Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vznik a vývoj sociologie - maturitní otázka 5/23

Vznik a vývoj sociologie - maturitní otázka 5/23

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Další díl maturitních otázek se věnuje vzniku a vývoji sociologie. Obsahuje informace o jejím dějinném vývoji od 19. století do současnosti. Zabývá se dobou velkých teorií, jejími představiteli a popisuje vývoj ve 20. století. Stručně seznamuje s českou sociologií a zmiňuje několik jejích zástupců. V závěru uvádí příklady několika sociologických disciplín, charakterizuje sociologický výzkum a jeho metody. Vypracovanou předchozí maturitní otázku naleznete zde Vliv zátěžových situací na rozvoj osobnosti, duševní zdraví a nemoc - maturitní otázka 4/23 a následující zde Socializace jako psychologicko-sociologický proces - maturitní otázka 6/23.

Obsah

1.
Stručný dějinný vývoj sociologie
1.1
Doba velkých teorií
1.1.1
Karl Marx
1.1.2
Herbert Spencer
1.1.3
Émile Durkheim
1.1.4
Max Weber
1.1.5
Vilfredo Pareto
1.2
Vývoj ve 20. století
1.3
Česká sociologie
2.
Sociologické disciplíny
3.
Metody sociologie

Úryvek

"Sociologie je věda, která se snaží podat celkový obraz společnosti (společenských jevů a vztahů), její struktury a zákonitosti jejího vývoje. Snaží se formulovat obecně platné principy společenského vývoje a poznat pravidla života sociálních skupin. Z latinského societas = společnost a řeckého logos = rozum, věda.

Stručný dějinný vývoj sociologie
Problematika lidské společnosti je neoddělitelnou součástí filozofického myšlení již od doby Platona ve starověku. Vznik sociologie jako vědní disciplíny se klade do 19. století.
Velká francouzská revoluce a průmyslová revoluce v Evropě v polovině 19. století způsobily rozpad tradiční lidské pospolitosti. Urbanizace a industrializace, určující činitele moderní společnosti, vedly ke vzniku řady problémů a konfliktů. Na tuto situaci reagoval francouzský filozof August Comte (1798-1857) svým požadavkem na ustanovení nové vědní disciplíny, která bude pozitivisticky, tedy na základě faktů, studovat společnost a přitom využívat poznatků ostatních společenských věd, které má zastřešovat. Průmyslovou společnost klade do opozice vůči nábožensky orientované a vojensky zaměřené společnosti tradiční a věří v její vědecké řízení. Sociologie tak má sloužit reorganizaci společnosti a racionální organizaci výroby. Sociologie má řešit dva základní problémy: zkoumat společenský řád (statika) a společenský vývoj (dynamika). Comte došel k závěru, že jednotlivé společnosti procházejí třemi stadii (teologickým, metafyzickým a pozitivistickým) a společenský řád lze zajistit vědeckým řízením společnosti.

Doba velkých teorií
První vývojové období (od 40. let 19. století do 20. let 20. století) je nazýváno dobou velkých teorií. Mezi nejvýznamnější představitele tohoto období patří Durkheim, Marx a Weber.
Karl Marx (1818 – 1883) nasměroval sociologii na studium tzv. společenskoekonomických formací (je vždy charakterizována společenskými třídami, jež mají opačné ekonomické zájmy, a konflikt mezi nimi vede k revoluci a nastolení nové socioekonomické formace). Na rozdíl od Comta, Spencere a Durkheima, kteří viděli v kapitalismu spíše příslib pozitivního vývoje moderní společnosti, spatřoval Marx v moderním průmyslovém kapitalismu příčinu problémů moderního světa a upozorňoval na rozpory a boje mezi různými sociálními skupinami. Jeho utopickou představou bylo vybudování beztřídní komunistické společnosti.
Poznatky přírodních věd, z nich především Darwinova evoluční teorie (organicistický směr), vedly Herberta Spencera (1820 – 1903) ke srovnání lidské společnosti s biologickým organismem. Společenská evoluce povede k dosažení svobody jednotlivce, státní moc má být podřízena vůli občanů. Neusiloval o změny či řízení zlepšené společnosti, spíše doufal v její lepší a plnější pochopení. Jako přesvědčený stoupenec liberalismu se domníval, že společnost ponechaná sama sobě je schopna harmonického vývoje směřujícího samovolně k dosažení optimálního stavu. Byl proto proti reformám, socialismu a třídnímu boji. Rozvíjel evolucionalismus a naturalismus, tedy přesvědčení o jednotě zákonů společenských a přírodních.
Tento naturalistický přístup odmítl Émile Durkheim (1858 – 1917). Požadoval výklad společnosti jen z ní samé. Společnost ovlivňuje jedince díky existenci sociálních jevů (vše vyznačující se sociální povahou zvnějšku působící na lidské jednání a je determinující). To jsou všechno jevy, které existují nezávisle na vědomí individua a přitom na něj vyvíjejí tlak (např. právní normy, jazyk, náboženská dogmata). Zdůrazňoval nezbytnost chápání lidského chování na pozadí širšího společenského kontextu, když upozorňoval na emotivní, mimo racionální až rituální základ lidského soužití. Dělbu práce považoval za významný faktor stavu a směřování společnosti. Náboženství chápe jako faktor posilující skupinovou integritu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20318
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse