Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vznik živnostenského oprávnění

Vznik živnostenského oprávnění

Kategorie: Podniková ekonomika, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato seminární práce se zabývá problematikou živnostenského oprávnění. V úvodní části autor definuje obecné pojmy týkající se tohoto problému. Uvádí prameny živnostenského práva a jejich členění. Dále upřesňuje, jak lze získat živnostenské oprávnění i jak zaniká toto oprávnění. Teoretické informace autor prokládá danou právní úpravou k problematice a také svými názory a poznatky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1
Prameny živnostenského práva
2.1.1
Formální prameny živnostenského práva v ČR
2.2.
Živnostenské oprávnění
2.2.1
Charakteristika živnostenského oprávnění
2.2.2
Vznik živnostenského oprávnění
2.2.3
Průkaz živnostenského oprávnění
2.2.4
Zánik živnostenského oprávnění
3.
Závěr
4.
Použité zdroje

Úryvek

"2.1.1 Formální prameny živnostenského práva v ČR
Hned na úvod je třeba se pozastavit nad jednou velmi zásadní skutečností, spíše komplikaci. V právním řádu České republiky je zakotven dualizmus obchodního a občanského práva. Tato skutečnost s sebou nese za následek určitou rozdílnost v celkové úpravě obchodněprávních a občanskoprávních vztazích. Pokud se zabýváme danou oblastí je nutné využívat jednak jakého „zdvojení“ občanského práva na právo občanské (využíváno pro soukromé osoby) a na právo obchodní (pro podnikatele a nejrůznější obchodníky). Prvotním základem právní úpravy zabývající se podnikáním je obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, dále pouze ObZ). Je zde obsažena celková úprava, vymezení, rozčlenění právních institutů, jež se týkají podnikání, např. vymezení podnikání jako činnosti, definice podnikatelů, oblast firmy, změny v obchodních společnostech a jiné záležitosti. Na základě uvedeného zákona je třeba v určitých ohledech velmi podstatně odlišit „status“ podnikatele od „běžného“ člověka, který nepodniká. Jedná se zejména o určité odlišnosti a změny od občanskoprávního statusu.
V ObZ je mimo jiné uvedena definice různých skupin podnikatelů, jednu skupinu tvoří živnostníci (§ 2 odst. 2 písm. b) ObZ). V této oblasti je do jisté míry velká propojenost několika odlišných zákonů a předpisů naprosto jednoznačná. Mnohé společné a na sebe navzájem navazující můžeme např. nalézt v živnostenské zákoně [zákon č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), dále jen ŽZ)] a ObZ. Uvedená propojenost obou právních úprav je podstatná, navíc ovlivňuje i samotný seznam pramenů živnostenského práva, což nesmíme nikterak opomíjet.
Za základ úpravy živnostenského práva můžeme považovat dva zákony, jedná se o:
- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon),
zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.

V uvedených dvou zákonech je blíže přiblížena a ujasněna základní úprava podmínek, které jsou třeba pro vznik živnostenského oprávnění, současně s vymezením daných orgánů veřejné správy, které není možné pominout. Jak jsem již uváděl výše, jedná se o dva zákony, které tvoří velmi důležitý základ, kostru oblasti živnostenskoprávní. Je pochopitelné, že na ně navazují další zákony a předpisy, které danou problematiku upravují, upřesňují, člení, alespoň by tomu tak mělo v praxi být, některé z nich uvedu:
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie (zákon o uznávání odborné kvalifikace),
Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání,
Zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky,
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
Zákon č. 130/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele."

Poznámka

Práce pro Brno International Business School, předmět Právo v podnikání. Obsahuje překlepy a chyby v diakritice.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20991
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse