Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Vznik a potřeby práva ve společnosti - přednáška ze základů práva

Vznik a potřeby práva ve společnosti - přednáška ze základů práva


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpis přednášek ze základů práva. Zabývá se následujícími tématy: Vznikem práva, právem subjektivním i objektivním. Právo ve vztahu k osobnosti, státu a morálce. Specifické rysy a struktura právních norem. Publikace zákona - zveřejnění. Legislativní proces. Aplikace i výklad práva, právní odpovědnost. Ústavní právo. Listina základních práv a svobod.

Obsah

1.
Vznik a potřeby práva ve společnosti
1.1.
Vznik práva
1.2.
Právní norma
2.
Právo
2.1.
Objektivní a subjektivní právo
2.1.1.
Objektivní právo
2.1.2.
Subjektivní právo - navázáno na jednotlivé subjekty
2.2.
Právo a osobnost
2.2.1.
Právní normy
2.3.
Právo a stát
2.3.1.
Základní znaky právního státu
2.4.
Právo a morálka
2.4.1.
Právo se od neprávních norem liší
2.4.2.
Lidské jednání se z hlediska práva
2.4.3.
Morální kategorie
2.4.5.
Struktura morálky
2.4.6.
Mechanismy působení morálka
2.4.7.
Vtah = právo a morálka
3.
Specifické rysy právních norem - obecně
3.1.
Právní normy
3.2.
Specifické rysy právních norem
3.2.1.
Závaznost
3.2.2.
Formální určitost
3.2.3.
Obecnost
3.2.4.
Vynutitelnost
3.3.
Struktura právních norem
3.3.1.
Trojčlenná – trichotomická
3.3.2.
Čtyřčlenná – tetrachotomická
3.4.
Hypotéza
3.5.
Dispozice
3.6.
Sankce
3.7.
Dělení hypotéz, dispozic a sankcí
3.7.1.
Z hlediska míry abstrakce
3.7.2.
Z hlediska kumulativnosti nebo alternativnosti
3.7.3.
Z hlediska úplnosti či neúplnosti
3.8.
Klasifikace právních norem
3.8.1.
Kritérium právní síly
3.8.2.
Kritérium vlastního charakteru právní normy
3.8.3.
Kriterium podle předmětu a metody právní regulace
3.9.
Působnost právních norem
3.9.1.
Věcná působnost
3.9.2.
Prostorová působnost
3.9.3.
Osobní působnost
3.9.4.
Časová působnost
4.
Publikace zákona – zveřejnění
4.1.
Prameny práva
4.1.1.
Zákony - Právní předpisy
4.1.2.
Právní obyčeje
4.1.3.
Soudní precedenty
4.1.4.
Normativní právní smlouvy
4.1.5.
Ostatní prameny práva
5.
Legislativní proces
5.1.
Systém práva
5.2.
Právní vztahy
5.2.1.
Prvky právního vztahu
5.2.2.
Právní skutečnosti
5.2.3.
Právní domněnky
5.2.4.
Právní jednání
5.2.6.
Obsah právního úkonu
5.2.7.
Třídění právních úkonů
5.2.8.
Čas jako právní skutečnost
5.3.
Prvky právního vztahu
5.3.1.
Subjekty právního
5.3.2.
Obsah právního
5.3.3.
Objekt právního vztahu
6.
Aplikace práva
6.1.
Správní
6.2.
Správní řízení
6.3.
Soudy
6.4.
Civilní řízení
6.5.
Trestní řízení
6.6.
Rozhodčí řízení
6.7.
Řízení před finančním arbitrem
7.
Výklad práva
7.1.
Dělení podle subjektu
7.2.
Dělení podle metody a způsobu výkladu
7.3.
Podle poměru smyslu PN a jejího slovního vyjádření
7.4.
Analogie
7.5.
Zákonnost
7.6.
Právní odpovědnost
7.6.1.
Druhy právní odpovědnosti
7.6.2.
Právní odpovědnost podle charakteru společenských vztahů
7.6.3.
Právní odpovědnost podle předpokladů jejich vzniku
7.6.4.
Způsobilost k právním úkonům
7.6.5.
Zastoupení
8.
Ústavní právo
8.1.
Skupiny společenských vztahů
8.2.
Právní normy
8.3.
Právní skutečnosti
8.4.
Pojem stát
8.4.1.
Znaky, moc, pravomoc, funkce, forma
8.4.2.
Různé modely státní moci
8.4.3.
Územní organizace obyvatelstva
8.5.
Forma vlády
8.5.1.
Demokratická forma vlády
8.5.2.
Nedemokratická forma vlády
8.6.
Složení nejvyšších státních orgánů
8.6.1.
Hlava státu
8.6.2.
Zastupitelský orgán
8.6.3.
Nejvyšší výkonný orgán
8.6.4.
Nejvyšší soudní orgán
8.7.
Učlenění státu
8.7.1.
Státy
8.8.
Ústavní pořádek
8.8.1.
Ústava
8.8.2.
Listina základních práv a svobod
8.8.3.
Parlament ČR – zákonodárná moc
8.8.4.
Prezident republiky - výkonná moc
8.8.5.
Vláda ČR – výkonná moc
8.8.6.
Státní zastupitelství
8.8.7.
Soudy – moc soudní
9.
Listina základních práv a svobod
9.1.
Státní občanství
9.2.
Základní práva
9.3.
Státní občanství
9.4.
Správní právo

Úryvek

"Vztahy veřejnoprávní = právní vztahy upravené normami veřejného práva (např. vztah daňový – FÚ vers. poplatník daně)
Vztahy soukromoprávní = právní vztahy upravené právními normami soukromého práva (např. postavení občana jako vlastníka)

Právní vztahy absolutní = obsahem je absolutní oprávnění, jemuž odpovídá povinnost neurčeného okruhu subjektů (např. vyhláška OÚ o zákazu rozdělávání ohně v lese)
Právní vztahy relativní = všechny subjekty právního vztahu jsou konkrétně určeny, jejich obsah tvoří relativní oprávnění a odpovídající povinnosti jmenovitě určených subjektů (např. zaměstnanec-zaměstnavatel, pracovní poměr)

Závazkové vztahy = relativně právní vztahy (např. půjčka občana u banky)
Věcněprávní vztahy = jejichž předmětem mohou být pouze věci v právním slova smyslu, mají absolutní charakter a umožňují přímé ovládaní věci bez zprostředkování třetích osob
Např. právo vlastnické, držba, věcná práva k věci cizí

Vlastnictví = zahrnuje práva vlastníka věc držet, užívat, požívat plody a užitky a nakládat (disponovat) s ní svou mocí a ve svém zájmu
Předmětem práva vlastnického = pouze hmotné předměty (věci, byty, nebytové prostory, ne však majetková práva (např. pohledávky)

Výkon vlastnického práva nesmí omezovat oprávněné zájmy jiných osob
Držba = stav, kdy určitá osoba fakticky věc ovládá a nakládá s ní jako s vlastní (narozdíl od detence), nebo kdy vykonává určité právo pro sebe
Držitel věci = ten, kdo s věcí nakládá jako s vlastní nebo kdo vykonává právo pro sebe
Věcná práva k věci cizí = např. zástavní právo, zadržovací právo nebo tzv. věcná břemena

APLIKACE PRÁVA

- forma uskutečňování realizace práva činností státních orgánů (správních orgánů, soudů), a to individuálními právními akty

Správní orgány – státní orgány, vykonávají státní správu jako druh činnosti státu (vláda, ministerstva, okresní úřady, FÚ, ŽÚ, OSZZ, celnice apod.)
- jsou vždy subjektem, ale i rozhodcem ve správním řízení
Správní řízení – postup, ve kterém orgány státní správy rozhodují o právech, o právem chráněných zájmech nebo o povinnostech FO či PO."

Poznámka

Některé okruhy jsou zpracovány povrchně.
Částečně čerpáno z: http://www.seminarky.cz/Teorie-prava-4958.
http://seminarky.cz/Pravni-vztahy-690.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14649
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse