Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vzdělanostní reprodukce a kontraškolní kultura

Vzdělanostní reprodukce a kontraškolní kultura

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, Brno

Charakteristika: Seminární prácev do předmětu Sociálněpedagogické teorie se zabývá některými teoriemi brněnského sociologa Tomáše Katrňáka publikovanými v knize Odsouzeni k manuální práci. První část práce analyzuje autorův názor na problematiku vzdělanostní reprodukce a problém tzv. kontraškolní kultury popsaný Paulem Willisem. Druhá, praktická část se zabývá možnostmi výzkumu v této oblasti, v závěrečné části je pak diskutována možnost ovlivnění postojů ke vzdělání s využitím myšlenky komunitní školy. V příloze jsou pro čtenáře, kteří nemají ani základní znalosti sociologie, navíc definovány některé základní pojmy z této oblasti, použité v práci.

Obsah

1.
Teoretická část
1.1.
Teoretická východiska
1.2.
Polemika s názory Tomáše Katrňáka a Paula Willise
2.
Praktická část
2.1.
Výzkumný problém
2.2.
Výzkumný cíl, cílová skupina
2.3.
Výzkumná hypotéza
3.
Diskuse
3.1.
Koncepce řešení problému v kontextu sociální pedagogiky
4.
Příloha (definice některých základních pojmů)

Úryvek

"Vzdělanostní reprodukce a kontraškolní kultura
I. Teoretická část
1. Teoretická východiska
Brněnský sociolog Tomáš Katrňák na základě kvalitativního výzkumu vytvořil teorii kulturně autonomních životních strategií vysvětlující problematiku vzdělanostní reprodukce a z ní vyplývajícího přístupu ke škole a školní přípravě dětí, který je velmi odlišný u sociálních skupin dělníků a vysokoškoláků. Stručně řečeno, vzdělanostní reprodukce je opakování vzdělanostní kariéry rodičů jejich dětmi; podle této představy si děti vysokoškoláků odnášejí univerzitní diplomy, zatímco děti dělníků končí vzdělávací dráhu výučním listem.
Faktem je, že vzdělanostní reprodukci potvrzují mezinárodní srovnávací výzkumy, ve většině evropských zemí nedošlo ve 20. století k oslabení vztahu mezi sociálním původem a dosaženým vzděláním. Například v české společnosti, jak uvádí Katrňák ve své knize Odsouzeni k manuální práci, byla šance na získání vysokoškolského vzdělání v 90. letech minulého století přibližně šestkrát menší u potomků vyučených otců, než u potomků otců s vysokoškolským vzděláním. Tento fakt autor dokládá statistickými údaji, které ukazují, že sociální původ, respektive příslušnost k určité společenské skupině, významně ovlivňuje vzdělávací dráhu jedince.
Katrňák definuje dvě odlišné životní strategie, odrážející se v odlišném přístupu ke škole a všeobecně v přístupu ke školní přípravě dětí. Děti dělníků jsou podle něj v situaci volně „plovoucích zátek“, kdy jsou ve škole a školní přípravě ponechány rodiči svému osudu a nikdo je na cestě vzdělání nedoprovází; naopak aktivita rodičů vysokoškoláků směřuje k tomu, aby jejich děti dosáhly co nejvyššího vzdělání. Katrňák tak rozlišuje volný (dělnické rodiny) a soudržný (rodiny vysokoškoláků) vztah mezi rodinou a školou. Autor vychází ze studií publikovaných v zahraničí. Ovšem česká společnost prošla v průběhu 20. století výrazně odlišným sociokulturním vývojem než třeba společnost britská nebo americká; proto nelze závěry získané v těchto pracích automaticky zobecňovat.
Katrňák vychází z práce Paula Willise Learning to Labour. Willis se zaměřil na skupinu chlapců z dělnických rodin a poukázal na to, že kultura prostředí, v němž děti vyrůstají, významně ovlivňuje jejich vzdělanostní reprodukci. Podle Willise sice ve společnosti existují strukturální bariéry a společenské tlaky, nicméně lidé na ně nereagují pasivně, nýbrž podle toho, jak jim rozumějí a jak je interpretují. Tato reakce pak formuje reprodukci sociálního postavení."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27499
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse