Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Základní pojmy managementu, manažer v organizaci, prostředí organizace, plánování, organizování

Základní pojmy managementu, manažer v organizaci, prostředí organizace, plánování, organizování

Kategorie: Management

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 5 zpracovaných otázek ke státním závěrečným zkouškám z managementu. První otázka vymezuje management, podává přehled manažerských funkcí a příklady manažerských metod. Druhá část se věnuje úloze manažera v organizaci a třetí probírá problematiku vnějšího prostředí organizace a její kultury. Předposlední a poslední otázka jsou zaměřeny na manažerské funkce plánování a organizování.

Obsah

1.
Základní pojmy managementu
1.1.
Vymezení managementu
1.2.
Manažerské funkce
1.3.
Příklady manažerských metod
1.3.1.
SWOT analýza
1.3.2.
Balanced Scorecard
1.3.3.
Benchmarking
1.3.4.
Demingův model
1.3.5.
Model „7S“
1.3.6.
Model „5S“
1.3.7.
metoda just in time
1.3.8.
Delfská metoda
1.3.9.
Brainstorming
2.
Manažer v organizaci
2.1.
Manažerské kompetence
2.2.
Manažerské role
2.3.
Rozvoj manažerů
3.
Vnější a vnitřní prostředí organizace
3.1.
Organizace
3.2.
Vnější prostředí a jeho faktory
3.3.
Organizační kultura a její prvky
4.
Manažerská funkce plánování
4.1.
Prvky plánu
4.2.
Proces plánování
4.3.
Druhy plánů
4.4.
Strategické plánování a řízení
4.5.
Metody strategického řízení
4.5.1.
Benchmarking
4.5.2.
Balanced Scorecard
4.5.3.
Brainstorming
4.5.4.
Delfská metoda
4.5.5.
Procesní řízení
4.5.6.
Sedm nástrojů managementu
4.5.6.1.
Diagram afinity
4.5.6.2.
Relační diagram
4.5.6.3.
Stromový diagram
4.5.6.4.
Rozhodovací diagram
4.5.6.5.
Maticový diagram
4.5.6.6.
Analýza maticových dat
4.5.6.7.
Síťový diagram
5.
Manažerská funkce organizování
5.1.
OSCAR
5.2.
Organizační struktury
5.3.
Typy organizačních struktur
5.4.
Liniová organizační struktura
5.5.
Funkční typ organizační struktury
5.6.
Liniově-štábní organizační struktura
5.7.
Maticová organizační struktura
5.8.
Funkcionální organizační struktura
5.9.
Současné vývojové trendy

Úryvek

"1.Základní pojmy managementu (vymezení pojmu management, základní manažerské funkce a jejich stručná charakteristika, příklady manažerských metod a jejich využití – SWOT analýza, Balanced Scorecard, benchmarking, Demingův model, model „7S“, model „5S“, příp. další).
1. Vymezení pojmu management
Management = řízení, vedení ,správa
V současné době se s pojmem „management“ můžeme setkat v několika významech:
– jako s odbornou disciplínou s širokým aplikačním záběrem,
– jako s vykonavateli managementu (např. lidé na vrcholu organizační hierarchie jsou
nazýváni „top management“ či vrcholový management, neboli manažeři),
– jako s obsahově rozmanitou činností (výrobní management, personální management,
investiční management).
V modelu objasňujeme management jako odbornou disciplínu, ale jsou využívány i oba další
významy.

Existuje několik definic managementu:
a) Management je proces koordinace pracovních aktivit a činností lidí tak, aby byly provedeny efektivně - to je také označováno jako „dělat správné věci“ a účinně - to je také označováno jako „dělat věci správně“. Efektivita (Effectiveness) znamená dosahování cílů a účinnost (efficiency) znamená účinné využívání zdrojů.

b) Management představuje uspořádaný soubor poznatků podle určitých hledisek, většinou odpozorovaných z praxe, které jsou zpracovány formou návodů pro jednání nebo jsou stanoveny jako principy. Opírá se o poznatky (teorie a metody) z oblasti vědních disciplín, které aplikuje a rozvíjí na podmínky řízení.

c) Management je proces organizování, plánování, rozhodování, komunikování, motivování a kontroly, za účelem stanovit a dosáhnout cíle podniku při použití všech jeho zdrojů.

d) Management je systém principů, metod, technik a postupů používaných v řízení firem a jiných institucí jako výsledku spojení vědy a umění řídit.

1. Základní manažerské funkce a jejich stručná charakteristika
Existují rozdílné přístupy k manažerským funkcím:
I. Činnosti, které jsou typické pro management, se nazývají funkce, hovoříme o manažerských funkcích. Řada autorů rozeznává čtyři hlavní manažerské funkce"

Poznámka

Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 3 strany. Otázky jsou zpracovány v rozsahu 2 až 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25117
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse