Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Zahraniční obchod a cla - maturitní otázka 14/25

Zahraniční obchod a cla - maturitní otázka 14/25

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka uvádí téma zahraniční obchod a cla. Formou odrážek popisuje význam a členění zahraničního obchodu. Zabývá se nejen vývozem a dodacími a platebními podmínkami zahraničního obchodu, ale také jeho riziky a financováním. Informuje o významu cla a definuje vybrané pojmy z celní oblasti. Zmiňuje celní postup při dovozu a vývozu. V závěru se věnuje výpočtu cla. Zde naleznete předchozí díl Marketing a vnitřní obchod - maturitní otázka 13/25 a následující díl Přímé daně - maturitní otázka 15/25.

Obsah

1.
Význam a členění zahraničního obchodu (ZO)
1.1.
Výhody ZO
1.2.
Nevýhody ZO
1.3.
Zásahy státu
1.4.
Členění ZO
1.5.
Platební bilance
1.6.
Obchodní bilance
1.7.
Měnový kurz
1.8.
Mezinárodní měnový fond (MMF)
1.9.
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD)
1.10.
Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)
2.
Vývoz
2.1.
Příprava vývozní operace
2.2.
Uzavření kupní smlouvy
2.3.
Plnění kupní smlouvy
3.
Dodací a platební podmínky
3.1.
Dodací podmínky
3.2.
Platební podmínky
3.2.1.
Hladká platba
3.2.2.
Clearing
3.2.3.
Dokumentární akreditiv / inkaso
3.2.3.1.
Dokumentární inkaso
3.2.3.2.
Dokumentární akreditiv
3.2.3.3.
Odvolatelný akreditiv
3.2.3.4.
Neodvolatelný akreditiv
3.2.3.5.
Potvrzený akreditiv
3.2.3.6.
Nepotvrzený akreditiv
3.2.3.7.
Krytý akreditiv
3.2.3.8.
Nekrytý akreditiv
4.
Rizika ZO
4.1.
Hospodářská
4.2.
Politická
5.
Financování ZO
5.1.
Česká obchodní komora
5.2.
Překážky ZO
6.
Význam cla
6.1.
Druhy cla
7.
Pojmy
7.1.
Celní orgány
7.2.
Celní unie
7.3.
Světová obchodní organizace WTO (CATT)
7.4.
Celní území
7.5.
Svobodné celní pásmo
7.6.
Celní sazebník
7.7.
Celní dluh
7.8.
Celní dohled
7.9.
Celní kontrola
7.10.
Celní schválené ručení
8.
Celní postup při dovozu a vývozu
8.1.
Celní postup při vývozu
9.
Výpočet cla
9.1.
Výpočet celní hodnoty
9.2.
Způsoby placení cla
9.3.
Jednotná celní deklarace

Úryvek

"Nevýhody ZO
- nízká soběstačnost v případě nebezpečí (válka)
- v případě úzké specializace v období odbytové krize nemá potřebné příjmy


Zásahy státu
- poskytování doložky nejvyšších výhod (úmluvy mezi státy, které jsou výhodné)
- v cenové politice - poskytování subvence (nenávratné položky) výrobcům exportního zboží
- antidamping - prodej zboží za nižší ceny (kvůli zvýšení poptávky)
- regulace dovozu a vývozu
- devalvace a revalvace peněžních prostředků

Členění ZO
Export (= vývoz) a) hmotný - suroviny
b) nehmotný (licence, patenty)
Import (= dovoz)
Export, import může být a) přímý - partneři jsou v přímém kontaktu
b) nepřímý - mezi partnery vstupuje prostředník (zprostředkovatel)

Reexport - zboží se nakupuje od jedné země a prodává se zemi jiné
- a) přímý - zboží nevstupuje na naše území
b) nepřímý - zboží vstupuje na naše území
- důvodem exportu je a) některé státy se sebou nemohou obchodovat (embargo)
b) stát určité zboží nevyrábí a potřebuje ho (výhodné ceny)

Platební bilance
- přehled devizových příjmů a výdajů určité země za 1 rok
a) aktivní - z ciziny jde více peněz než do ciziny  přírustek deviz
b) pasivní - platby do ciziny jsou větší než platby z ciziny  úbytek deviz a země se dostává do zadlužení - krátkodobé
- dlouhodobé

Obchodní bilance
- přehled dovozu a vývozu zboží určité země za jeden rok
a) aktivní E  I
b) pasivní E  I
- rozdíl mezi exportem a importem je saldoobchodní bilance (čistý vývoz - může vyjít i záporný)

Měnový kurz
- poměr mezi měnovými jednotkami jednotlivých zemí (cena měnové jednotky určité země vyjádřená v měnových jednotkách jiné země)
- výši kurzu určuje nabídka a poptávka po národní měně na devizových trzích (klesá - li kurz (cena) určité měny a dochází ke znehodnocení - devalvace (změna úředně stanoveného kurzu dvou měn)
- měnová parita (objem statků a služeb, které si lze za stejný počet různých měnových jednotek koupit
- revalvace (růst úředně stanovené měny)

Finanční instituce v mezinárodních platebních stycích

Mezinárodní měnový fond (MMF)
- poskytuje úvěry zemím s platebními problémy
- podmínkou jsou vypracované ekonomické programy (vypracovávají experti MMF)
- podporuje mezinárodní obchod, stabilita kurzu a měny
- poskytuje informace (HND, cenové indexy...)"

Poznámka

Tato práce obsahuje tabulky.
Práce obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2214
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse