Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základní právní pojmy - maturitní otázka

Základní právní pojmy - maturitní otázka

Kategorie: Sociálně-právní škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá základními právními pojmy. Charakterizuje právní řád, i účastníky prvních vztahů. Uvádí platnost předpisů a podstatu právní skutečnosti. Věnuje se publikační činnosti, i definici promlčení a prekluze práva. Rozděluje právní normy podle závaznosti.

Obsah

1.
Základní právní pojmy
1.1.
Právní řád
1.2.
Účastníky právních vztahů
1.3.
Platnost a účinnost právního předpisu
1.4.
Publikace právních předpisů
1.5.
Právní skutečnost
1.6.
Právní odvětví
1.7.
Promlčení a prekluze práva
1.8.
Rozdělení práva
1.9.
Další pojmy
1.10.
Rozdělení právních norem podle závaznosti

Úryvek z práva:
"Promlčení a prekluze práva
Promlčení práva = uplynutím lhůty právo nezaniká, ale oslabuje se možnost jeho úspěšného prosazení (vykonatelnost). Obecná délka promlčecí lhůty jsou 3 roky, ale může být i delší a začíná plynout o de dne, kdy mohlo být poprvé vykonáno. Nelze promlčet právo vlastnické a osobní
Prekluze práva = propadnut práva. Po uplynutí prekluzní lhůty právo zaniká. Např. reklamace 24 měsíců
Počítán času
Lhůta = časový úsek, s nímž je spojen vznik a zánik práv a povinností
a) Subjektivní lhůta – pro počátek lhůty je důležité, kdy se subjekt o skutečnosti dozvěděl (např. odvolání při přijímacím řízení)
b) Objektivní lhůta – pro ni je rozhodující, kdy skutečnost nastala (záruční lhůta)
Rozdělení práva
a) Veřejné právo – upravuje takové vztahy, kde stát a jeho orgány vystupují jako nadřízení nositelé moci vůči podřízeným osobám. Podřízeným osobám jsou zpravidla uloženy povinnosti (správní právo, trestní právo)
b) Soukromé právo – upravuje takové vztahy, kde platí rovnost mezi účastníky a je jedno, jestli je účastníkem stát. (obchodní právo, občanské právo, rodinné právo, pracovní právo)
Rozdělení právních předpisů
Právní předpisy jsou prameny práva (čerpáme odtud právní informace)
a) Hmotné (materiální) – pojednávají o pojmech, statické záležitosti. Upravují společenské poměry, definují pojmy ze společenských poměrů (trestní zákon, občanský zákon)
b) Procesní (formální) – upravují postup, sled činností, jak se daná věc řeší (trestní řád, občanský soudní řád, správní řád)
Další pojmy
Stát = mezinárodní subjekt mezinárodního práva. Vydává právní předpisy, chrání zájmy obyvatel a společnosti. Stát řídí a organizuje život lidí pomocí právních předpisů. Má svůj administrativní aparát, který vynucuje dodržování právního řádu.
• Systémy práva
a) KONTINENTÁLNÍ – vše se rozhoduje podle zákonů, vyhlášek
b) ANGLOSASKÝ – vše se rozhoduje podle soudního precedentu (soudní precedens je vzor pro další rozhodování
• Zákonnost = důsledné dodržování právního řádu. Závisí na právních znalostech a na přesvědčení o jejich dodržování.
• Právní vědomí = znalost právního řádu
PŘED ZÁKONEM JSEM SI VŠICHNI ROVNI, NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ
• Sbírka zákonů – každý právní předpis v ČR má nějaké označení
např. Zákon číslo 40/1963 Sb. Občanský zákoník
forma vydání pořadové číslo rok vydání stručný název

• Právní vztahy – obsahují tři složky: účastníci (koho se ten právní vztah týká), obsah (souhrn práv a povinností účastníků) a předmět (cíl nebo účel k němuž směřují práva a povinnosti účastníků)
• Právní norma = závazné pravidlo chování vydané příslušným státním orgánem v předepsané formě. Je to základní stavební jednotka právního předpisu. Dodržování právní normy je většinou vynucené státní mocí. Právní normy jsou někomu adresovány, mohou se lišit podle obsahu
a) Nařizují, že máme něco konat, činit
b) Nařizují, že nemáme něco konat, nečinit
• Legislativa = proces tvorby právních předpisů = zákonodárství
• Sankce = postih za nedodržení nebo porušení právní normy
• Právní vztahy = vztahy upravené právními normami. Jsou to takové právní normy, kde za přispění státní moci je poskytnuta jeho účastníkům právní jistota.
• Společenské vztahy = vztahy, které nejsou upravené právními normami. Nevzniká ochrana a jistota v právním řádě. Upraveny pouze etickým (morálním) kodexem. PRÁVO JE MINIM MORÁLKY."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15116
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse