Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Základní funkce nákupu v podniku a podmínky jejich účinného naplnění - slovensky

Základní funkce nákupu v podniku a podmínky jejich účinného naplnění - slovensky


Kategorie: Podniková ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Tento text seznamuje se základními funkcemi nákupu v podniku. Nejdříve uvádí stručný vývoj nákupu v podniku, poté informuje o funkci nákupu. Vyjmenovává nejen podmínky fungování nákupu v obchodních společnostech, ale také faktory účinného plánování nákupu. Zabývá se formami, metodami a postupy základních funkcí nákupu. Závěr se věnuje marketingovému pojetí nákupu.

Obsah

1.
Vývoj nákupu podniku v premenách času
2.
Klasifikácia predmetu nákupu
2.1.
Funkcia nákupu
3.
Podmienky fungovania nákupu v obchodných spoločnostiach
4.
Faktory účinného naplnenia funkcií nákupu
5.
Formy, metódy a postupy k účinnému naplneniu základnej funkcie nákupu
5.1.
Súčasťou strategického riadenia zásobovania sú štyri základné súbory činnosti
6.
Marketingové poňatie nákupu
6.1.
Dominantné zásady nákupného marketingu

Úryvek

"Klasifikácia predmetu nákupu
Pre každého nákupcu a celý útvar nákupu je dôležitá znalosť základného objektu, jeho prieskumných, analytických, plánovacích, rozhodovacích, komunikačných a kontrolných aktivít, t. j. znalosť štruktúry hmotných a nehmotných vstupov, ktorých nákupom je možné uspokojiť rôznorodé potreby vnútropodnikových spotrebiteľov. Predpokladom úspešného nákupného manažmentu je nielen účelová klasifikácia, ale úplne presná technická, ekonomická a obchodná identifikácia.

Funkcia nákupu je nepochybne jednou z kľúčových funkcií moderného podniku. Nákup má nezastupiteľnú rolu vo výrobných podnikoch, ale tiež v podnikoch predávajúcich služby, v obchodných spoločnostiach prevádzkujúcich predajnú činnosť, v telekomunikačných spoločnostiach a ďalších podnikoch.

Základnou funkciou útvaru nákupu je efektívne zabezpečenie predpokladaného priebehu základných, pomocných a obslužných výrobných a nevýrobných procesov surovinami, materiálom, v potrebnom množstve, sortimente, kvalite, čase a mieste.

Splnenie tejto základnej funkcie vyžaduje čo najpresnejšie a včas zistiť budúcu predpokladanú spotrebu materiálu, systematický zisťovať disponibilné zdroje, úplne a včas prejednávať a uzatvárať zmluvy o ekonomicky efektívnych dodávkach, trvalo sledovať ich realizáciu, prejednať vzniknuté zmeny v spotrebách ako aj prípadné odchýlky v dodávkach. Tiež je dôležité systematicky sledovať a regulovať stav zásob a zabezpečiť ich čo najefektívnejšie využitie, pretože so skladovaním sú spojené náklady ako úroky z prostriedkov vložených do zásob, náklady spojené so skladovaním, náklady spojené s poškodením, znehodnotením alebo stratami na zásobách, náklady na manipuláciu s tovarom, náklady spojené s dopravou, náklady na mzdy a obslužnú techniku. Dôležité je aj pružne realizovať operatívne zásahy v prípade ohrozenia uspokojovania vnútropodnikových potrieb, zabezpečiť zodpovedajúce efektívne fungovanie technickej základne zásobovania, predovšetkým skladového hospodárstva, dopravy a ostatné manipulačné procesy pri realizácii materiálových tokov, vytvárať a zdokonaľovať zodpovedajúci informačný systém pre riadenie zásobovacieho procesu, systematický zabezpečovať personálny, organizačný, metodický a technický rozvoj riadiacich aj hmotných procesov a aktívny servis uskutočňovania prípravy, presunu, výdaja materiálu na miesta spotreby. Ide napríklad o delenie, prvotnú a povrchovú ochranu materiálu, jeho výrobnú úpravu, kompletáciu, vytváranie optimálnych manipulačných jednotiek, uskutočňovanie materiálového poradenstva apod.

Ďalšou funkciou oddelenia nákupu je neustále monitorovanie a sledovanie dodávateľských podmienok. Je to veľmi dynamická funkcia, ktorá vyžaduje aktívny prístup k novému a tiež ochotu prijímať nové veci. Oddelenie nákupu týmto svojim prístupom môže prispieť k väčšej stabilite podniku a tiež napríklad k jeho lepšej ekonomickej situácii.
Podmienky fungovania nákupu v obchodných spoločnostiach
- spolupráca s oddelením logistiky (napr. vyjednávanie minimálnych objednávacích množstiev, snaha podporiť oddelenie logistiky v prípade nedostatku materiálu, v prípade neplnenia záväzkov zo strany dodávateľa, využitie znalostí dodávateľsko-odberateľských zmlúv, snaha nájsť viac alternatívnych dodávateľov v prípade kritických materiálov)"

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů: http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/ekonomia/3298/vyvoj-nakupu-podniku-v-premenach-casu; http://univerzitka.com/download.php?id=217.; http://referaty-seminarky.sk/vyvoj-nakupu-podniku-v-premenach-casu/.
Práce pro předmět Řízení nákupu - Vysoká škola báňská, Technická Univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18419
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse