Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Základní pojmy práva

Základní pojmy práva

Kategorie: Právo

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Práce obsahuje vymezení pojmu právo, základní pojmy související s pojmem právo, dále rozdělení práva na soukromé a veřejné a jejich odvětví, co jsou prameny práva, a které mezi ně řadíme. V neposlední řadě jsou uvedeny zákony, kterými se tyto druhy práva řídí.

Obsah

1.
Právo
1.1
Pojem práva
1.2
Dělení práva
1.3
Prameny práva

Úryvek

"Každý člověk žije od narození do smrti v síti právních norem a právních vztahů, které ho ovlivňují – je jimi ve větší nebo menší míře řízen, omezován, opravňován nebo i trestán. Právo zasahuje do většiny oblastí života (např. školní docházka, uzavření manželství, zaměstnání, řízení auta…). Většina společenských vztahů je tedy nějak regulována právem.
Právo by nemohlo fungovat bez existence moci, která jeho fungování kontroluje a vynucuje. Subjektem tvorby práva a subjektem jeho zachovávání je stát.
Právo tedy můžeme definovat jako systém závazných pravidel chování sloužících k regulaci společenských vztahů a vynutitelných státní mocí, který vyjadřuje ideály a hodnoty společnosti.
1.2 Dělení práva
Základní pojmy související s pojmem právo:
1) Z pohledu právní filozofie můžeme rozlišovat právo pozitivní a právo přirozené. Pozitivním právem se myslí systém pravidel chování vytvořený státní mocí, tedy zjednodušeně lidmi a pro lidi. Takové právo je tedy výrazem lidské vůle, lidské aktivity. Přirozené právo potom spočívá v uznání principů lidského chování, které jsou považovány za obecně platné a nezrušitelné. Z teorie přirozeného práva vycházejí především lidská práva a svobody. Přirozené právo se také často spojuje s „vyššími entitami“ – bohy, přírodou, lidským rozumem. Jeho význam spočívá hlavně v určení základních principů, které by měl demokratický právní řád respektovat.
2) Právo můžeme rozlišovat na právo objektivní a právo subjektivní. Objektivním právem se rozumí společenský normativní systém – jde tedy o systém závazných pravidel společenského chování, zajištěný státem. Tato pravidla označujeme jako právní normy. Vedle (objektivního) práva existují i jiné normativní systémy (náboženství, morálka, etika). Subjektivní právo je potom od práva objektivního odvozené a znamená míru a způsob možného chování osoby; synonymem subjektivního práva je oprávnění.
3) (Objektivní) právo potom můžeme rozdělit na právo hmotné a právo procesní. Hmotné právo reguluje chování osob ve společenských vztazích (aniž by zde byl nutně třeba zásah státního orgánu) – jde tedy např. o pravidla, jak uzavírat smlouvy, jaké jednání je dovolené a jaké je naopak přestupkem nebo trestným činem atp. Procesní právo potom upravuje postupy před státním orgánem, čili zpravidla v soudním nebo správním řízení.
Právo můžeme dělit také na právo soukromé a právo veřejné. Toto dělení je jedním z nejdůležitějších dělení práva. Kontinentální právní systém je založen právě na tomto dualismu (rozdělení práva na dva základní subsystémy)
Pro soukromé právo je typické, že upravuje vztahy osob v jejich soukromých vztazích, typická je zde velká autonomie. Naopak veřejné právo stanovuje práva a povinnosti vůči státu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29931
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse