Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Žádost o poskytnutí bankovního úvěru firmě Klia

Žádost o poskytnutí bankovního úvěru firmě Klia

Kategorie: Banky, Finance

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato seminární práce si klade za cíl vyhodnotit na základě dostupných údajů finanční situaci vybraného podniku a shromáždit podklady pro poskytnutí úvěru na pořízení skladu. Seminární práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na představení společnosti Klia CZ, s. r. o. Je zde popsán firemní management, SWOT analýza a mezoprostředí podniku. V části teoretické je charakterizována metodika finanční analýzy a především jsou představeny ukazatele poměrové analýzy. V praktické části je nastíněna současná situace na trhu květin. Jsou vyčísleny konkrétní hodnoty poměrových ukazatelů a součástí je i splátkový kalendář nezbytný ke splácení úvěru. V závěru je kalkulace tržeb a předpokládaný vývoj firmy pro rok 2011.

Obsah

1.
Úvod
2.
Společnosti Klia CZ, s. r. o.
2.1.
Představení společnosti
2.2.
Management firmy
2.3.
SWOT analýza firmy Klia CZ
2.4.
Odběratelé a dodavatelé
3.
Teoretická část
3.1.
Finanční analýza
3.2.
Zdroje informací pro finanční analýzu
3.2.1.
Rozvaha
3.2.2.
Výkaz zisku a ztráty
3.2.3.
Výkaz cash flow
3.3.
Metody finanční analýzy
3.4.
Poměrová analýza
3.4.1.
Ukazatele likvidity
3.4.2.
Ukazatele rentability
3.4.3.
Ukazatele finanční stability a zadluženosti
3.4.4.
Ukazatele aktivity
3.5.
Žádost o bankovní úvěr
4.
Praktická část
4.1.
Představení projektu
4.2.
Situace na trhu
4.3.
Finanční analýza firmy
4.3.1.
Ukazatele likvidity
4.3.2.
Ukazatele rentability
4.3.3.
Ukazatele finanční stability a zadluženosti
4.3.4.
Ukazatele aktivity
4.4.
Splátkový kalendář
4.5.
Předpokládaný vývoj na rok 2011
5.
Závěr
6.
Přílohy (tabulky, text, kopie dokumentů)

Úryvek

"2 Společnost KLIA CZ s. r. o.
2.1 Představení podniku
Společnost KLIA CZ s. r. o. je společnost s ručením omezeným, která vznikla v roce 1991. Do obchodního rejstříku byla zapsána 7.7. 2003 s předmětem podnikání:
- velkoobchod,
- specializovaný maloobchod,
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví,
- návrhářská, designerská a aranžérská činnost,
- pronájem a půjčování věcí movitých,
- zprostředkování obchodu.
Hlavní činností společnosti KLIA CZ s. r. o. je velkoobchodní dovoz a prodej do maloobchodní sítě, především květinářství.
Ve své nabídce na obou prodejnách v Ostravě a Bohuslavicích má společnost široký sortiment řezaných i hrnkových květin včetně rostlin interiérových a velmi široký sortiment dekorativního a aranžérského materiálu a zboží pro květináře a floristy.
Společnost sídlí v Bohuslavicích, kde je také umístěn sklad společnosti. V roce 2008 byla otevřena nová prodejna v Ostravě-Přívoze.
Veškeré zboží, které firma KLIA CZ s. r. o. prodává, je vybaveno certifikáty o shodě. Od roku 2003 je podnik zařazen do systému hospodaření s obaly EKO-KOM.
Společnost nemá žádné organizační složky v zahraničí
Od 29.11. 2005 má Klia CZ s. r. o. uzavřenou smlouvu s Českou spořitelnou a. s. o kontokorentním úvěru s možností čerpání prostředků do výše 25 000 tis. Kč. Účelem je financování oběžných prostředků a pohledávek vzniklých na základě smlouvy o otevírání akreditivů.


2.2 Management firmy
Zakladateli a zároveň současnými majiteli společnosti jsou manželé Anna a Josef Klišťovi. Do firmy vložili základní kapitál 200 000 Kč. K období roku 2009 má firma 2 řídící pracovníky a 70 ostatních zaměstnanců (viz. příloha 1 - Organizační struktura).
Nezávislými auditory společnosti jsou Ing. Zdenka Bartošová a Ing. Vladimír Hrabovský.

2.3 SWOT analýza firmy KLIA CZ s. r. o.
Na základě SWOT analýzy můžeme zjistit silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby firmy. Z těchto poznatků můžeme navrhnout změny nebo se vyvarovat případným hrozbám na trhu.

Silné stránky: Slabé stránky:
- dlouholetá působnost na trhu, - výkyvy hospodářského výsledku,
- dobré vztahy se zákazníky, - závislost na dovozu zboží,
- stabilní vedení, - velká vzdálenost odběratelů a
- dlouhodobé obchodní vztahy s MO, dodavatelů.
- kvalita služeb,
- dobré jméno firmy,
- dobrá platební schopnost.
Příležitosti: Hrozby:
- široký výběr distribučních kanálů, - vysoká konkurence,
- získání nových zakázek, - změna na trhu,
- spokojenost zákazníků, - změny poptávky.
- možnost zvýšit tržby"

Poznámka

Důležité pojmy jsou zvýrazněny tučně. Součástí práce jsou přílohy v rozsahu cca 15 stran. Práce obsahuje tabulky, schémata, grafy nebo kopie dokumentů. Čistý text je cca 16 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24090
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse