Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Zahraniční obchod - dodatky

Zahraniční obchod - dodatky

Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato část výpisků z přednášek se věnuje několika různým tématům a je jakýmsi dodatkem a dopovězením předchozích částí. První oddíl tvoří vývozní operace a vstup na zahraniční trhy. Probírány jsou fáze vývozní operace, formy, sklady, incoterms jako součást dodacích podmínek a druhy zprostředkovatelského obchodu podle smlouvy. Další část výpisků je zaměřena na výklad základních pojmů pro pojištění v zahraničním obchodě. V třetím oddíle je pojednáno o dokumentární inkasu, akreditivu, směnkách a šecích. V části nazvané působení mezinárodního obchodu na národní důchod se objevují pouze rovnice a výpočty. Vývoj teorií o mezinárodním obchodu popisuje merkantilismus, teorii absolutní a komparativní výhody, neoklasickou ekonomii, moderní přístupy a protekcionistické přístupy. Část doplňků ke cvičením dovysvětluje dynamiku, strukturu, intenzitu a efektivnost zahraničního obchodu. Závěrečný oddíl stručně charakterizuje zahraniční obchod v ČR. Zde naleznete předchozí část výpisků z přednášek ze zahraničního obchodu Obchodní politika.

Obsah

1.
Vývozní operace, vstup na zahraniční trhy
1.1
Realizační fáze vývozní operace
1.2
Formy vstupu na trh
1.3
Sklady
1.4
Incoterms jako součást dodacích podmínek
1.5
Druhy zprostředkovatelského obchodu
2.
Pojištění v ZO
2.1
Základní pojmy
3.
Dokumentární inkaso a akreditiv, směnky, šeky
3.1
Dokumentární akreditiv
3.2
Dokumentární inkaso
3.3
Směnka
3.4
Šeky
4.
Působení mezinárodního obchodu na národní důchod
5.
Vývoj teorií o mezinárodním obchodu
5.1
Merkantilizmus (1500 – 1750)
5.2
Klasická ekonomie (1750 – 1850)
5.3
Neoklasická ekonomie (1850)
5.4
Moderní přístupy a doplňky
5.5
Protekcionistické přístupy
6.
Poznatky z 1. cvičení
6.1
Vysvětlení pojmů
6.2
Zajištění proti riziku
7.
Specifika fungování zahraničního obchodu v ČR

Úryvek


smlouva komisionářská
- komisionář: zařídí vl. jménem pro komitenta na jeho účet určitou obchodní záležitost
- komitent: zaplatí úplatu
smlouva mandátní
- mandatář: pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti
- mandant: zaplatí úplatu
smlouva zasilatelská
- zasilatel: vl. jménem a na účet příkazce obstará přepravu věci
- příkazce: zaplatí úplatu
smlouva o zprostředkování
- zprostředkovatel: bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít urč. smlouvu s 3. osobou
- zájemce: zaplatí provizi
smlouva o obchodním zastoupení
- obchodní zástupce: jako nezávislý podnikatel bude dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání urč. druhu smluv nebo sjednávat a uzavírat obchody jménem zastoupeného a na jeho účet
- zastoupený: pokud zástupce nese riziko, vyplácí mu delkledére
- existuje i VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ

1.2 Pojištění v ZO

1.2.1 Základní pojmy
- pojistitel – pojišťovna
- pojistník – FO / PO, kt. uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu
- pojištěný – FO / PO, v jejíž prospěch bylo pojištění sjednáno
- pojistná smlouva – upravuje vztah mezi pojistitelem a pojistníkem; upravena OčZ; pojistitel se zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená, a pojistník je povinen platit pojistné
- pojistné podmínky – nedílnou součástí smlouvy; za jakých podmínek přebírá pojistitel rizika
- pojistka – doklad o uzavření smlouvy
- pojistný certifikát – potvrzení pojistitele o hl. ustanoveních smlouvy
- pojistný zájem - pojišťovny nepojišťují věc jako takovou, ale pojišťují zájem pojistníka na uchování věci v takovém stavu, v jakém se nacházela před vznikem pojištění

- hlavním účelem pojištění je omezení rizik nahodilé události
- zajištění = pojištění pojišťovny"

Poznámka

Přednášky ze zahraničního obchodu 7/7. Práce obsahuje tabulky a rovnice.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2910
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse