Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základní pojmy marketingu, marketingový mix, životní cyklus výrobku, značka, analýza marketingové pozice

Základní pojmy marketingu, marketingový mix, životní cyklus výrobku, značka, analýza marketingové pozice


Kategorie: Marketing, Marketingový mix, Výrobek

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek se věnují vybraným tematickým oblastem marketingu. Úvodní oddíl seznamuje s předmětem, koncepcemi a úkoly marketingu a poté se pozornost obrací ke složkám marketingového mixu a životnímu cyklu výrobku. Samostatná část krátce sleduje funkce a výhody a nevýhody značky a nakonec je představena podstata a postup tří metod pro analýzu marketingové pozice firmy na trhu.

Obsah

1.
Význam a podstata marketingu
1.1.
Definice marketingu
1.2.
Integrovaný marketing
1.3.
Typy marketingu
1.4.
Marketingová koncepce, pohled na marketing
1.5.
Pojmy v marketingu, trh
1.6.
Analýza spotřebitele – fyzické osoby nebo domácnosti
1.7.
Analýza spotřebitele – právnické osoby
1.8.
Maslowova pyramida potřeb
2.
Nástroje marketingového řízení firem – marketingový mix
2.1.
Složky mixu
2.2.
Product
2.2.1.
Spotřební produkty a výrobní prostředky
2.2.2.
Úrovně produktu
2.2.3.
Životní cyklus výrobku
2.2.4.
Fáze životního cyklus
2.3.
Price
2.3.1.
Význam
2.3.2.
Způsoby stanovení cen
2.3.3.
Obchodní přirážka
2.4.
Promotion
2.4.1.
Reklama
2.4.2.
Osobní prodej
2.4.3.
Podpora prodeje
2.4.4.
Publicita
2.5.
Place
2.5.1.
Distribuční cesty
2.5.2.
Velkoobchod a maloobchod
3.
Cyklus tržní životnosti výrobku
3.1.
Životní cyklus, křivka životního cyklu
3.2.
Průběh křivky životního cyklu
3.3.
Etapa zaváděcí
3.4.
Cenové strategie při uvádění produktů na trh
3.5.
Etapa růstu
3.6.
Etapa zralosti
3.7.
Etapa útlumu
3.8.
Odchylky v životním cyklu
4.
Značka
4.1.
Vymezení, pojmy
4.2.
Výhody, nevýhody
5.
Metody analýzy marketingové pozice firmy na trhu
5.1.
Vymezení
5.2.
Metoda ABC
5.3.
BCG analýza
5.3.1.
Charakteristika
5.3.2.
Popis kvadrantů matice BCG
5.4.
Metoda portfolia GE
5.4.1.
Charakteristika
5.4.2.
Faktory
5.4.3.
Hledání investičních strategií

Úryvek

"Význam a podstata marketingu a jeho uplatnění v řízení podniků.

Definice marketingu:
Neexistuje jednotná definice marketingu, jelikož marketing je různými autory vnímán z odlišných pohledů. Například:

Marketing je proces plánování a implementace koncepcí cen, propagace a distribuce idejí a produktů pro vytváření směn, které uspokojují cíle jednotlivců a podniků,
Cílem marketingu je poznat zákazníka a jeho potřeby tak dokonale, aby se výrobky pro něj určené prodávali samy. Ideální marketing musí dosáhnout toho, aby zákazník byl plně připraven koupit si daný výrobek.
Marketing je proces řízení, v jehož rámci se identifikují a předvídají požadavky zákazníků a účinně a rentabilně se uspokojují.
Marketing je myšlenkovým procesem, který staví zákazníka na první místo. Je završen organizací podniku a aktivit, které vykonává, a to takovým způsobem, aby potřeby zákazníků byly identifikovány a uspokojen efektivně.

Bez marketingového řízení se neobejde žádný podnik, který chce trvale uspět v náročném konkurenčním prostředí. Současný trh je charakterizován vysokou dynamičností a neustále se měnícími podmínkami, rostoucí silou spotřebitele a bojem s konkurencí o jeho přízeň. Jakákoliv snaha charakterizovat marketing pouze jako činnost určitého útvaru v organizační hierarchii podniku vyjadřuje absolutní nepochopení jeho významu, protože marketing musí být samozřejmou součástí práce všech zaměstnanců podniku, součástí firemního myšlení a řízení. Nepochopení významu také představuje, když jsou v myšlení zaměstnanců a zejména managementu podniku, místo komplexního využívání všech součástí marketingového mixu, využívány pouze některé jeho části.

Integrovaný marketing
Pokud všechna oddělení podniku pracují společně na uspokojování potřeb a přání zákazníků, pak se jedná o integrovaný marketing. Ten se obvykle projevuje na dvou úrovních:
- různé marketingové činnosti (přímý marketing, reklama, marketingový výzkum) musí vzájemně spolupracovat
- marketing musí být dobře koordinován s ostatními odděleními podniku

„ Marketing je příliš důležitý a nemůže být ponechán pouze marketingovému oddělení“
David Packard z HP

Typy marketingu:
- interní-jehož důležitým cílem je mít zaměstnance dobře kooperující se zákazníky
- externí-zaměřený na skupiny lidí mimo podnik
- interaktivní-vnáší nové prvky do komunikační strategie podniku (internet, mobil, POS materiály – LCD monitory, zvukové senzory, pohybová čidla…)

Marketingové koncepce
- nemarketingová = podnik – produkty – prodej – zisk z prodeje
- marketingová koncepce = trh – produkt dle přání – marketingový mix – zisk z uspokojení

Pohledy na marketing dle CIMA – Českého institutu pro marketing
1. Marketing jako filozofie - (výrobní, výrobková, prodejní, marketingová, moderní sociálně marketingová koncepce – Transakční marketing, Relační vztahový marketing)
2. Marketing jako směnná činnost (aktivity směrující k provedení transakce, z teoretického hlediska – zákazník, prodejce, potřeby, komunikace, předmět směny, z historického hlediska – barter, obchod a distribuce, marketing, širší posuzování zájmů společnosti.)
3. Marketing jako funkce – (aktivity rozvíjející jeden specifický cíl – prodejní funkce, doplňující funkce zaměstnanců v oblasti průzkumu trhu, samostatný útvar s vlastními zaměstnanci, moderní marketingový útvar, moderní marketingový podnik)
4. Marketing jako problémová oblast – (vývojové tendence: rozšíření typů dodavatelů, typu veřejnosti, skupiny zprostředkovatelů, nákupní skupiny)
5. Marketing jako oblast vědeckého výzkumu – (prostředí VŠ- mikromarketing, mezomarketing, makromarketing."

Poznámka

Součástí práce jsou grafy a schémata, rozsah čistého textu činí cca 16 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24363
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse