Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Vztah veřejné správy k regionálnímu rozvoji - přednáška 10/15

Vztah veřejné správy k regionálnímu rozvoji - přednáška 10/15

Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky se zabývají vztahem veřejné správy k regionálnímu rozvoji. Text se skládá ze dvou částí. V první části Popisuje oblasti a strategie regionálního rozvoje dle Zákona o podpoře regionálního rozvoje. Ukazuje, na co je v daných strategiích kladen důraz a definuje základní pojmy dané problematiky. Druhá část pak uvádí formy spolupráce obcí, jakými jsou kupříkladu mikro a euroregiony. Předchozí přednášku naleznete zde Komunální a krajský volební systém - přednáška 9/15 a následující zde Základní pojmy regionální rozvoje, obast rozvojových projektů - přednáška 11/15.

Obsah

1.
Regionální rozvoj (RR) dle Strategie RR ČR 2007-13
2.
Zákon o podpoře RR č. 248/2000 Sb.
2.1
Oblasti podpory
2.2
Regiony podporované státem
2.3
Finanční podporu
2.4
Podporu regionálního rozvoje krajem
2.5
Působnost správních úřadů, krajů a obcí při podpoře RR
2.6
Koordinaci hospodářské a sociální soudržnosti
3.
Strategie RR cestovního ruchu ČR
3.1
Zásady regionální politiky ČR:
3.2
Hlavní faktory RR
3.3
Regionální struktura
3.4
SWOT analýza
3.5
Strategický rámec
4.
Formy spolupráce obcí
4.1
Svazek obcí
4.2
Spolupráce obcí s fyzickou a právnickou osobou (FO a PO)
4.3
Spolupráce obcí s obcemi jiných států
4.4
Mikroregiony
4.5
Euroregiony

Úryvek

"- hospodářská a sociální soudržnost = opatření k vyrovnání rozdílů mezi regiony v rámci EU

- vymezuje:
a) oblasti podpory
- rozvoj podnikání: s cílem zlepšit hosp. strukturu, vytvářet nová pracovní místa a stabilizovat ohrožená pracovní místa
- rozvoj lidských zdrojů: zvyšování kvalifikace, zabezpečení vzdělávání a rekvalifikace
- výzkum a technologický vývoj: podpora zavádění nových technologií, inovací, posilování výzkumných kapacit
- rozvoj CR a volnočasových aktivit (včetně jejich infrastruktury)
- rozvoj občanské vybavenosti v regionech, dopravní obslužnosti
- rozvoj sociálních a zdravotnických služeb (dostupnost, zlepšování úrovně)
- ochrana ŽP a udržení kulturní krajiny
b) regiony podporované státem
1) regiony se soustředěnou podporou státu, které se dle charakteru svého zaostávání dělí na strukturálně postižené, hospodářsky slabé, venkovské regiony
2) ostatní regiony
c) finanční podporu
- ve SR se vyčleňují finanční prostředky na realizaci státního programu RR
- poskytnutá finanční podpora je jen doplňkovou výpomocí, není na ni právní nárok
- příjemce je povinen před jejím převzetím doložit finanční zajištění jeho podílu z vlastních nebo jiných finančních zdrojů
- příjemci podpory mohou být kraje, sdružení obcí nebo obce a jimi založené PO, podnikatelé, NNO, ostatní PO, které o ni požádají a předloží projekt, kterým se má opatření obsažené ve státním programu RR realizovat
- finanční podpora se poskytuje ve formě dotací, úvěrů se zvýhodněnou sazbou a dobou splatnosti, návratných finančních výpomocí
d) podporu regionálního rozvoje krajem
- kraj v rámci samostatné působnosti podporuje rozvoj regionů, které jsou vymezeny v programu územního rozvoje kraje (PÚRK)
- PÚRK obsahuje analýzu hospodářského a sociálního rozvoje územního obvodu kraje, charakteristiku silných a slabých stránek a hlavní směry rozvoje
- vymezuje regiony, které je třeba podporovat, oblasti podpory a navrhovaná opatření
- krajský rozpočet vyčleňuje prostředky na uskutečňování
e) působnost správních úřadů, krajů a obcí při podpoře RR - př.:
- ministerstvo
- koordinuje činnost všech dotčených správních úřadů při přípravě a realizaci strategie RR a státních programů RR
- vypracovává návrh (spolu s kraji a dotčenými ústředními správními úřady) strategie RR a návrh státních programů RR a předkládá je vládě ke schválení
- kontroluje plnění státních programů RR
- zajišťuje mezinárodní spolupráci, spolupráci s EU v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti
- obce
- pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností zajišťují dílčí úkoly spojené s procesem podpory RR
- povinny na žádost ministerstva nebo kraje poskytnout součinnost při přípravě a realizaci strategie RR, státních programů RR a programů rozvoje územního obvodu kraje
- obec ve své samostatné působnosti:
- spolupracuje s krajem, na jehož území se nachází, při přípravě a realizaci PÚRK
- může podporovat rozvoj podnikatelských aktivit potřebných pro rozvoj regionu (př. formou technické a investiční přípravy pro investory)
- sdružovat své prostředky se sousedními obcemi a dalšími PO při zajišťování rozvojových programů, které jsou společné více obcím..."

Poznámka

Psáno v heslech. Obsahuje velké množství zkratek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21401
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse