Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Význam vzdělání pro uplatnění na trhu práce

Význam vzdělání pro uplatnění na trhu práce


Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: B.I.B.S., a.s., Brno

Charakteristika: O významu vzdělávání pro uplatnění na trhu práce nelze pochybovat. Získat alespoň středoškolské vzdělání s maturitou či v posledních letech i vysokoškolské vzdělání se stává téměř normou pro mladé lidi.

Obsah

1
Úvod 4
2
Způsob analýzy 5
2.1
Význam použitých ukazatelů 5
3
Analýza nezaměstnanosti absolventů 6
3.1
Kvalifikované zaměstnání absolventů 8
3.2
Rozdíl uplatnění absolventů v regionech ČR 9
3.3
Uplatnění mladých lidí v zemích Evropské unie podle úrovně vzdělání 10
4
Závěr 13
5
Seznam použité literatury 14

Úryvek

"O významu vzdělávání pro uplatnění na trhu práce nelze pochybovat. Získat alespoň středoškolské vzdělání s maturitou či v posledních letech i vysokoškolské vzdělání se stává téměř normou pro mladé lidi. V České republice je navíc tento trend znatelnější, protože ještě nedávno bylo vysokoškolské vzdělání výsadou úzké skupiny obyvatel a podíl vysokoškolsky vzdělané populace Česka bylo výrazně nižší než v západoevropských zemích. Ještě v roce 2001 bylo jen 10% obyvatel s terciálním stupněm vzdělání1, přičemž ve stejné době se ve většině zemí Evropské Unie tento podíl pohyboval kolem 30%. Počátkem 21. Stolení se však situace v česku rychle změnila. Počet vysokoškolských studentů prudce rostl, k čemuž přispělo vydatné rozšiřování počtu vysokých škol. Přispěla k tomu také harmonizace vzdělávacích systémů terciálního vzdělávání, čímž podíl mladých absolventů v České republice v letech 2004 – 2007 prudce narostl. Ještě v roce 2004 byla míra graduace2 v ČR 25%, do roku 2009 pak vzrostla až na 38%, přičemž jen 6% z toho byly absolventi terciárního vzdělání starší 30 let. Procento osob s vysokoškolským vzděláním tedy v mladé generaci významně narostl a Česká republika se již přiblížila zemím OECD3.
Úroveň získaného vzdělání je dnes zajisté pouze předpokladem dobrého uplatnění na trhu práce a stále zůstává otázkou, jakou mírou se projevila ekonomická krize posledních let na počtu pracovních příležitostí pro mladé lidi, zvláště pro absolventy a jak tím byla ovlivněna výhoda vyššího vzdělání při hledání zaměstnání.
Uplatnění mladých lidí na trhu práce je velmi důležitým tématem prakticky všech zemí Evropy. Narůstající nespokojenost mladých lidí, v některých zemích dokonce sociální nepokoje, se přímo spojují v souvislosti s nemožnosti uplatnění mladých lidí ve společnosti. Jako jeden z hlavních důsledků ekonomické krize je označován vyšší počet nezaměstnaných mladých lidí. Česká republika až do ekonomické krize měla relativně malý počet nezaměstnaných mladých lidí a riziko ztráty zaměstnání dopadalo především na starší lidi. Změna přišla po roce 2008, kdy se ekonomika dostala do stagnace a přestala vytvářet nová pracovní místa pro absolventy.
Analýzou dat z výběrových šetření pracovních sil z let 2006 – 2010 bude provedeno ověření významu vzdělávání, přičemž se práce bude zaměřovat na mladé lidi krátce po ukončení vzdělání (absolventy).
1 Dosažení terciálního stupně vzdělávání je definováno mezinárodně používanou klasifikací vzdělávání ISCED 97
2 Podíly počtu absolventů jednotlivých vzdělávacích stupňů v určitém věku a počtu osob
3 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (zkráceně OECD z angl. Organisation for Economic Co-operation and Development) je mezivládní organizace 34 ekonomicky nejrozvinutějších států na světě, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky.
5
2 Způsob analýzy
Pro analýzu uplatnění mladých osob na trhu práce je potřeba znát základní informace o ukončení studia, nástupu do prvního zaměstnání a situaci v navazujícím období. Tyto informace se získávají z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS)4. Dotazník VŠPS poskytuje informace o osobách v pěti po sobě jdoucích čtvrtletích a z jeho údajů je možné sestavit pracovní kariéru jednotlivých osob po dobu jednoho roku. Takto definované kariéry jednotlivých osob se pak používají jako základ pro výpočet ukazatelů, které vycházejí ze sledování změn situace absolventů v čase. Jednotlivé životní dráhy se zařazují do definovaných kategorií a zobecňují se tím jednotlivé přesuny na trhu práce. Pro analýzu se vychází ze situace, kdy respondent byl studentem v rámci prezenčního vzdělávání a v následujícím období (čtvrtletí) uváděl, že již nestuduje. Na základě takto vybraných dat se konstruují základní ukazatele sledující situaci absolventů na trhu práce. V analýze jsou pak kromě těchto ukazatelů nezaměstnanosti absolventů používány i běžně používané ukazatele nezaměstnanosti. Podrobněji metodiku a zpracování dat VŠPSD a popisy ukazatelů jsou popsány v metodické kapitole VŠPS (Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS5)."

Poznámka

Práce obsahuje grafy a tabulky o rozsahu 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28681
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse