Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Vztah a role komor Parlamentu ČR - bakalářská práce

Vztah a role komor Parlamentu ČR - bakalářská práce

Kategorie: Politologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem práce je popsat činnost obou komor Parlamentu ČR, jejich vzájemný vztah, jakož i jejich vztah vůči ostatním ústavním orgánům. První část práce se věnuje historickému vývoji zákonodárných orgánů jednotlivých státních útvarů, rozkládajících se na evropském kontinentu, stejně jako vývoji těchto orgánů v českých zemích od roku 1848. Další blok je zaměřen již na současné volební právo, způsob voleb do Parlamentu ČR a nezastupitelnou úlohu politických stran. Třetí blok je rozdělen do dvou částí. V první části je popsána činnost Poslanecké sněmovny, její orgány a způsoby jejich ustavení a v druhé části činnost orgánů ustavených v Senátu. Dále je práce zaměřena na vzájemný vztah obou komor a na průběh legislativního procesu, postupně od návrhu zákona až po podpis prezidenta republiky pod přijatý zákon.

Obsah

Úvod
1.
Historický vývoj zákonodárných orgánů
1.1
Vývoj parlamentarismu na evropském kontinentu
1.2
Zákonodárné orgány v českých zemích do roku 1945
1.3
Zákonodárné orgány Československa po 2. světové válce
2.
Ústavní vymezení zákonodárné moci a volby do Parlamentu ČR
2.1
Základní předpoklady právního státu
2.2
Volební právo
2.3
Politické strany
2.4
Volební systémy
2.5
Vyhlašování voleb a jejich průběh
2.6
Zpracování výsledků voleb do Poslanecké sněmovny
2.7
Zpracování výsledků voleb do Senátu
3.
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
3.1
Ustavující schůze Poslanecké sněmovny
3.2
Jednání v Poslanecké sněmovně
3.3
Hlasování ve Sněmovně
3.4
Vztah Sněmovny a vlády
3.5
Orgány Poslanecké sněmovny
3.5.1
Komise Sněmovny
3.5.2
Výbory Sněmovny
3.5.3
Delegace Parlamentu ČR
3.5.4
Pracovní skupina
3.6
Poslanecké kluby
4.
Senát
4.1
Vznik Senátu
4.2
Zasedání Senátu
4.3
Jednání v Senátu
4.4
Hlasování v Senátu
4.5
Orgány Senátu
4.5.1
Výbory Senátu
4.5.2
Komise Senátu
4.5.3
Zastoupení Senátu ve stálých delegacích Parlamentu České republiky
4.6
Senátorské kluby
5.
Vztah komor Parlamentu ČR
5.1
Zákonodárný proces z pohledu Poslanecké sněmovny
5.1.1
Prvé čtení návrhu zákona
5.1.2
Druhé čtení návrhu zákona
5.1.3
Třetí čtení návrhu zákona
5.1.4
Výjimky při projednávání návrhu zákona v trojím čtení
5.2
Zákonodárný proces z pohledu Senátu
5.2.1
Zkrácené jednání Senátu o návrzích zákonů a mezinárodních smlouvách
5.2.2
Zákonná opatření Senátu
5.3
Projednávání zákona zamítnutého Senátem nebo vráceného Sněmovně s pozměňovacími návrhy
5.4
Suspensivní veto prezidenta
5.5
Vztah Parlamentu ČR a prezidenta republiky
6.
Role obou komor Parlamentu ČR
7.
Výsledky
Závěr

Úryvek

"Germánské říše byly monarchiemi, panovník byl nejvyšší autorita a opíral se o svou družinu. „Starobylé kořeny měla také lidová shromáždění, kterých se zúčastňovali všichni svobodní muži. Panovníci je svolávali pravidelně a se svými bojovníky na nich projednávali všechny závažné problémy života země. Postupem času, jak se prohlubovaly společenské rozdíly mezi příslušníky germánských kmenů a jak se tyto kmeny spojovaly do velkých kmenových svazů, přebírala poradní funkci lidových shromáždění užší shromáždění světských a duchovních předáků.“ Hlavním pramenem germánského práva byly právní obyčeje a v pozdějších obdobích královské zákony, které byly ovlivněny římským právem. V průběhu 6 století byly postupně jednotlivé germánské kmeny poraženy Maury na jihozápadě (Pyrenejský poloostrov) a Byzantinci na východě. V roce 774 byla poslední germánská říše (Langobardská) připojena k Franské říši.
Franská říše sehrála významnou roli při přechodu společnosti k feudalismu. Rozkládala se v západní části Evropy a postupně rozšířila svůj vliv i do východní Evropy a na Balkán. Franská říše byla dědičnou monarchií. Král měl nejvyšší zakazovací a přikazovací pravomoc a měl i své poradní sbory, které byly nazývány březnová pole (podle období každoročního svolávání). Později byla vojenská shromáždění nahrazena sjezdy předáků země, které se scházely 4 krát ročně a nazývaly se curia. Těmto shromážděním král předkládal návrhy zákonů. Nejvyšším úředníkem byl majordom, který byl správcem královského paláce a náčelníkem královské družiny. Od druhé poloviny 6. století postupně dochází k přechodu veškeré moci a politického vlivu do rukou majordomů. Ti postupně soustředili ve svých rukou veškerou vojenskou a správní moc v království a stali se faktickými vládci V roce 843 byla verdunskou smlouvou Franská říše rozdělena na tři části - území připomínající dnešní Itálii, Francii a Německa. Po rozpadu Franské říše se saský král Ota I. pokusil vytvořit nové západoevropské impérium. V roce 961 dobyl Itálii, slíbil ochranu papeži a stal se zakladatelem Svaté říše římské, která po několik staletí ovlivňovala veškeré dění na evropském kontinentu. Stala se univerzálním útvarem, v jejímž čele stáli císař s papežem. I když měl římský císař snahu stavět se nad veškeré evropské panovníky, často narážel na jejich odpor. V jednotlivých zemích vládli panovníci, kteří si vytvářeli své poradní orgány, do nichž přicházeli příslušníci dynastií a tak postupně vznikaly dvorské sjezdy a sněmy, které rozhodovaly o všem, co jim předložil panovník.
V té době vznikly první zákonodárné sbory mimo kontinentální Evropu. Za nejstarší doposud fungující parlament světa je považován islandský Althing, který se začal scházet již v roce 930 na místě nazývaném Tingvellir (islandsky Sněmovní pláně). Nejmocnějším mužem v zemi se stal zákonopravce, který znal zákony zpaměti. K jejich sepsání došlo až v roce 1117. Parlament měl moc zákonodárnou, ale o výkonnou už se starat nemohl. Islanďané neměli panovníka ani armádu. Tato událost znamenala počátek islandského společenství. Dokonce i po připojení Islandu k Norsku se v Althingu ještě konala zasedání a to až do roku 1800, kdy byla tato zasedání na několik desetiletí přerušena. Obnovena byla v roce 1843, ale to již byl parlament přesunut do Reykjavíku, kde sídlí až do současnosti. Tingvellir je dodnes posvátným místem všech Islanďanů. I když dnes Althing zasedá v Reykjavíku, jde-li o něco mimořádně důležitého, vyrážejí poslanci po vzoru předků na Tingvellir ke Skále zákonů. Pro úplnost ještě dodávám, že „prvním zákonodárným sborem byl Ukkim neboli dvoukomorový parlament v Uruku (Irák) ustanovený kolem roku 2800 př. n. l. a zákonodárný sbor s nejdelší nepřerušenou historií zasedá v Tynwaldu na ostrově Man (Velká Británie) – založen v roce 979."

Poznámka

Tato práce obsahuje obrázky, tabulky a grafy. Čistého textu v práci je cca 55,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14456
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse