Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základní otázky ekonomiky podniku

Základní otázky ekonomiky podniku

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přibližuje ve stručných heslech problematiku ekonomiky podniku. Podnik nejprve v krátkosti charakterizuje, uvádí jeho funkce či postup při zakládání. Dále se věnuje dlouhodobému majetku podniku či mzdovým záležitostem a přechází k tématu výroby, kde se zabývá jejími etapami, normami a členěním. Pokračuje klasifikací nákladů a výnosů podniku a uzavírá se otázkou financování podniku a metodami finanční analýzy.

Obsah

1.
Definice a základní znaky podniku
2.
Funkce podniku
3.
Členění podniků
4.
Majetek podniku
5.
Postup při zakládání podniku
6.
Dlouhodobý majetek, jeho pořizování a financování
7.
Oceňování, odpisy dlouhodobého majetku, opotřebení
8.
Zásoby
8.1.
Časová norma zásob
9.
Organizace a řízení nákupu
10.
Typy smluv
11.
Logistika, zaměstnanci
12.
Mzda zaměstnanců, prémie, odměny, srážky ze mzdy
13.
Inovace
14.
Výroba
14.1.
Příprava výroby
14.2.
Technická příprava
14.3.
Požadavky na konstruktéry
14.4.
Etapy konstrukční přípravy
14.4.1.
Hromadná výroba
14.4.2.
Kusová výroba
14.5.
Konstrukční dokumentace
14.6.
Technicko-hospodářské normy
14.6.1.
Typy norem
14.6.2.
Normy času
14.6.3.
Výkonové normy
14.7.
Výrobní proces podle výrobního programu
14.8.
Typy výroby
15.
Struktura prodejních činností
16.
Náklady a výnosy podniku
16.1.
Klasifikace nákladů
16.1.1.
Druhové členění
16.1.2.
Členění ve vztahu k objemu výroby
16.1.3.
Podle fáze oběhu hospodářských prostředků
16.1.4.
Podle vnitropodnikových útvarů
16.1.5.
Účetní členění
16.1.6.
Kalkulační členění
16.1.7.
Kalkulace, její metody a kalkulační vzorec
16.2.
Výnosy podniku
16.2.1.
Klasifikace výnosů
16.2.1.1.
Podle výkonů
16.2.1.2.
Účetní členění
16.2.1.3.
Podle ekonomických směrů odbytu
16.3.
Přístup ke stanovení ceny
17.
Financování podniku
17.1.
Finanční cíle podniku
17.2.
Ochrana proti rizikům
17.3.
Druhy finančního rozhodnutí
17.3.1.
Operativní
17.3.2.
Strategické
17.4.
Druhy financování
17.5.
Zdroje krátkodobého financování
17.5.1.
Krátkodobé bankovní úvěry
17.6.
Dlouhodobé financování
17.7.
Externí zdroje financování
17.7.1.
Akcie
17.7.2.
Obligace, jejich výhody a nevýhody
17.7.3.
Další zdroje financování
17.8.
Finanční analýza
17.8.1.
Analýza aktiv a pasiv
17.8.2.
Analýza krátkodobé likvidity
17.8.3.
Analýza hospodářského výsledku
17.8.4.
Analýza tržeb a nákladů
17.8.5.
Analýza tržní hodnoty
17.8.6.
Analýza peněžních toků

Úryvek

"Podnik je ekonomicko – právní subjekt, seskupení výrobních činitelů za účelem dosažení zisku.
Je to soubor složek Osobních, Hmotných a Nehmotných.

Základní znaky podniku
Právní subjektivita
Ekonomická samostatnost

Funkce podniku
Výrobně ekonomická – výrobní,dodavatelská,vědeckotechnická
Sociální
Politická
Bezpečnostní
Vzdělávací
Kulturní

Členění podniků
Státní podniky
Obchodní společnosti
Družstva
živnosti

Majetek
Souhrn všech hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání.
Majetek dlouhodobý a oběžný
Vlastní kapitál,Cizí kapitál
Kapitálovou strukturu sledujeme ve výkazech
Rozvaha
Výkaz zisků a ztrát
Výkaz o cash flow

Postup při založení podniku
- vymezení předmětu činnosti
- vymezení ekonomických možností
- personální a sociální vymezení
- vymezení potřebných právních činností
- rozhodnutí o umístění podniku

Dlouhodobý majetek
- hmotný
- nehmotný
- finanční

Pozemky – bez ohledu na cenu
Movité věci od 40 000 Kč
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Otvírky nových lomů,pískoven a hlinišť

Nehmotný dlouhodobý majetek
Zřizovací výdaje, výsledky výzkumu a vývoje,software, ocenitelná práva

Finanční
Cenné papíry a vklady
Půjčky poskytnuté jiným podnikům

Pořizování dlouhodobého majetku
- nákupem neboli dodavatelsky
- vlastní výrobou neboli ve vlastní režii
- darování
- převod z osobního vlastnictví
- finanční leasing
- vklad majetku společníky

Financování dlouhodobého majetku
Vlastní zdroje
Cizí zdroje
Leasing

- Operativní
- Finanční

Oceňování
- pořizovací cenou
- reprodukční pořizovací cenou
- vlastní náklady
- zůstatková cena – po odečtení oprávek

Odpisy dlouhodobého majetku
Rovnoměrné
Zrychlené"

Poznámka

Zpracováno v odrážkách. Důležité informace jsou zvýrazněny tučně či podtržením. Práce zahrnuje ilustrace bez informační hodnoty, rozsah čistého textu činí cca 18 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22481
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse