Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základní právní pojmy, právní ochrana

Základní právní pojmy, právní ochrana


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, příspěvková organizace Gymnázium, Nymburk, Komenského 779, Nymburk

Charakteristika: Přehledně zpracovaná maturitní otázka je rozdělena na dvě části. První část představuje základní právní pojmy. Definuje a rozděluje právo, třídí jeho prameny, charakterizuje právní řád a právní normy nebo se zabývá závazností, působností či zrušením právní normy. Druhá část, která je věnovaná právní ochraně, seznamuje se systémem soudnictví a orgány právní ochrany včetně jmen současných představitelů.

Obsah

1.
Základní právní pojmy
1.1.
Definice práva
1.2.
Dělení práva
1.2.1.
Objektivní – subjektivní
1.2.2.
Soukromé – veřejné
1.2.3.
Hmotné – procesní
1.3.
Prameny práva
1.4.
Právo a stát
1.5.
Právní řád
1.5.1.
Charakteristické rysy právního řádu
1.5.2.
Pyramida právního řádu
1.6.
Právní normy
1.6.1.
Znaky právní normy
1.6.2.
Struktura právní normy
1.6.3.
Dělení právních norem
1.6.4.
Působnost právních norem
1.6.5.
Zrušení a novelizace právní normy
1.6.6.
Vacatio legis
1.7.
Zákon
1.8.
Historie práva
2.
Právní ochrana
2.1.
Soudy
2.1.1.
Podmínky jmenování soudcem
2.1.2.
Typy soudů
2.1.3.
Soustava soudů
2.2.
Státní zastupitelství
2.2.1.
Soustava státních zastupitelství
2.3.
Veřejný ochránce práv – ombudsman
2.4.
Další orgány právní ochrany
2.5.
Taláry – lemování

Úryvek

"Definice práva:
Právo je souhrn předpisů, norem a pravidel, podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti. Dodržování těchto předpisů je vynutitelné státní moci.

Dělení práva
A) Objektivní – je soubor pravidel lidského chování, jež jsou státem vynutitelné (každý je povinen se jimi řídit, jinak na ně dopadnou prostředky státního donucení za porušení normy), nebo obecně závazná (každý tato pravidla musí respektovat, přestože má na správnost či nesprávnost chování jiný názor).

B) Subjektivní – Oprávnění jedince (či právnické osoby) chovat se určitým způsobem, tj. něco konat, nekonat, požadovat. Také znamená oprávnění vyžadovat plnění povinností od druhých.

a) Právo soukromé – (obchodní, občanské, rodinné, pracovní) – je soubor právních
norem, které se týkají jednotlivců, kteří zde mají zásadně rovné postavení.

b) Právo veřejné (trestní, správní, ústavní) – vyznačuje se tím, že jeden subjekt (stát) vystupuje z pozice silnějšího a jeden subjekt je podřízen druhému.

I. Hmotné právo právní předpisy, které stanoví pravidla chování a sankce

II. Procesní právo pravidla určující, co mohu udělat nerespektuje-li někdo mé subjektivní právo, či kdo vykoná sankci

Prameny práva
Jsou to formy, ve kterých je obsaženo objektivní právo
 Normativní právní akty
 (zákony, vyhlášky, vládní nařízení…)
 Obyčeje
 v současnosti málo používaný
 pramenem práva se stává je-li dlouhodobě a masově používán
 Precedens
 soudní rozhodnutí, kterým se řídí případy dosud právně neupravené
 Smlouva
 pramenem práva se stává, reguluje-li celou skupinu právních vztahů a je obecně ustanovená
 například mezinárodní smlouvy"

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně či podtrženě. Součástí práce jsou fotografie o rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27277
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse