Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Xenofanés - srovnání s hebrejským monoteismem - esej

Xenofanés - srovnání s hebrejským monoteismem - esej

Kategorie: Filozofie, Religionistika/Náboženství

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce formou eseje srovnává Xenofanův pohled na teologii s hebrejským náboženstvím. Uvádí seznam zlomků, ve kterých se Xenofanés tématu teologie věnuje. V závěrečné kapitole se zamýšlí nad principem jednoho boha v judaismu a u Xenofana.

Obsah

1.
Úvod
2.
Xenofanův Jeden
2.1.
Xenofanovy teologické texty
2.1.1.
Zaprvé – kritika homérské představy
2.1.2.
Zadruhé – koncepce jednoho Boha
2.1.3.
Zatřetí – ostatní kritické i nekritické teologické postřehy
2.1.4.
Začtvrté – výroky, které mnohdy přesahují do oblasti filozofie, fyziky...
3.
Adonaj echad
4.
Závěr

Úryvek

"Adonaj echad
„Dovolte mi, velevážený rabi, jak nahlížíte na mou theorii, že veškerenstvo, totiž Bůh jeden jest; jeden, který je ze všech stran stejný, to znamená vzhledu koule, totiž kulový? Není váš Jahve snad podobných projevů?“
„Ráčej vodpustit, milý řecký pane, maj recht, že Bůh je jen jeden. Ale neříkaj mi, že mu nejsou v ničem podobný. Ó Adonaj mi to prosím nepočítej za hřích, ale myslím, že vo tom vostatním víme vobá leda tak kulový.“
Doufejme, že je každému hned jasné, že uvedený rozhovor je smyšlený a jedná se jen o vtip. Bůh do všech stran stejné a z toho odvozené kulové podstaty prostě není židovstvím přijímaný. Ale začněme své shrnutí od začátku.
Náboženství Hebrejů neboli židovství, je nejstarším monoteistickým náboženstvím. Judaisté jsou toho názoru, že Jahve, (v židovském podání nevyslovitelný Adonaj), je „jediný Bůh a je věčný. Nemá tedy žádného začátku a žádného konce. Nenarodil se a nezemře. Nebyl nikdy dítětem a nebude nikdy starcem. Nikdy nevznikl a nikdy nezanikne. Bůh je pouhý duch, nemá tedy žádného těla, žádné postavy, žádné podoby a my jej můžeme chápat jen svým duchem, ale ne svými smysly. Nemůžeme ho ani barvami namalovat, ani ze dřeva vyřezat, ani z kamene vytesat, ani z kovu ulít. Ježto nemá těla, nemá také tělesných potřeb, pudů a vášní. Nejí, nepije, nespí, nemá nikoho v nenávisti, nezávidí nikomu, nemstí se na nikom. On je podle představ našich předků všemoudrý a všemohoucí, proto byl s to vytvořit sám bez rádců a pomocníků úžasně dokonalé, obrovské a velkolepé dílo, stvořil celý svět, to nádherné nebe, jež se klene nad námi, slunce, měsíc a hvězdy a vytkl jim jejích funkce ve vesmíru.“
Základní myšlenkou hebraismu je biblický verš „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.“ (Slyš Izraeli Adonaj (milosrdenství) je naším Bohem (spravedlností) Adonaj je Jeden!) S Xenofanem tedy židé sdílí princip jednoho Boha, jeho všemocnost, vševědoucnost, nezrozený počátek, dokonce i to, že nemá tělo ani vášně. Rozdílným je ovšem způsob existence Boha ve všem – s tímto panteistickým pojetím se židovství neztotožňuje, protože by to jednak připouštělo myšlenku, že i hřích je součástí Boha, za druhé by to narušovalo Boží princip svobody pro každého stvořeného tvora, který má tu možnost Boha nepřijmout, to znamená narušit svou důvěru k Němu. Tomu se říká hřích.
Sám Adonaj, jak by židé napsali B-h či H-din, se v Tenaku o sobě vyjadřuje těmito slovy: „Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: "Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Kdo je jako já? Jen ať se ozve! Ať to oznámí, ať mi to předloží! Od chvíle, kdy jsem navěky ustavil svůj lid, kdo mu oznamuje, co přijde a co má nastat? Nestrachujte se! Nebuďte zmateni. Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové. Což je Bůh kromě mne? Jiné skály není, já o žádné nevím."“
Pokud víme, že o Xenofanésovi pojednávali především jeho kolegové filozofové, resp. později i teologové, kteří svými slovy jeho práci shrnují či komentují, není možné, abychom na závěr stati o židovství nenechali promluvit židovského autora. Je jím bývalý vrchní československý zemský rabín Richard Feder:
„Jsme otci monoteismu a jeho nejstarší a nejobětavější vyznavači. Ten nás učinil myslícími a soucitnými lidmi, ten nás udělal am olam — národem věčným. Jako tací doufáme v lepší budoucnost všeho lidstva. Ta nadejde, jakmile odložíme pýchu a domýšlivost a spojíme se a vytvoříme jednotné lidstvo, usilující o dobro a blaho všech… Tak pevně věříme a doufáme my Židé, že bude Hospodin panovat na věky věků a voláme: “Hospodin je jediný a jeho jméno je Jediný.““

Poznámka

Práce pro předmět Dějiny filosofie (antika a středověk).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17311
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse