Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Zahraniční platební styk (výpisky)

Zahraniční platební styk (výpisky)

Kategorie: Finance

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zpracováním výpisků z oblasti zahraničního platebního styku. Mimo vysvětlení jednotlivých pojmů se práce věnuje i představení schématu fungování výměny peněz na základě takto vykonaných transkací.

Obsah

1.
Mezinárodní dělba práce a mezinárodní obchod
2.
Význam a zvláštnosti zahraničního platebního styku
3.
Formy zahraničního platebního styku (hladké platy, převod z účtu na účet, dokumentární inkaso, dokumentární akreditiv, výhody a nevýhody)
4.
Platební a úvěrové karty
5.
Užití šeků a směnek
6.
Zúčtování zahraničního platebního styku
7.
Korespondentská síť bank – SWIFT
8.
Zúčtování plateb klientům – devizový obchod
9.
Cíle české ekonomiky

Úryvek

"Formy akreditivů:
• krytý akreditiv – avizující banka požaduje plné krytí (složení částky) předem
• vista akreditiv (na viděnou) – k jeho úhradě dochází až při předložení dokumentů
• rembousní akreditiv (akceptační) – prodávající dostane zaplaceno formou akceptované časové směnky, která se může eskontovat na banku – tak dostane peníze ihned
• akreditiv s odsunutým placením – neplatí se při předání dokumentů
• revolvingový akreditiv – po každém vyčerpání je doplněn do původní výše
• převoditelný akreditiv – beneficient může převést právo akreditivu na jinou osobu (ale pouze jednu)

výhody dokumentárního akreditivu:
- prodávající má jistotu, že dostane zaplaceno pokud předá dokumenty
- kupující má zajištěno, že platba bude provedena proti předání zboží
nevýhody dokumentárního akreditivu:
- pro prodávajícího, dlouhá doba předání peněz oproti hladkému platu
- pro kupujícího, že banka neručí za zboží, pouze za provedení platby (pokud banka požaduje krytý akreditiv, tak přichází o úroky)

Dokumentární inkaso
(Dokumentární a bezzávazkový instrument)
Jedná se o příkaz dodavatele (prodávajícího) své bance (vysílající), aby pro něj sama nebo prostřednictvím korespondentské banky (inkasní banky) vyinkasovala u 3. osoby (kupujícího, dovozce) peněžní částku nebo jiné plnění proti předání dokumentů.
U inkasa nepřebírá banka žádnou odpovědnost, že bude placení provedeno, pouze přebírá odpovědnost za správně provedení inkasních úkonů.
Banka opět nekontroluje zboží, pouze předložené dokumenty.
Je to méně jistý způsob placení oproti akreditivu, protože banka nepřebírá žádnou záruku, že bude platit (pořád je to ale jistější než hladký plat).
Dokumentární inkaso je upraveno obchodním zákoníkem.

Průběh dokumentárního inkasa:
1. Kupující si s prodávajícím nejprve sjedná podmínky inkasa.
2. Prodávající potom pošle zboží a zároveň pošle i dokumenty své bance a dá jí příkaz k provedení inkasa.
Banka převzaté dokumenty zkontroluje a pokud jsou v pořádku, odešle je inkasní bance spolu s příkazem k inkasu.
3. Inkasní banka předá dokumenty kupujícímu proti placení.

Druhy dokumentárního inkasa:
• dokumentární inkaso proti placení (D/P) – inkasní banka smí vydat dokumenty kupujícímu pouze proti placení ve sjednané měně
• dokumentární inkaso proti akceptaci (D/A) – inkasní banka smí vydat dokumenty kupujícímu pouze proti akceptaci směnky, kterou vystavil prodávající

Výhody:
- pro kupujícího – umožňuje platit až po převzetí dokumentů, kdy už mu fyzicky patří
- levnější než akreditiv

Nevýhody:
- pro prodávajícího – nemá placení garantováno bankou
- v případě odmítnutí dodávky kupujícím nese další náklady na likvidaci, skladování, zpětnou přepravu,…
- pro kupujícího – nemůže si ověřit kvalitu zboží, i když už ho zaplatil

Účel zahraničních platebních karet
Platební karty jsou vydávány k šekovatelným vkladům.
Karty vznikly v USA ve 20. letech, sloužily k nákupu zboží a služeb v síti čerpacích stanic firmy General Petroleum.Byly vydány jako věrnostní pro nejlepší zákazníky, byly plechové. Nevýhoda – omezeny na jednu síť jednoho dodavatele.
Od 50. let se začaly používat hromadně a zasloužila se o to společnost Dinners Club.
Přidaly se k ní i banky a se vznikem zúčtovacích center se začaly používat po celém USA.
V roce 1968 se zavedly bankomaty, čímž byla dána dostupnost i pro střední vrstvy.

Druhy platebních karet:
• kreditní
Jsou spojeny s možností čerpání úvěru podle bonity zákazníka, kdy je mu stanoven tzv. úvěrový limit.
Je to typický krátkodobý úvěr se splatností do 1 roku, úroková sazba kolem 14%, jedná se o revolvingový (opakovaný) úvěr.
Určitou formou kreditní karty je Charge karta, která je zvláštní v tom, že zákazník má odklad placení, dostane měsíčně soupis všech uplynulých nákupů, které provedl a do určitého data je musí vyrovnat. Pokud tak neučiní, platí velmi vysoký úrok. Pokud tak učiní, neplatí nic a banka ho po celou dobu úvěruje bez úrokové sazby.
• debetní
Nejsou spojeny s možností čerpat úvěr (výjimka – kontokorent). Jsou vydávány k běžnému účtu. Nakládat s penězi je možné pouze do výše zůstatku na účtu nebo do dohodnutého přechodu do mínusu.
Slouží k: - výběru hotovosti (bankomat)
- k placení v hotelech, obchodech, benzínkách …

Náležitosti platební karty:
Karty jsou plastikové a jejich velikost musí odpovídat ISO normě.
1. označení vydavatele platební karty
vydavatelé:
• bankovní asociace (VISA, EUROCARD – MASTRCARD, MAESTRO)
• finanční společnosti (DINERS CLUB, AMERIKAM EXPRES)
• telekomunikační společnosti (do automatů – budek)
olejářské společnosti (CCS)
obchodní domy (Baťa)
letecké společnosti
2. jméno držitele platební karty či jiná identifikace (RČ, číslo OP, - ale tomu se bráníme, protože RČ je velkým zdrojem informací)
3. číslo platební karty
4. doba platnosti karty
5. podpis (na proužku)
6. navíc – hologram, čip


Záznam na kartu může být uskutečněn třemi způsoby:
• pomocí magnetického proužku – nejlevnější na výrobu = nejrozšířenější
• pomocí mikročipu – dražší, ale více informací
mají vyšší technickou úroveň – zabezpečují vyšší stupeň ochrany
čip svou kapacitou umožňuje nejen identifikaci osob, ale obsahuje celou řadu dalších údajů včetně aktuálního stavu konta, čímž odpadá nutnost přímého spojení s bankou klienta z důvodu ověření krytí
• laserový (optický) záznam – je drahá výroba a drahé čtecí zařízení – nerozšířilo se

Využití platebních karet:
• k výběru hotovosti z bankomatu (musím znát PIN)
• k přímému bezhotovostnímu placení
• pro využívání některých doprovodných služeb (různé formy pojištění, jako je cestovní pojištění, pojištění ztráty cestovních dokladů, pojištění zavazadel, asistenční služby, právní pomoc, odtahová služba, různé slevy,…)

Ochranné prvky platebních karet:
Slouží k znesnadnění padělání platebních karet.
• Hologram (měnící barva trojrozměrného obrazce)
• Podpisový proužek, který slouží k tomu, abychom se tam podepsali.
• Ochranná vlákna viditelná v ultrafialovém světle.
• Kód za magnetickým proužkem
• Speciální tisk karty
embosovaná karta
Veškeré údaje jsou nahmatatelné (tištěny vroubkovaně).
Snímána elektronicky i mechanicky (= imprit).
neembosovaná (elektronická) karta
Údaje nejsou nahmatatelné (karta je hladká).
Snímají se elektronicky (drahé)."

Poznámka

Práce je psána formou poznámek.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6688
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse