Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Vztah společnosti k jedincům s postižením - vypracované okruhy ke zkoušce SZZk (Bc.)

Vztah společnosti k jedincům s postižením - vypracované okruhy ke zkoušce SZZk (Bc.)


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o tři vypracované okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu pedagogika a psychologie. První okruh se zabývá vztahem společnosti k jedincům s postižením, jeho historickým vývojem, i současným stavem. Uvádí základní klasifikace postižení a věnuje se sociální roli člověka s postižením. Druhý okruh popisuje mentální, smyslové, řečové a tělesné postižení. Poslední otázka obsahuje nejen obecnou charakteristiku sociálně patologických jevů, ale zmiňuje také příčiny sociálního selhávání, prevenci, terapii a systémy péče.

Obsah

1.
Vztah společnosti k jedincům s postižením
1.1.
Postavení člověka s postižením v historii a dnes
1.2.
Přístupy společnosti k jedincům s handicapem
1.3.
Norma a normalita
1.3.1.
Pojetí normality
1.4.
Typy postižení
1.5.
Druhy pomoci
1.5.1.
Prevence
1.5.2.
Rehabilitace
1.5.3.
Vyrovnání příležitostí
1.6.
Osobnost člověka s postižením
1.6.1.
Postižení a osobnost
1.6.2.
Postižená osobnost a sociální vztahy
1.6.3.
Postižený člověk v rodině
2.
Speciálně pedagogická problematika jedinců s postižením
2.1.
Mentální postižení (retardace)
2.2.
Smyslová postižení
2.2.1.
Člověk se zrakovým postižením é, řečové a tělesné postižení
2.2.3.
Nevidomí
2.2.4.
Člověk se sluchovým postižením
2.2.5.
Problematika lidí s vadami řeči a poruchami
2.3.
Tělesné postižení
3.
Obecná charakteristika sociálně patologických jevů
3.1.
Sociálně patologické jevy
3.2.
Jak nahlížet na normu a normalitu?
3.3.
Sociální deviace x porucha chování
3.4.
Poruchy osobnosti (dle Vágnerové 2004)
3.5.
Vrozené (+ získané) poruchy osobnosti
3.6.
Disociální porucha osobnosti (dříve psychopatie)
3.7.
Příčiny poruch chování
3.8.
Prevence sociálně patologických jevů
3.9.
Prevence v oblasti sociální
3.10.
Přiblížení některých aktivit prevence drogových závislostí
3.11.
Instituce a zařízení pro vyhledání poradenské pomoci a spolupráce

Úryvek

"POSTAVENÍ ČLOVĚKA S POSTIŽENÍM V HISTORII A DNES
Dvě teorie vzniku člověka - evoluce à člověk s postižením se pro nás stává nedílnou součástí přírody (!!! pozor - existuje přirozený výběr)
- stvoření (kreativistická) à člověk byl stvořen jako bytost dokonalá - ??? otázka: kde se handicap vzal
- současný charakter vztahu výrazně ovlivnil předchozí vývoj člověka a jeho společenství
- postižení vždy přijímáni velmi rozporuplně à se sklonem podceňovat až pronásledovat X litovat až přeceňovat je
- obavy z nového (i neobvyklého, postiženého) již u živočišného předchůdce člověka - např. experimenty se šimpanzi:
- nejmenší přijímají novou věc stejně jako ostatní věci
- dětský věk - neofilie = záliba v novém
- dospělý věk - neofobie = princip sebezáchovy - dávat si pozor (řešení přivykání)
- vztah k postiženým vždy odrážel aktuální socio-kulturní a filozoficko-náboženské souvislosti à s nimi se i měnil
Přístupy společnosti k jedincům s handicapem:
1) Represivní období - v pravěku - zabíjeni nebo ponecháváni svému osudu (ekonomická + mravní nestabilnost společnosti à nemohla si dovolit živit slabé jedince)
2) Zotročování - většina starověkých civilizací
- ve starověku; likvidace, zotročování, zneužívání (např. Sparta)
- Platón à postižení by neměli mít potomky (prevence)
- Aristoteles à je nezbytné je úplně vymýtit ?!?!?!?
- represe nebyly zásadou, tento přístup převládal, ale byly i civilizace s odlišným = charakterním přístupem (Řím, Babylón)
3) Charitativní (středověk) - křesťanská empatie - vztah k trpícím
- opět s vyjímkami, existovaly i represivní formy chování
- Islám + Judaismus à rovněž náboženská i sociální pravidla
- vznik organizování péče, institucionální pomoci (v klášterech, špitálech)
- 313 císař Konstatnin přijímá Křesťanství jako státní náboženství
4) Humanistické - renesanční humanismus + osvícenství (17. - 18. stol.) - programová pomoc, vznik institucí (již se užívají vědecké přístupy)
- počátky vědeckého vývoje medicíny a změna pohledu na svět
- postižené nazývali SLABOMYSLNÍ
- 1770 objevení znakové řeči pro neslyšící osoby (abé z Francie)
- 1776 první ústav pro hluchoněmé
- 1786 v Praze založena škola pro sluchově postižené (znaková řeč)
- vznikaly dohady, zda je lepší znaková nebo orální (odezírání) řeč
- 1807 ústav pro slepé
- 1829 Ludvík Brail - písmo
- 1886 ústav pro tělesně postižené
- 1896 ústav pro slabomyslné (1. pomocná třída při obecné škole u sv.Jakuba v Praze)
- 1913 vzniká Jedličkův ústav
5) Rehabilitační (po 2. sv. válce) - vědecké a odborné postupy, spojení léčby a nápravy s výchovou
- u nás byli v období NORMALIZACE postižení co nejvíce segregováni do ústavů podle jednotlivých druhů postižení
- rozvoj pedagogických směrů à výchova lidí s postižením
- nové technologie v rehabilitaci, protetice
6) Preventivní (preventivně integrační) - prevence handicapu
- zdůrazňuje začlenění postižených do běžné společnosti
- směřování k inkluzi (konec 20. stol. - současnost)
- nelze udělat absolutní prevenci, INTEGRACE"

Poznámka

Tato práce obsahuje překlepy.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://www.zkola.cz/zkedu/rodiceaverejnost/socialnepatologickejevyajejichprevence/socialnepatologickejevyajejichprevenceobecne/15367.aspx.
Okruhy ke státní bakalářské zkoušce z předmětu Pedagogika a psychologie pro sociální pracovníky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16601
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse