Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základní právní pojmy - maturitní otázka

Základní právní pojmy - maturitní otázka

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá základními právními pojmy určené k maturitní zkoušce. Člení se do pěti částí. První seznamuje s pojmy týkající se státu. Na ni navazují pojmy o fungování právního řádu. Další okruh představuje tvorbu zákonů, kterou doplňují informace o právních vztazích. Závěrečná část je věnována otázkám právní odpovědnosti a zastupování.

Obsah

1.
První okruh
1.1
Základní pojmy - právo, stát
1.2
Prvky a znaky státu
1.3
Státní moc
1.4
Státní symboly
2.
Druhý okruh
2.1
Právní řád
2.2
Právní normy
2.3
Druhy práv
3.
Třetí okruh
3.1
Tvorba práva
4.
Čtvrtý okruh
4.1
Právní vztah a jeho prvky
4.2
Předmět právního vztahu
5.
Pátý okruh
5.1
Zastupování
5.2
Právní odpovědnost
5.3
Právní skutečnost

Úryvek

"3. OKRUH ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

prameny práva: 1)obecně závazné normativní akty=všechny předpisy právního řádu
2)mezinárodní smlouvy
tvorba práva:
ústava a ústavní zákony: musí ho schválit kvalifikovaná většina 3/5 všech poslanců->senát ta m to musí schválit 3/5 všech přítomných senátorů
zákony:prostá většina=nad1/2většina všech přítomných poslanců a nad ½ většina přítomných senátorů
zákonná opatření:schvalují se tehdy, když není poslanecká sněmovna, rozhoduje pouze senát a vydá ho, opatření jsou účinná pouze do doby než se znovu sestaví poslanecká sněmovna a to ho buď odsouhlasí nebo zruší
nařízení vlády:vydává vláda, prac. zákoník+nařízení vlády
vyhlášky ministerstev:
vyhlášky nižších správních org.:to co platí např. v dané obci

4. OKRUH PRÁVNÍ POJMY
právní vztah:společenský vztah upravený právními normami
vznik právního vztahu:vzniká na základě existence právní normy
prvky právního vztahu:
1)účastníci:subjekt právního vztahu, jsou to FO a PO
FO a její způsobilosti:
1)způsobilost k právům a povinnostem= každý člověk má práva a povinnosti dané státem, začíná narozením a končí smrtí, nikdo nám ji nemůže sebrat
2)způsobilost deliktní: odpovědnost za své činy je od 15 let
3)způsobilost k právním úkonům:schopnost vlastním jednáním činit právní úkony vlastním jednáním zakládat měnit a rušit právní vztahy, nabývá 18 lety, může nám ji vzít soud např. pro duševní chorobu
PO=uměle vytvořený subjekt,kt. v právních vztazích vystupuje a jedná jako lidé
tvoří ji:
1)společenství FO=KORPORACE(podnikání)
2)společenství PO=KOMORA(lékaři, právníci, polit.str.)
3)společenství věcí a majetku=NADACE(Kapka naděje)
4)jednotky územní samosprávy-obec
5)jiné subjekty, jimž postavení PO přiznává zákon(ČT,Český rozhlas, České dráhy, banky, pojišťovny)
-za PO jedná konkrétní FO= STATUTÁRNÍ ORGÁN
2)obsah právního vztahu:práva a povinnosti účastníků, právo je oprávnění, kterým se můžeme, ale nemusíme řídit, povinnosti jsou nutnosti, kt.se účastník musí řídit:
1)povinnost něco dát
2)něčeho se sdržet
3)strpět
4)konat
3)předmět právního vztahu:cíl, k němuž právní vztah směřuje
a)věci hmotné (dům, auto)
b)služby (činnost, oprava, údržba)
c)věci nehmotné (výsledky duševní činnosti, vynález)
d)práva (smlouva o půjčce, právo na úroky)"

Poznámka

Práce je psána heslovitou formou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19858
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse