříme o výchově mimo vyučování, netřeba zapomenout na relativitu tohoto chápání

Čas, v kterém se vychovatel věnuje dětem, není rozdělený normovanými 45 minutovými hodinami. Další jeho „mínus“ spočívá v tom, že pracuje s dětmi odpoledne, když už můžou být unavené z dopoledního vyučování a na udržení disciplíny nedisponuje takovými „mocnými prostředky“ jako učitel. Často chybí adekvátní prostory, či materiální vybavení.
Zároveň je však vychovatelova činnost volnější, není omezená učebními osnovami, a tak ponechává široký prostor tvořivé činnosti vychovatele.
Na druhé straně mimoškolská práce dítěte má být integrálně spojená s prácí školy. Má navazovat na práci školy, opírat se o ni, doplňovat a prohlubovat ji. Táto integrita je výrazem hygieny mimoškolské práce dítěte.

Při mimoškolské výchově se třeba vyvarovat dvěma nedorozuměním, které by mohli mít negativní účinky na dítě.
1. Žák není výlučným objektem vychovatelovy snahy a nemá být jakýmsi předmětem bez práv a poslaní.
2. Vychovávaný není v procese výchovy izolovaný, ale ustavičně se nachází v nějakých vztazích. I na základě experimentů se ukázalo, že kolektivizmus, je velmi účinným prostředkem výchovy. Přátelství mezi členy skupiny může přispívat ke šťastnému životu členů skupin."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11144
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse